امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
678
چند توصيه برايم بنويسيد که با آن ها در کار و تحصيل موفق‌تر باشم.

برای موفقیت چند اصل وجود دارد که رعایت آنها نقش زیادی در موفقیت انسان هم در تحصیل و هم در کار خواهد داشت:
1ـ انگیزه
موفقیت در هر کاری  نیازمند تلاش و کوشش مداوم است. اما تلاش و کوشش مداوم اگر برخاسته از انگیزه نباشد، خسته کننده است. لذا داشتن انگیزه قوی شرط اول موفقیت در هر کاری است.  انگیزه از عوامل مختلفی ناشی می‌شود. اما مهمترین عواملی که در افزایش انگیزه نقش مؤثر دارد سه چیز است:
♣ نیاز: هر کاری که یکی از نیازهای انسان را ارضاء کند، انسان انگیزه زیادی در انجام آن خواهد داشت. مثلا داشتن پول زیاد بسیاری از نیازهای انسان مانند راحتی، آسایش، احترام و شهرت را تأمین می‌کند. لذا هر فردی انگیزه قوی برای پولدار شدن دارد. بنابراین اگر شما می‌خواهید در کاری انگیزه داشته باشید، ارتباط آن را با نیازهای اساسی زندگی خود به خوبی درک کنید. مثلا دریابید که درس خواندن چه نیازهایی از زندگی شما را برطرف می‌کند. یا کار چه میزان از نیازهای شما را برآورده می‌سازد. هر چه میزان ارتباط کار یا تحصیل را با نیازهای زندگی خود بیشتر بدانید، انگیزه شما در انجام آن قوی‌تر خواهد شد.
♣ ارزش هدف: بر اساس یکی از معروف ترین نظریه انگیزه، یعنی نظریه انتظار – ارزش، ارزشمند دانستن هدف شرط اساسی در افزایش انگیزه است. خیلی افراد هدف دارند اما ارزش زیادی برای هدف خود قائل نیستند. هدف زمانی از دیدگاه فرد ارزشمند به حساب می‌آید که کارآیی‌ها و فوائد آن هدف در زندگی برای انسان روشن گردد. بنابراین هر چه شما بیشتر به آثار مثبت هدف خود یعنی تحصیل یا کار بیاندیشید، انگیزه شما در انجام آن افزایش می‌یابد. توجه به جوانب مثبت و در نظر گرفتن آثار و فوائد کار و تحصیل ارزشمندی آن را در نظر شما افزایش داده و انگیزه شمار در انجام آن تقویت می‌گردد.
♣ احتمال رسیدن به هدف: طبق همان نظریه انتظار - ارزش مهم‌تر از داشتن هدف، احتمال رسیدن به آن است. شما هر چه هدف بزرگ داشته باشید، اما اگر احتمال بدهید که توانایی رسیدن به آن را ندارید، به سوی آن حرکت نخواهید کرد. بنابراین شما برای افزایش انگیزه خود باید بدانید که می‌توانید به هدف مورد نظر خود دست یابید، درک کنید و باور کنید که رسیدن به هدف کار دست یافتنی و عملی است. در این صورت است که شما دست به عمل خواهید زد و هر روز که قدمی در راه رسیدن به هدف بردارید، احساس پیشرفت می‌کنید این امر انگیزه شما را بیشتر می‌کند. چون احتمال رسیدن به هدف بیش از پیش تقویت می‌شود.
2ـ استمداد از خداوند
خداوند مدیر و مدبّر عالم است. امکان ندارد هیچ کاری بدون اراده و مشیت او انجام گیرد. لذا یکی از ارکان موفقیت انسان کمک اوست. اگر ما از افراد موفق سؤال کنیم، آنها کمک خداوند را در موفقیت بسیار جدی و اساسی می‌داند. انسان با استمداد از خداوند نیرو می‌گیرد، انرژی می‌گیرد و می‌تواند با تکیه به نیروی او به پیشرفت خود ادامه دهد. لذا هموار از او استمداد کنید که شما را در زندگی کمک کند.
3ـ برنامه ريزي
 در جهان بيني توحيدي ما، انسان، هدفمند معرفي شده است او امروزش با ديروزش يكي نيست هر روز گامي به هدف نزديكتر مي شود. هميشه خداوند را ناظر اعمال خود مي بيند و براي اين كه سير صعودي داشته باشد بايد در چارچوب برنامه و تقسيم ساعات شبانه روزي حركت كند و بر سير و رشد خود نظارت داشته باشد تا به ضعف هاي خود آگاهي پيدا كند. به همين خاطر در احاديثي نيز به ما توصيه شده كه اوقات شبانه روزي را به 4 بخش تقسيم كنيم : 1ـ عبادت و مناجات با خدا 2ـ كار 3ـ معاشرت با برادران ديني و اقوام 4ـ تفريخ و استراحت (براي نشاط). تقسيم اوقات و نظم دادن به زندگي جهت جلوگيري از هدر رفتن فرصت ها و اوقات يك دستور ديني است هرگز براي مؤمن، اوقات فراغت به معني بيكار بودن وجود ندارد و بيكاري و فراغت براي كسي است كه نظم ندارد. استراحت، فراغت نيست. استراحت در حد نياز خود يك كار برنامه ريزي شده و هدفمند، براي کسب انرژي بيشتر و شروعي فعال تر است.[1]
4ـ عدم مقايسه
 هر فردي در نظام ديني، مسؤول و مكلف به اموري است و نسبت به آگاهي، اختيار و توانايي ها و وظايفش حساب‌رسي دارد. اگر ما به اين امر معتقد باشيم و بدانيم كه ما بايد طبق وظيفه عمل كنيم ديگر اضطراب نخواهيم داشت چون خيالمان راحت است كه به وظيفة خود عمل كرده ايم و سرمان نزد خدا بلند است مسلماً كسي كه چنين عمل كند چون احساس ارزشمندي مي كند توانايي هايش بيشتر مي شود. و دغدغه ارزيابي و قضاوت ديگران برايش اهميت زيادي نخواهد داشت. بسياري از اضطراب هاي ما به خاطر اين است كه آن قدر كه دربارة نگرش و گفته هاي مردم ناراحت هستيم در برابر خداوند وظيفه اي احساس نمي كنيم. گاهي انسان مي خواهد مثل ديگران باشد در حالي كه اگر به وظيفه خود عمل كند حتماً در همان امر موفق تر و با نشاط تر خواهد بود.
5 ـ اعتدال
خداوند در قرآن به ما توصيه نموده كه اهل كار و تلاش باشيم و از سويي نيز تأكيد نموده كه بيش از توانايي خودمان از خود توقع نداشته باشيم پس معلوم است كه اگر فرد به اندازه استعدادش تلاش كرد ديگر نگران نخواهد بود چون پيش وجدان خودش احساس رضايت مي كند كه براي موفقيت خودش كم نگذاشته و اين خود مانع اضطراب و استرس است.
6ـ  نيت خدايي
گفتيم كه ما موظف هستيم اوقات خود را برنامه ريزي كنيم از سويي نيز بايد در همة امور خود نيت و انگيزة الهي داشته باشيم اين كار باعث مي شود كه فرد هميشه خود را تحت حمايت و توجه خداوند ببيند و براي هر تلاش خود ارزش و قيمتي بالا در نظر بگيرد اين امر سبب مي شود كه بر تلاش افزوده شود و توانمندي ها به كار گرفته شود و احساس اضطراب كم گردد. اين فرد پيوسته براي اموري كه همه دغدغه آن را دارند (خوراك، پوشاك، منزل، علم ...) از خداوند قادر و مهربان كمك مي خواهد و همه فيوضات را از او مي داند و مي داند كه اوست كه مي تواند به انسان عزت و برتري دهد.
تذكر: اين نيت بايد پيوسته با ذكر و دوستي با افراد معنوي، مطالعه كتب اخلاقي و ديدار علماء رباني تجديد و تمديد گردد.
 
پي نوشت:
[1] . رحيمي، عباس؛ جوان موفق، نشر جمال، 1384، ص 85 ـ 86.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :