امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
892
گوش دادن به موسيقي غيرمجاز در صورتي كه خودمان نخواهيم چه حكمي دارد مثل نشستن در تاكسي كه رانندة آن موسيقي غيرمجاز گذاشته است و آيا اين گوش دادن اجباري تأثير معنوي دارد يا خير؟

1. آنچه كه در مورد موسيقي، حرام است گوش دادن به آن است كه از آن تعبير به استماع مي شود، ولي اگر صداي آن بدون اختيار به گوش انسان برسد بدون اينكه انسان توجه خويش را به آن معطوف سازد، چنين چيزي اشكال ندارد.[1]
2. گوش دادن به موسيقي (= استماع) در هر حال حرام است، حتي اگر انسان مجبور به توقّف در جايي باشد كه در آن موسيقي پخش مي شود. وظيفة فرد در چنين موقعيتي اينست كه به آن موسيقي، توجهي نكند و صِرف به گوش خوردن آن صدا، حكمِ حرمت را ندارد.[2]
3.تاثير معنوی وکيفر اخروی درصورتی بر یک رفتار مترتب می شود که عالمانه وعامدانه انجام شود والا خداوند مهربانتر ودادگرتر ازان است که بنده اش را بررفتاری که بدون خواستش انجام شده کیفر کند.
با توجه به مطالب فوق: در چنين مواقعي، ‌اگر احتمال تأثير مي دهيد بايد ارشاد زباني كنيد و اگر از اين كار نتيجه اي نگرفتيد بايد آن محل را ترك كنيد. ولي اگر به هر علّتي مجبور شديد در آنجا بمانيد نبايد به آن موسيقي گوش فرا دهيد و اينكه صداي آن به گوش مي رسد نه تأثير بدي بر روح دارد و نه از معنويت انسان مي كاهد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. موسيقي از ديگاه فلسفي و رواني، محمد تقي جعفري، نشر كرامت.
2. بهشت جوانان، اسدالله محمدي نيا، نشر نصايح.

پي نوشت ها:
[1] . خامنه اي، سيدعلي، رسالة اجوبة الاستفتائات، انتشارات بين المللي الهُدي، ج 1، سئوالِ 1089.
[2] . همان، ج 2، سئوال 52.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :