امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
646
چرا حوزه علميه قم پس از گذشت بيش از 25 سال از انقلاب اسلامي نتوانسته چهره هايي مثل شهيد مطهري و دكتر شهيد بهشتي و يا حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ به جامعه تحويل نمايد و اگر تحويل اجتماع داده، چرا به جامعه معرفي نمي گردند؟

امروز، حوزه نسبت به گذشته خيلي پيشرفت كرده است و هيچ كس نمي تواند اين حقيقت را منكر بشود ... اين حوزه كَمّاً و كيفاً پيش رفته است. آن روز، چهارصد نفر طلبه داشت، ولي امروز هزاران طلبه و فاضل مشغول تحصيل هستند. فضلاي امروز از فضلاي آن روز كمتر نيستند. بعضي از طلاّب امروز از طلاّب آن روز كم شوق تر نيستند. كاري كه فضلا و طلاّب امروز مي كنند؛ بعضي اوقات دهها برابر كاري كه آن روز طلاّب و فضلا مي كردند، اهميت عملي و بعضاً علمي دارد. كسي نمي تواند بگويد كه حوزه دچار عقبگرد است. نه، از اين جهتي كه بررسي مي كنيم، حوزه پيشرفت كرده است.[1]
همان طوري كه رهبري گفته اند، امروزه حوزه هاي علميه از لحاظ كمّي و كيفي پيشرفت زيادي كرده است و طلبه هاي فاضل زيادي تحويل داده است. از اين گذشته نبايد انكار نمود كه چهره هايي در حوزه وجود دارند كه جاي خالي برخی از شخصيتها را پر كرده اند، كساني همچون مراجع معظم تقليد، فيلسوفان ، حكماي برجسته ،و مفسران عالي مقام كه جامعه از آنها بهره مند است و به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي، جاي خالي شهيد مطهري و علامه طباطبايي را در حال حاضر پركرده اند؛ اشخاصي مانند:
آيات عظام مصباح يزدي، جوادي آملي، حسن زاده آملي و امثالهم، كه از حكما و مفسرين برجسته هستند.
بنابراين حوزه هاي علوم ديني به ويژه حوزه علميه قم، نه تنها ركود و رخوت در تربيت و تحويل نيروهاي فاضل به جامعه نداشته است؛ بلكه نسبت به قبل پيشرفت همه جانبه تري داشته است. چرا كه چهره هاي درخشاني در حوزه وجود دارند كه به تعبير رهبري حتي توانسته اند، جاي خالي شهداي گرانقدر و عالمي همچون شهيدان، بهشتي، مفتح و سايرين را پر نمايند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. گذشته، حال و آينده حوزه در نگاه رهبري ـ جمعي از نويسندگان مجله حوزه.
2. روحانيت، اجتهاد و دولت، مجموعه آثار كنگره امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ و انديشه حكومت اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ـ رحمة الله عليه ـ 1378، ج8.
3. حوزه هاي علميه شيعه در گستره جهان، عليرضا سيد كباري، تهران چاپ اميركبير، 1378.

پي نوشت:
[1] . گذشته، حال و آينده حوزه در نگاه رهبري، جمعي از نويسندگان مجله حوزه، ص 22.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :