امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
684
چرا بعضي از مراجع به صراحت از انقلاب دفاع نمي كنند و در رسانه ها پيام براي دفاع ازآن نمي دهند؟

انقلاب اسلامي ايران كه به رهبري روحانيت آگاه و در راس آن مراجع بزرگواري مانند امام (ره) به پيروزي رسيد، بيانگر نقش بنيادي احكام اسلامي در جزء جزء اركان آن بوده است. اين نقش با حضور ولي فقيه عادل بر سكان رهبري نظام اسلامي، صورت واقعي تري به خود مي گيرد. در كنار اين امر، حمايت و دفاع علماء و مجتهدين طراز اول كشور از انقلاب و نظام اسلامي بيانگر اين واقعيت است كه انقلاب اسلامي به عنوان تنها حكومت مقتدر دنيا كه بر اساس شرع مقدس و آموزه هاي علوي شكل گرفته، محسوب مي گردد. اين حمايت برجسته ناشي از يك حقيقت غير قابل انكار است كه علماي بزرگوار همواره بر اساس تعاليمي كه در حوزه هاي علميه كسب مي نمايند، در اتخاذ مواضع سياسي و اجتماعي خود، آموخته هاي ديني خود را دخيل مي سازند. اين تعاليم، همان مباحث فقهي است كه مباني و روش هايي را روشن مي سازد كه آنان مواضع خود را مبتني و مطابق آنها قرار مي دهند و  در اين مباحث و مباني  جايي براي ضديت و تعارض با انقلاب و تشكيل حكومت اسلامي ديده نمي شود، لذا همواره مراجع تقليد از انقلاب دفاع كرده اند. هر چند كه ممكن است برخي از علماء اختلاف نظرها و انتقاداتي داشته باشند.
عدم ارسال پيام در رسانه ها نيز دليلي بر دفاع نكردن آنها از انقلاب نيست زيرا بسياري از مراجع هستند كه از حضور در رسانه ها و مطبوعات و... اجتناب مي كنند. ولي در عين حال مدافع انقلابند.
برخي از مراجع هم ممكن است با توجه به پيچيدگي هاي امور سياسي، آمادگي چنين اقداماتي را در خود نبينند و به طور مستقيم اظهار نظر جزيي نكنند، لذا كمتر در اين گونه امور، دخالت مستقيم مي نمايند. اما با همه اين احوال، هر گاه خطري متوجه اصل نظام شود همواره در صحنه حاضر شده و به ياري دين و حكومت اسلامي مي شتابند. پس اكثريت قاطع مراجع تقليد با انقلاب موافقند و از آن دفاع مي كنند. كه اين كار ممكن است با ارسال پيام از رسانه ها يا از راههاي ديگر صورت پذيرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. منشور روحانيت، پيام امام (ره) به مراجع و روحانيون.
2. نقش روحانيت شيعه در پيروزي انقلاب اسلامي، دكتر احمد نقيب زاده و وحيد اماني، مركز اسناد انقلاب.
3. مجموعه مقالات انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، ج اول، ص 243، مقاله نهاد مرجعيت در دوران نهضت و نظام، معاونت امور اساتيد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :