امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
630
چرا در زمان طاغوت كه محيط اجتماعي سالم نبود و مراكز فساد زياد بود، جوانان خوب و متدين تربيت شدند كه در جريان انقلاب و جنگ فعال بودند؛ ولي در اين زمان كه حكومت اسلامي برقرار است و مراكز فساد تعطيل شده، خيلي از جوانان معتاد و منحرف مي شوند؟

براي روشن شدن موضوع ابتدا به دو نكته توجه مي‌ كنيم:
1ـ توجه به وضعيت جوانان در گذشته و مقايسه با بعد از انقلاب؛
2ـ اگر انقلاب به پيروزي نمي‌رسيد، اكنون در چه وضعيتي قرار داشتيم؟
بعد از بررسي دو نكته فوق، به خوبي روشن مي‌شود كه آيا جوانان متدين بيشتر شده اند يا كمتر؟ و سپس عواملي را كه در حفظ و سلامتي فكري جوانان مؤثر است  بيان مي‌نماييم.
حال اگر نظري به زمان طاغوت بيندازيم،مي‌بينيم حکومت پهلوی، با تمام امكانات، بي ديني و لامذهبي را ترويج مي‌نمود و در هر مكاني كه پاي به اصطلاح پيشرفت و تمدن باز مي شد، اولين چيزي كه مورد هجوم قرار مي‌گرفت مذهب و تعاليم ديني بود. حركتي كه از زمان رضا خان با كشف حجاب شروع شده بود، با خيانت پسرش محمد رضا گسترش پيدا كرده و بي‌حجابي و ضد ارزش‌ها را در جامعه به صورت ارزش جا انداخته و با تمام توان براي ترويج و توسعه‌ي آن اقدام مي‌نمود.راديو و تلويزيون، سينما و مجلات، اختلاط در مراكز علمي و غير آن و گسترش بي‌حجابي و بي‌بندوباري، شهرهاي كوچك و بزرگ را تحت استيلاي خود در آورده و فساد و انحرافات فراگير شده و نشانه‌ي تمدن قلمداد مي‌گشت.در ادارات و مجامع عمومي، ظواهر ديني به سخره گرفته شده و اطلاعات ديني وپايبندي جوانان به مسائل اسلامي ـ به ويژه در ميان قشر تحصيل كرده ـ در سطح پاييني قرار داشت.
امام خميني «ره» در وصيت‌نامه‌ي خويش مي فرمايد:«اگر نبود دست تواناي خداوند، امكان نداشت يك جمعيت سي و شش ميليوني با آن تبليغات ضد اسلامي و ضد روحاني خصوصاً در اين صد سال اخير…با آن همه مراكز عياشي و فحشا و قمار و مسكرات و مواد مخدّر كه همه و همه براي كشيدن نسل جوان فعّال ـ كه بايد در راه پيشرفت و تعالي و ترقي ميهن عزيز خود فعاليّت نمايند ـ به فساد و بي تفاوتي،… ممكن نبود، اين ملت با اين وضعيت يك پارچه قيام كنند… و خود مقدرات كشور را به دست گيرند».[1]   
در اين ميان، علما و انديشمندان قيام نموده و با اتكال بر قدرت الهي به ترويج مذهب و تعاليم بلند دين مبين پرداختند و ملت عزيز ايران نيز مردانه به پا خاست و انقلاب اسلامي شكل گرفت. با پيروزي انقلاب، با‌رقه‌‌ي اميد در دلها زنده شد و ايمان‌ها شكوفه نمود و استكبا‌ر جهاني براي مقابله با آن، جنگ تحميلي را به وجود آورد و جنگ نيز با شرايط و محيط ويژه‌اي كه به وجود آمد، هر چند جوانان ممتاز كشور را گلچين نمود، ليكن همچون انقلاب سبب تقويت و گسترش معنويت شد. حال كه به كار‌نامه‌ي انقلاب و سال‌هاي گذشته مي‌نگريم، علي‌رغم دسيسه‌هاي مختلف و دشمنی های گوناگون عليه اسلام، باز جوانان ما تشنه‌ي تعاليم حيات بخش اسلام مي باشند و جوانان و نو‌جوانان بسياري با آداب اسلامي آشنا بوده و در مراكز علمي و دانشگاه‌ها و ادارات در صد بالايي از افراد، داراي اطلاعات مذهبي بوده و هر يك به اندازه‌ي شناخت و ظرفيت خود به احكام اسلامي عمل مي‌كنند.   
حال شما را به مقايسه‌اي با گذشته دعوت مي‌كنيم: آيا در دوران طاغوت و نظام فاسد شاهنشاهي، در صد جوانان متدين و افراد با ايمان بسيار كمتر از حال حاضر نبود؟  وآيا امروزه در مدارس و دانشگاه ها و در ميان اقشار مختلف، تعداد افراد پاي بند به نماز و تعاليم ديني بيشتر از گذشته نيست؟ به عنوان مثال به رواج و احياي سنت اعتكاف مي‌توان اشاره نمود. نكته‌ي ديگر آنكه اگر انقلاب اسلامي به پيروزي نمي رسيد و نظام فاسد گذشته هنوز باقي مي بود، با توجه به رشد بي‌رويه‌ي جمعيت، توسعه و امكان استفاده از وسايل ارتباط جمعي چون راديو، تلويزيون و ويدئو، در همه‌ي نقاط كشور حتّي در روستاهاي كوچك، جوانان ما در چه وضعيتي قرار داشتند؟ اگر انقلاب نتوانسته باشد مفاسد را ريشه كن سازد، به يقين جلوي سرعت و پيشرفت آن را گرفته است.
امروزه نيز استعمار در فكر توطئه بوده و بر اساس تجربه‌ي مبارزه با كشور اسلامي آندلس، بعد از آن كه با جنگ و حمله‌ي نظامي نتوانست چرخ انقلاب را متوقف سازد، راه ديگري را انتخاب نمود و اين بار، اساس دين و اعتقادات و آداب و رسوم ما را هدف قرار داده و با ترويج فساد و ابتذال و اعتياد به مواد مخدر سعي دارد جوانان غيور و فعال اين مرز و بو‌م را به نابودي بكشاند و اگر در اين برهه‌ي حساس كه نسل سوم انقلاب درحال رشد و نمو‌است، نتوانيم در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن و گسترش فساد و اعتياد هشيارانه مقابله كنيم و اطلاعات لازم را در اختيار نسل جوان قرار دهيم، فرداي دشواري را در پيش خواهيم داشت. وظيفه‌ي همه‌ي ماست كه در راه تعليم و ترويج مسائل دين، تلاش و كوشش نموده و با پي‌گيري و مطالعه، اطلاعات خود را افزايش دهيم تا در برابر انحرافات مصون بمانيم و در حدّ توان خود، براي سلامت جامعه گام برداريم. استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي فرمايد:
«هر نسل، مسئول نسل بعدي است كه اين دين و اين هدايتي كه از نسل‌هاي گذشته، دست به دست به آن ها رسيده است آن را حفظ كنند و به نسل‌هاي بعدي برسانند؛ يعني نسل‌هاي بعدي را آماده كنند براي پذيرفتن استفاده از آن؛ بنابراين، بحث در رهبري نسل جوان، بحثي است از يك وظيفه و مسئوليت كه متوجه همه است».[2] حال بايد دربرابر غريزه‌ي پرسش در جوانان با ارايه‌ي راهكارهاي مناسب و مؤثر، پاسخ گوي نياز‌مندي‌هاي فكري وروحي   آنان باشيم. شهيد مطهري درباره‌ي عوامل مؤثر درتبليغ مسائل ديني مي گويد:
«1ـ بايد با هرج و مرج تبليغي و اظهار نظر‌هاي نا متخصّص مبارزه شود؛ 2ـ پيوند مسائل الهي با مسائل اجتماعي و سياسي مشخص شود؛ 3ـ مكتب الهي را به طور معتدل و علمي و استدلالي صحيح عرضه بداريم كه پاسخگوي نيازهاي فكري انديشمندان بشر باشد».[3]
بر اين اساس، همه بايد با مسلح شدن به سلاح علم و عمل در راه تعالي فرهنگ اسلامي كوشا باشيم. در اينجا لازم است به نقش خانواده در تعليم و تربيت اشاره نماييم. در جامعه‌اي كه جوانان را عوامل مختلف تهديد مي‌كند، خانواده‌ها مي‌توانند نقش مؤثري را ايفا نمايند. پدر و مادر بايد در مشكلاتي كه در سنين جواني دامن‌گير آنان است يار و ياورشان بوده و هم چون راهنمايي با تجربه، مددكارشان باشند؛ البته پاره‌اي از امور بر عهده‌ي مسئولين فرهنگي كشور است، تدوين كتاب‌هاي درسي در سطوح مختلف مطابق با تعاليم تربيتي اسلام و كنترل صحيح و درست محصولات فرهنگي در صدا و سيما و سينما و ساير مراكز، در دين باوري نسل جوان نقش اساسي دارد.
مسئولين كشور بايد مرعوب تبليغات دشمن نشوند بلكه با اتكال بر قدرت لايزال الهي، تمام همّت و تلاش خود را در جهت اجراي احكام نوراني اسلام معطوف دارند و خداوند پشتيبان افراد با ايمان مي‌باشد.
خلاصه اينكه با وجود تهاجمات شديد فرهنگي و هزينه هاي هنگفت دشمنان براي تخريب فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، باز هم وضعيت فعلي خيلي بهتر از قبل از انقلاب مي باشد. در زمان رژيم شاهنشاهي، مصرف مواد مخدر در بين جوانان بيداد مي كرد، فساد جامعه را در برگرفته بود، اما امروزه نسبت به جمعيت كشور آمار فساد پايين تر از آن دوران مي باشد.
گرايش به فرهنگ اسلامي در بين جوانان، بسيار بالاتر از دوران سابق مي باشد. انحرافات جوانان پايين تر از دوران شاهنشاهي مي باشد. بله تربيت شدگان اسلام و روحانيت در زمان طاغوتي، چنين صحنه هاي غرور انگيزي در انقلاب و بعد از انقلاب آفريدند. تربيت شدگان بعد از انقلاب نيز در مواقع نياز در تمام صحنه هاي اجتماعي، خود را بروز داده و خواهند داد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ده گفتار، مرتضي مطهري، مقاله‌هاي رهبري نسل جوان و احياي تفكر ديني.
2. علل گرايش به ماديگري، مرتضي مطهري.
3. بيست گفتار، مرتضي مطهري، مقاله‌هاي عقل و دل و پرسش‌هاي ديني.
4. جوانان در طوفان غرايز، همت سهراب پور، چاپ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
5. جوانان در تهاجم فرهنگي، محمد كاوياني، مركز مطالعات و پژوهش هاي حوزة علميه قم.

پي نوشت ها:
[1] ـ صحيفه انقلاب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چاپ سوم، 1368، ص7.
[2] ـ مطهري، مرتضي، ده گفتار، قم، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، 1377، ص193.
[3] ـ مطهري، مرتضي، علل گرايش به مادّيگري، قم، انتشارات صدرا، 1361، ص113.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :