امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
628
وظيفة ما جوانان در قبال انقلاب اسلامي چيست؟

در پاسخ به اين پرسش بايد دو قضيه را مورد بحث قرار دهيم، يكي بحث روحانيت كه شامل حوزه هم مي‎شود و ديگر بحث انقلاب كه خود به خود جريان رهبري انقلاب را در برمي‎گيرد.

انقلاب اسلامي و وظايف جوانان
بايد توجه داشت كه انقلاب اسلامي ايران و تشكيل حكومت اسلامي ايران يكي از مهمترين و در عين حال مردمي‎ترين پديده در ميان اتفاقات چندين قرن اخير دنيا است چرا كه انقلاب موجب حفظ اقتدار و استقلال و عزت همة ايرانيان شد. همان عزت و افتداري كه قرن‎هاي متمادي با استعمار و سلطه‎جويي استثمارگران به چالش كشيده شده بود. به اين ترتيب كاملاً واضح است كه قدرتهاي استكباري دنيا انواع و اقسام توطئه‎هاي را بر عليه اين انقلاب و حكومت و بر عليه ولايت فقيه، زمينه‎سازي و اعمال مي‎كنند در اين ميان وظيفة ملت ايران، به ويژه جوانان چيست؟
به عقيدة ما جوانان بايد با حفظ اصل اعتدال، به طور معقول و منطقي از انقلاب و رهبر آن دفاع كنند وبايد بدانند هرگونه طرفداري افراطي از روي احساسات تهي از تعقل و تدبير، نه تنها موجب تقويت و اقتدار انقلاب و رهبر آن نمي‎شود بلكه موجب تضعيف آن مي‎گردد. جوانان بايد با احساسات و شور همراه با شعور و منطق از انقلاب و رهبري دفاع كنند. حال سؤال اينجاست كه راههاي دفاع از انقلاب چيست و وظايف جوانان در اين مورد چه مي‎باشد در اين مورد ذكر دو مورد مهم به نظر مي‎رسد:
اول: آنكه جوانان بايد پشتيبان ولايت فقيه بوده و سخنان و راهكارهاي حضرت امام (ره) را دقيقاً به كار بندند در حال حاضر هم بايد با دفاع و پشتيباني كامل از حضرت آيت الله خامنه‎اي فرامين و فرمايشات ايشان را مدنظر قرار داده و به آن عمل كنند.
دوم: جوانان عزيز بايد خطرات و آسيب‎هايي كه انقلاب و نظام ما را تهديد مي‎كند با بصيرت تمام شناخته و در مقابل آن بايستند و به طور خلاصه بايد دانست كه خطرات و آسيب هايي كه انقلاب و نظام ما را تهديد مي کند از اين قرارند:
1. تضعيف ولايت فقيه، 2. ترويج جدايي دين از سياست. 3. تضعيف ارگانها و نهادهاي قانوني كشور. 4. تضعيف وترور شخصيت روحانيّت و تلاش در جهت جدايي آنها از مردم و به انزوا كشاندن آنها. 5. ايجاد يأس و نااميدي در ميان مردم. 6. حذف نيروهاي مخلص انقلاب و امام. 7. ايجاد تفرقه و تشتت در جامعه. 8. تهاجم همه جانبة فرهنگي و رواج فساد و اباحه‎گري در جامعه. 9. شايعه پراكني. 10. تضعيف مباني ديني و...
اين مسايل، خلاصه‎اي از دهها آسيب و خطري است كه دشمنان با تمام توان سعي در تضعيف و در نهايت براندازي انقلاب و جمهوري اسلامي دارند. به عقيدة ما بهترين وظيفة آنست كه ضمن هوشياري و دقت نظر، همة ما حول محور ولي فقيه باشيم و در همة عرصه‎ها حضوري فعال داشته باشيم. علاوة بر اين بايد ضمن شناختن اين خطرات و آسيب‎ها، راه‎هاي برخورد با توطئه دشمنان براي حفظ انقلاب را بدانيم.

راههاي برخورد با توطئه دشمنان براي حفظ انقلاب :
با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب، مي‎شود وصول به اين راه‎هاي را در كلام ايشان جستجو كرد:
1. تداوم راه و ياد امام خميني (ره) : بي‎شك يكي از بهترين راهكارهاي مقابله با توطئه‎ها آن است كه راه و خواستة حضرت امام (ره) عملي شود. رهبري در اين مورد مي‎فرمايد: ما نبايد بگذاريم نظام اسلامي از ريشة خود «امام» جدا شود.
2. پافشاري بر اصول و ارزشهاي الهي:
3. حفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعميق معارف اسلامي: رهبر انقلاب: راه نجات، صلاح و پيروزي بر دشمنان خبيث، حفظ ارتباط با خدا، توكل بر او، نترسيدن از دشمنان خدا و با همه وجود حمايت و حراست از جمهوري اسلامي مي دانند.
4. حفظ وحدت كلمه: ايشان مي‎فرمايند: وحدت كلمه، رمز پيروزي ملت ايران در مراحل مختلف بوده است.
5. دشمن‎شناسي و تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگي دفاعي: رهبرمعظم انقلاب مي‎فرمايند: كشور و ملت ايران به مناسبت سوابق تاريخي، اقتصادي و سياسي كه در دنيا براي خود تعريف كرده است دشمناني دارد.  ايشان در جاي ديگري تأكيد مي‎كنند ما آمادگي براي دفاع از انقلاب را هميشه لازم مي‎دانيم، نبايد روزي بر ما بگذرد كه اهميت آمادگي عمومي، مغفول عنه واقع شود.
6. خسته نشدن و جذب دنيا و راحتي آن نگرديدن: رهبر انقلاب امروزه هدف امريكا و استكبار اين است كه انقلاب و جمهوري اسلامي و ملت ايران را وادار كند كه اعلان نمايد از حرف خود و حرف امام برگشته است... امروز هم اگر مي‎خواهيد ايران عزيز و سربلند بشود...راهش ايستادگي در مقابل توقعات دشمن است.
7. طرد كامل فرهنگ منحط غربي: ايشان در اين مورد نيز مي‎فرمايند: فرهنگ غرب، فرهنگ برنامه‎ريزي براي فساد است، فرهنگ دشمني و بغض با ارزشها و درخشندگيها و فضيلتهاي انساني است... جوانان عزيز!‌دشمن روي شما سرمايه‎گذاري زيادي مي‎كند، حواستان جمع باشد...
نتيجه بحث: با توجه به مطالبي كه بيان نموديم به طور كلي وظايف جوانان در قبال انقلاب به شرح زير مي‎باشد:
گوش به فرمان رهبري بوده و ولايت فقيه را محور حركات سياسي و فرهنگي خود قرار دهند و آسيب‎ها و خطراتي كه نظام و انقلاب را تهديد مي‎كند بشناسد و سپس با راهكارهايي كه توسط مقام معظم رهبري بيان شد و ما ذكر كرديم، در مقابل اين توطئه‎ها و آفات بايستند.
در پايان از خداوند مي‎خواهيم كه اين انقلاب و نظام و به ويژه دين ما را حفظ بدارد. انشاء الله موفق باشيد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :