امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
795
حوزه علميه اهواز

اهواز از شهرهاي باستاني ايران است و در كتيبه ها از آن نام برده شده است. سابقه تشيع در این شهر به عصر امامت امام صادق ـ عليه السلام ـ مي‎رسد كه با حاكم شيعي آن «ابوبجير، عبدالله نجاشي» گرايشات شيعي در شهر افزايش يافته و در عصر رضوي، برادر امام رضا ـ عليه السلام ـ موقعيت زماني و مكاني را مناسب يافته و اهواز را به تصرف خويش درآورده است.

دوره نخست
دوره نخست از حوزه علميه اهواز به عصر امامت مي‎رسد كه در آن جمعي از اصحاب امام رضا ـ عليه السلام ـ تا حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ ديده مي‎شود و دامنه آن تا قرن پنجم هجري كشيده شده است.
خاندان حسين بن سعيد
«حسين بن سعيد اهوازي» (متوفي حدود 250.ق) از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادي ـ عليهم السلام ـ يكي از فرزانگان عصر امامت است كه نخست در كوفه اقامت داشت پس به همراه برادرش حسن به اهواز منتقل شد و از آنجا به قم آمد و همان جا از دنيا رفت.[1] روايات وي را بالغ بر 5026 مورد مي‎دانند.[2]
حسين بن سعيد سي جلد كتاب تأليف نموده كه «كتاب المؤمن» و «كتاب الزهد» وي به چاپ رسيده است.
«حسن بن سعيد اهوازي» (حدود 240 تا 250.ق) برادر بزرگ حسين بن سعيد، از اصحاب امام رضا و امام جواد ـ عليهما السلام ـ است[3] و گويا امام هادي ـ عليه السلام ـ را درك نكرده است. وي علاوه بر مشاركت در سي جلد كتاب برادرش حسين، بيست جلد ديگر نيز تأليف كرده، از اين رو «كشّي»‌ مي‎گويد حسن بن سعيد پنجاه كتاب تصنيف كرده است.[4]
مدت اقامت اين دو برادر در اهواز، بر ما مشخص نيست چقدر بوده، ليكن به جهت انتساب آنها به اهواز بايد گفت كه يا آنها اصالتاً از اهواز بوده‎اند چنانكه از نام جدشان «مهران»[5] پيداست و يا اينكه مدت زيادي در اهواز اقامت داشته‎اند و به اين نام مشهور شده‎اند.

خاندان مهزيار اهوازي
پس از خاندان حسين بن سعيد با خاندان شيعي ديگري در اهواز رو به رو هستيم كه از خاندان علم و تقوي شمرده مي‎شوند. اين خاندان كسي جز خاندان علي بن مهزيار اهوازي نيست كه در طي چند نسل مقام علمي و اجتماعي خود را حفظ كرده‎اند. خاندان مهزيار به ترتيب زير است:
1. علي بن مهزيار اهوازي
2. ابراهيم بن مهزيار اهوازي
3. داود بن مهزيار اهوازي
4. محمد  بن علي بن مهزيار اهوازي
5. حسن بن علي بن مهزيار اهوازي
6. محمد بن حسن بن علي بن مهزيار اهوازي
7. محمد  بن ابراهيم بن مهزيار
«علي بن مهزيار اهوازي» (متوفي حدود 254.ق) از فقها و محدثان نامور شيعه است كه گذشته از مقام علمي و شخصيت معنوي و آثار ارزنده‎اش، در طرق بسياري از احاديث شيعه واقع شده و عموم علماي ما او را مورد تجليل قرار داده‎اند. وي از اصحاب امام رضا[6]، امام جواد[7] و امام هادي[8] ـ عليهم السلام ـ است.
«ابراهيم بن مهزيار اهوازي» (متوفي بعد از 260.ق) برادر علي بن مهزيار است. شيخ طوسي وي را از اصحاب امام جواد ـ عليه السلام ـ[9] مي‎داند.
ابن حجر عسقلاني وي را از راويان احاديث امام حسن عسكري ـ عليه السلام ـ مي‎داند[10] و شيخ حر عاملي در رجال وسائل الشيعة او را از سفراي امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ مي‎شمرد.
«داود بن مهزيار اهوازي» سومين پسر مهزيار است كه از اصحاب ائمه شيعه ـ عليهم السلام ـ محسوب مي‎شود. داود از اصحاب امام محمد تقي ـ عليه السلام ـ است.[11]
«محمد  بن علي بن مهزيار اهوازي» از اصحاب امام هادي ـ عليه السلام ـ است.[12] مامقاني وي را از سفراي امام زمان ـ عليه السلام ـ مي‎داند.[13]
«حسن بن علي بن مهزيار اهوازي» فرزند ديگر علي بن مهزيار هم از محدثين شيعه است و فرزند حسن «محمد  بن حسن بن علي بن مهزيار اهوازي» هم از محدثان شيعه است كه از پدرش و عمويش داود بن مهزيار روايت نقل كرده است.[14]
«محمد  بن ابراهيم بن مهزيار» فرزند ابراهيم نيز از راويان حديث است و پس از پدرش به وكالت عمومي امام زمان ـ عليه السلام ـ در دوران غيبت منصوب شده است.[15]
از ديگر خاندانهاي شيعي اهواز كه سابقه آنان از عصر امام صادق ـ عليه السلام ـ در كتب حديثي ياد شده، خاندان «عبدالله نجاشي» والي اهواز است. از خاندان او در قرن پنجم با نام «احمد بن علي بن احمد بن عباس بن محمد  بن عبدالله بن ابراهيم بن محمد  بن عبدالله نجاشي» (372ـ450.ق) رو به رو مي‎شويم كه او و پدرش از عالمان قرن چهارم و پنجم هجري در اهواز مي شدند.[16]

دوره دوم
اين دوره از اوايل قرن چهاردهم شروع و تا دوره معاصر تداوم مي‎يابد. غالب دانشمندان اين دوره سطوح عالي را در حوزه علميه قم و يا نجف اشرف فراگرفته و پس از تكميل علوم، جهت نشر معارف الهي در اهواز سكني گزيده‎اند.
«حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد اسدالله آقا ميري دزفولي» (متوفي 1357.ق) ، «حجت الاسلام و المسلمين سيد كاظم آل طيب» (متولد 1339.ق) ،«آيت الله شيخ علي انصاري» (متولد 1318.ق)، «حجت الاسلام شيخ ميرزا حسن انصاري»، «آيت الله شيخ منصور انصاري» (1307ـ1393.ق)، «حجة الاسلام شيخ محمد جواد انصاري» (متولد 1322.ق)، «شيخ مرتضي انصاري» (1312ـ1370.ق)، «آيت الله العظمي سيد علي بهبهاني» (متولد 1303/1304.ق)، «آيت الله سيد مرتضي علم الهدي» (متوفي 1393.ق) «آيت الله شيخ محمد  حويزي» (1317ـ1388.ق)، «آيت الله كرمي» و «آيت الله سيد اسماعيل مرعشي» (متولد 1340.ق) از دانشمندان اين دوره حوزه علميه اهواز هستند كه به طور غالب تبليغ و تدريس را با هم جمع نموده‎اند. و برخي از آنها تأليفاتي نيز داشته‎اند و يا همچون آيت الله مرعشي، مدرسه علميه‎اي هم بنا نهاده‎اند.[17]
برخي از تأليفات اين دوره علمي حوزه اهواز به قرار زير است:
خلاصه مناسك حج | ميرزا حسن انصاري
سراج المؤمنين | ميرزا حسن انصاري
كتاب محمديه | ميرزا حسن انصاري
زندگاني و شخصيت شيخ انصاري | شيخ مرتضي انصاري
رساله‎اي در مطلق و مقيد | شيخ مرتضي انصاري
رساله‎اي در مفهوم و منطوق | شيخ مرتضي انصاري
رساله‎اي در اوامر و نواهي | شيخ مرتضي انصاري
مصباح الهداية في اثبات الولاية | آيت الله سيد علي بهبهاني
القواعد الكليه | آيت الله سيد علي بهبهاني
مقالات حول مباحث الالفاظ | آيت الله سيد علي بهبهاني
رساله علميه | آيت الله سيد علي بهبهاني
كشف الاستار در شرح حديث ابوالاسود دوئلي | آيت الله سيد علي بهبهاني
التوحيد الفائق في معرفة الخالق  | آيت الله سيد علي بهبهاني
حواشي عروة الوثقي | آيت الله سيد علي بهبهاني
حواشي وسيلة النجاة | آيت الله سيد علي بهبهاني
الحياة الروحية | آيت الله كرمي
التقريب الي حواشي التهذيب | آيت الله كرمي
نتايج الفكر في شرح الباب الحادي العشر | آيت الله كرمي
طريق الوصول الي كفاية الاصول | آيت الله كرمي
القول الجامع في تحرير فروع الشرايع | آيت الله كرمي
شرح كتاب اربعين حديث | آيت الله سيد اسماعيل مرعشي
عنوان الطاعة في اقامة الجمعة و الجماعة | آيت الله سيد اسماعيل مرعشي
از مبدأ تا معاد 3 جلد | آيت الله سيد اسماعيل مرعشي
اجوبة المسائل التسترية | آيت الله سيد اسماعيل مرعشي
--------------------------------
[1] . فهرست شيخ طوسي، ص 58.
[2] . معجم رجال الحديث، ج 5، صص 248ـ270.
[3] . رجال الطوسي، ص 399.
[4] . رجال كشّي، چاپ نجف، ص 462.
[5] . نام كامل حسين، «حسين بن حماد بن سعيد بن مهران» است و مهران كه نامي فارسي است از موالي امام سجاد ـ عليه السلام ـ بوده است.
[6] . رجال الطوسي، ص 381.
[7] . همان، ص 34.
[8] . همان، ص 417.
[9] . رجال الطوسي، ص 399.
[10] . لسان الميزان، ج 1، ص 115.
[11] . رجال الطوسي، ص 401.
[12] . همان، ص 422، خلاصه علامه حلّي، ص 141.
[13] . تنقيح المقال، ج 3، ص 160.
[14] . قاموس الرجال، ج 8، ص 138، به نقل از «رساله ابوغالب زراري».
[15] . كتاب الغيبة، للطوسي، ص 621، براي آشنايي بيشتر با اين خاندان رك: مفاخر اسلام، ج 1، صص 107 و 239.
[16] . طبقات اعلام الشيعه، ج 2، ص 19.
[17] . گنجينه دانشمندان،ج 3، صص 141ـ156.

سيد عليرضا كباري ـ حوزه‎هاي علميه شيعه در گستره جهان، با اندکی تغییرات
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :