امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
657
حوزه علميه رامسر

اين منطقه بيش از ده قرن آباد بوده و خاندانهاي بزرگي كه غالباً از سادات بودند، در آن مي‎زيسته‎اند. مسجد آدينه با بيش از 700 سال قدمت و بقعه متبركه آقا سيد ابوالحسن با بيش از 300 سال سابقه، پيشينه تاريخي شهر را نشان مي‎دهد.[1]
سادات رامسر به دو تيره تقسيم مي‎گردند:
1. تيره سادات حسيني، سادات محله و چپرسر
2. تيره سادات آخوند محله
هر دو تيره به سيد علي پلاسيد[2] منتهي مي‎گردد كه در زمان سلطنت شاه اسماعيل صفوي به عنوان «شيخ الاسلام» به رامسر آمد. وي از علما و دانشمندان عصر صفوي است كه حدود سال 940.ق در «جورديه» رامسر وفات نمود و برحسب وصيت جنازه‎اش در سادات محله به خاك سپرده شد.[3]
برخي از مدارس علميه اين شهر به قرار زير مي‎باشند:
1. مدرسه علميه سيد هادي بزرگ (آخوند محله)
2. مدرسه ملاعبدالرزاق نحوي
3. مدرسه علميه سادات محله
4. مدرسه سيد مرتضي
5. مدرسه لات محله
مؤلف « بزرگان رامسر » شماري از عالمان آن ديار را از قرن يازدهم تا چهاردهم فراهم آورده است. برخي از مشاهير حوزه علميه رامسر به قرار زير مي‎باشند:

1. سيد ابوجعفر حسيني
سيد ابوجعفر بن باقر بن مير محمدرضا از سادات و مدرسين مدرسه علميه آخوند محله بود و عده‎اي از دانشمندان قرن سيزدهم دروس سطح را از وي فراگرفته‎اند. وي قبل از سال 1280.ق از دنيا رفت.[4]

2. شيخ جواد سمامي
وي از فضلا و مدرسين مدارس علميه رامسر بود كه به سال 1315.ق در رامسر وفات يافت.[5]

3. سيد زمان حسيني
وي مقدمات را در مدرسه علميه رامسر فراگرفت سپس به اصفهان مسافرت كرده و از محضر بزرگان مستفيض گرديد تا به مرحله اجتهاد نايل شده و به موطن خويش بازگشت. سيد زمان تا آخر عمر در رامسر به تدريس و تعليم اشتغال داشت.[6]

4. سيد هادي بزرگ
سيد هادي فرزند محمدرضا حسيني حدود 1185.ق در آخوند محله رامسر به دنيا آمد و پس از تحصيل مقدمات به اصفهان مهاجرت كرد و مدتها نزد ملاعلي نوري به تحصيل حكمت پرداخت و فقه و اصول را از فقهاي آن عصر فراگرفت و پس از اخذ درجه اجتهاد به رامسر بازگشت و رهبري ديني شهر را برعهده گرفت. وي حدود 1265.ق در آخوند محله درگذشت.[7]

5. ملاعبدالرزاق نحوي
وي فرزند محمد قاسم نحوي، حدود 1215.ق در رامسر متولد گرديد و پس از تحصيل مقدمات در حوزه علميه قزوين و اصفهان به تكميل علوم پرداخت و در علوم عقلي و نقلي جامعيت يافت و در حدود 1250.ق به رامسر بازگشت و در مدارس علميه آخوند محله به تربيت طلاب اشتغال يافت تا حدود 1275.ق به لقاء الله شتافت.[8]

6. سيد مرتضي حسيني
وي فرزند سيد هادي بزرگ در دهم شوال 1219.ق در رامسر ديده به جهان گشود و پس از فراگيري علوم مقدماتي در حوزه‎هاي علميه قزوين، اصفهان و نجف به تكميل علوم پرداخت.
شيخ محمد حسن صاحب جواهر از اساتيد نجف و ملاعلي نوري، حجت الاسلام شفتي و محمد ابراهيم كلباسي از اساتيد او در حوزه اصفهان مي‎باشند. مقام علمي او در رامسر به مرتبه‎اي بود كه وي را ملاصدراي ثاني و علم الهدي ثاني مي‎ناميدند. سيد مرتضي حدود 1290.ق در جورديه رامسر وفات كرد.[9]

7. شيخ محمدحسين غريب تنكابني
وي فرزند حبيب الله در بيستم صفر 1279.ق در رامسر متولد گرديد و پس از تحصيل مقدمات به حوزه قزوين و تهران رفت و در حوزه علميه تهران از ميرزا ابوالحسن جلوه و آقا محمدرضا قمشه‎اي تلمذ كرد. آنگاه به نجف اشرف مهاجرت نمود و از ميرزا حبيب الله رشتي، شيخ هادي تهراني و حاج ميرزا حسين خليلي فقه و اصول آموخت و به مرتبه اجتهاد رسيد.
شيخ محمد حسين پس از تكميل علوم به رامسر بازگشت و مدرسه نارنج بن را تجديد بنا نمود و تا آخر عمر در كنار مدرسه به تدريس و تعليم و قضاء حوائج عامه مشغول بود. وي 12 جمادي الاول 1354.ق در رامسر وفات يافت و در قم به خاك سپرده شد. برخي از آثار او به قرار زير مي‎باشند:
1. جوامع الكلم (منظومه‎اي در اصول فقه به عربي)
2. عشرة كاملة (ده قاعده در اصول فقه به عربي)
3. نان و پنير (منظومه‎اي فارسي به روش نان و حلواي شيخ بهايي)
4. تقريرات اصول و فقه
5. شرح و حاشيه بر منطق التجريد[10]
 
8. شيخ محمد باقر الهيان
شيخ محمد باقر فرزند محمدتقي در سال 1298.ق در نجف اشرف متولد گرديد و پس از تحصيل در نجف و سامره به قزوين رفت، آن گاه به نجف بازگشت و به تكميل علوم پرداخت و از حوزه درس آخوند خراساني و سيد محمدكاظم طباطبايي بهره برد و به درجه اجتهاد رسيد. وي به سال 1335.ق به رامسر رفته و به تدريس كتابهايي چون رسائل، مكاسب و كفايه در فقه و اصول پرداخت. در سال 1355.ق دست از تدريس برداشت و به كشاورزي روي آورد تا پس از رفتن رضاشاه مجدداً به تدريس اشتغال ورزيد و به امور شرعيه مردم رسيدگي مي‎كرد. وي به سال 1378.ق در رامسر به لقاء الله شتافت.[11]
--------------------------
[1] . جغرافياي كامل ايران، ج2، ص1139.
[2] . پلا در زبان گيلكي به معني «بزرگ» است.
[3] . بزرگان رامسر، محمد سمامي حائري، صص9 ـ10.
[4] . همان، ص17.
[5] . همان، ص46.
[6] . همان، صص68ـ69.
[7] . همان، صص208 ـ 209.
[8] . همان، ص80، 81.
[9] . بزرگان رامسر، ص203.
[10] . همان، صص165، 170.
[11] . همان، صص158 و 159.

سيد علي رضا كباري - حوزه‌‌‎هاي علميه شيعه در گستره جهان، با اندکی تغییر
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :