امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
670
حوزه علميه كرمانشاه

كرمانشاه از مناطق قديمي ايران است و آثار تاريخي چون طاق كسري، طاق بستان، تخت شيرين و نقشهاي تاريخي بيستون در اين شهرستان قرار دارد. راههاي ارتباطي اين شهر اهميت فراوان دارد. حوزه علميه كرمانشاه در قرون اخير داير شده است. «مدرسه علميه آيت الله بروجردي» و «مدرسه عماد الدولة» از مدارس فعال اين حوزه است.
برخي از دانشمندان كرمانشاه به قرار زير است:
1. حجت الاسلام شيخ ابوالقاسم كرمانشاهي
2. حجت الاسلام شيخ احمد كزازي(متوفي بعد از 1323.ق)
3. آيت الله آقا احمد بن علامه آقا محمد  علي بن علامه وحيد بهبهاني (1191ـ1235.ق)
4. حجت الاسلام شيخ اسدالله بن عبدالله كرمانشاهي (آل آقا)
5. حجت الاسلام محمد  اسماعيل بن علامه محمد علي عالمي،‌ از شاگردان صاحب رياض
6. حجت الاسلام شيخ محمد تقي بن محمد محسن بن محمد  سميع بن ملا حسين بن علم الهدي بن علامه محدث فيض كاشاني (متوفي 1308.ق)
7. حجت الاسلام محمد تقي بن آقا محمد جعفر بن محمد علي كرمانشاهي (آل آقا) (متوفي 1299.ق)
8. حجت الاسلام شيخ محمد تقي بن محمد  مهدي بن ملامحسن كرمانشاهي (متوفي حدود 1296.ق)
9. حجت الاسلام محمد  جعفر بن علامه محمد علي بهبهاني (متوفي 1254.ق)
10. حجت الاسلام شيخ جعفر بن ملا محمد  عاشور كرمانشاهي (متوفي قبل از 1287.ق)
11. حجت الاسلام شيخ حبيب الله بن آقا محمد جعفر كرمانشاهي (متوفي حدود 1314.ق)
12. حجت الاسلام شيخ محمد  حسين بن ملا محمد  محسن كرمانشاهي ـ از احفاد فيض كاشاني ـ (متوفي قبل از 1280.ق)
13. ميرزا حسين قليخان بن مصطفي قلي خان كلهري كرمانشاهي (1247ـ1303.ق)
14. آيت الله شيخ رحيم بن شيخ هادي بهبهاني (متوفي 1340.ق)
15. حجت الاسلام شيخ عبدالعلي بن علامه شيخ عبدالرحيم كرمانشاهي (متوفي 1305.ق)
16. حجت الاسلام شيخ عبدالله بن محمد تقي كرمانشاهي (متوفي 1308.ق)
17. آيت الله سيد علي بن سيد محمد علي حسيني ميبدي يزدي كرمانشاهي (متوفي 1313.ق)
18. آيت الله محمد علي بن محمد باقر وحيد بهبهاني (متولد 1244.ق)
19. حجت الاسلام شيخ جلال آل طاهر (متولد 1307 ش.)
20. حجت الاسلام شيخ حسين امين شاهرودي
21. حاج آقا محمد  بن عبدالجليل جليلي (متوفي 1281.ق)
22. آيت الله حاج شيخ عبدالرحيم بن عبدالرحمان جليلي (متولد 1232.ق)
23. آيت الله حاج شيخ محمد  هادي بن شيخ عبدالرحيم جليلي (1288ـ1375.ق)
24. آيت الله شيخ عبدالجليل جليلي كرمانشاهي (متولد 1302 ش.)
25. آيت الله حاج شيخ محمد حسن علامي اصفهاني (1305ـ1394.ق)
26. آيت الله حاج آقا عطاء الله اصفهاني (متولد 1338.ق)
27. آيت الله شيخ فرج الله كاظمي هرسيني (1304ـ1382.ق)
28. آيت الله شيخ محمد حسن هرسيني كرمانشاهي (متولد 1315.ق)

سيد عليرضا كباري ـ حوزه‎هاي علميه شيعه در گستره جهان، با اندکی تغییرات
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :