امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
464
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ب)

139ـ باورهاى راجع به رستاخيز در اديان الهى
يار احمدى, غلامرضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: طاووسى, محمود. 1373. در اين پايان نامه اعتقادات مسلمانان, يهوديان, مسيحيان و زرتشتيان درباره ى قيامت و بهشت و دوزخ براساس نصوص كتب آسمانى ايشان ـ قرآن, تورات, انجيل و اوستا ـ بررسى شده اند.

140ـ بحثى درباره ى تصحيف و تحريف قرآن
مزارعى, على. كارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1353. مندرجات اين پايان نامه عبارتنداز: معانى مختلف تحريف, نظر محققان اسلامى درباره ى تحريف و تصحيف قرآن, دلائل عدم تحريف, عقيده به تحريف بعد از حيات حضرت رسول (ص), كيفيت جمع آورى قرآن و بررسى قرآن منسوب به حضرت على (ع).

141ـ بدعت از ديدگاه قرآن و حديث
عبداللهى عابد, صمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى و ارشاد. دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375. اين پايان نامه در هضت فصل و اين عناوين نوشته شده است: تعريف لغوى و اصطلاحى بدعت و سنت, ابعاد و ويژگيهاى سنت و لزوم متابعت از كتاب و سنت, اقسام بدعت و وجوه افتراق بدعت از سنت, عوامل و آثار و خصوصيات بدعت, بدعت پيشينيان و عصر حاضر و آخرالزمان از ديدگاه معصومين (ع), بدعتگذاران از ديدگاه قرآن و حديث و دانشمندان, لزوم مقابله با بدعت و بدعتگاران و شيوه هاى آن, اجتهاد ممنوع يكى از مصاديق بدعت.

142ـ برخى از عوامل ملاحظه نشده توسط داود در ترجمه ى قرآنش (سوره بقره و سوره ى نساء)
راسترو, اميرعلى. كارشناسى ارشد آموزش زبان انگليسى. دانشگاه تربيت معلم تهران. استاد راهنما: منافى انارى, سالار. 1372. در اين پايان نامه كه به زبان انگليسى نوشته شده است يكى از ترجمه هاى قرآن به زبان انگليسى كه توسط شخصى به نام داود ترجمه شده است مورد بررسى قرار گرفته و نارسايى هاى اين ترجمه در دو سوره ى بقره و نساء نشان داده شده است .

143ـ برداشتهاى محرف از قرآن كريم.
قربانى, فاطمه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: واژه ى تفسير و تاءويل در لغت و اصطلاح و فرق آندو با يكديگر, معانى تحريف و انگيزه هاى تحريف معنوى قرآن, سه دسته از آياتى كه مورد تفسير به راى و تحريف معنوى واقع شده اند; يعنى آيات صفات مانند آيات رويت, استوار بر عرش و وجه الله, و آيات ظاهر در لغزش انبياء مثل عصى آدم, و هم بها و عبس و تولى, و بالاخره آيات مربوط به اهل بيت (ع) نظير آيه ى تطهير, آيه ى مودت و آيه ى تبليغ.

144ـ بررسى آثار صدق و صداقت در زندگى فردى و اجتماعى انسان با تكيه بر آيات قرآن و احاديث
رحيمى, عبدالله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: كريمى, حسين. 1375. مباحث اصلى اين پايان نامه در پنج گفتار تدوين شده اند. در گفتار اول تعريف صدق و صادق و انواع صدق از ديدگاه قرآن و حديث و مفسران و متكلمان بررسى شده است. در گفتار دوم صدق به عنوان يكى از اوصاف بارى تعالى مورد تحقيق قرار گرفته و نظر متكلمان اماميه, معتزله و اشاعره درباره ى آن بيان شده است. گفتار سوم به بررسى معجزه به عنوان شاهد صدق مدعاى پيامبران اختصاص دارد. گفتار پنجم درباره ى صداقت به عنوان يكى از فضأل اخلاقى است.

145ـ بررسى آراى تفسيرى محى الدين بن عربى در ((فصوص الحكم))
رهبرى منفرد, محمد مسعود. دكترى علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.1377. در اين پايان نامه براساس كتاب فصول الحكم و شرحهاى آن بويژه شرح خوارزمى, آراى تفسيرى و تاءويلى ابن عربى با مراجعه به آثار او و تفاسير عرفانى ديگران و مقايسه ى با روايات تفسيرى عامه و خاصه استخراج و بررسى شده اند.

146ـ بررسى آراء اجتماعى علامه ى طباطبأى در ((الميزان))
برات نژاد, محمد رضا. كارشناسى ارشد علوم اجتماعى. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما: مقدم, حامد. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: چگونگى تشكيل اجتماع, انسان و اجتماع, اسلام و اجتماع, كاركردهاى اجتماعى دين, نهاد خانواده و ازدواج, نهاد حكومت, نهاد اقتصاد, هنجارهاى اجتماعى, حقوق اجتماعى, مسأل اجتماعى.


147ـ بررسى آراء پيرامون آيه ى ((الست))
هاشمى, جميله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان, محمد مهدى. 1376. در اين پايان نامه, آيه 172 و 173 سوره ى اعراف بااستفاده از كتب تفسيرى و روأى فريقين بررسى شده است عناوين موضوعات آن به قرار ذيل است: تاريخچه بحث, مفاد. ظاهرى آيه الست, انگيزه اخذ ميثاق, اقرار به ربوبيت خداوند و عبوديت خود, عموميت اخذ ميثاق, آراء پيرامون آيه ى الست, بررسى آيه ى الست در روايات فريقين.

148ـ بررسى آراء كلامى زمخشرى در تفسير كشاف
كريمى, على. كارشناسى ارشد فلسه و كلام اسلامى. دانشگاه قم. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1376. اين پايان نامه در ده فصل و با اين عناوين تدوين شده است: كلياتى در مورد علم كلام, زندگى نامه ى زمخشرى, نگاهى به تفسير كشاف, امور عامه, ذات و صفات بارى تعالى, افعال خدا, نبوت عامه خاصه ى نبوت خاصه, امامت و ولايت, مفاد وعده و عيد, منزلت بين منزلتين و امر به معروف و نهى از منكر. روش بحث در آن چنين است كه هر يك از موضوعات كلامى مذكور, نخست در كتب كلامى, سپس در تفسير كشاف بررسى مى شود.

149ـ برررسى آراء و نظريات تفسيرى ابومسلم اصفهانى
غياثى كرمانى, سيد محمد رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس دانشگاه قم. استاد راهنما: معرفت, هادى. 1373. در اين پايان نامه كوشش شده است كه تا حد امكان تفسير از دست رفته ى محمد بن بحرابومسلم اصفهانى (254 ـ 322 ق) به نام جامع التاءويل لمحكم التنزيل از لابلاى تفاسيرى از قبيل تبيان شيخ طوسى, مجمع البيان طبرسى, حقأق التاءويل سيد رضى, غررالفوأد سيد مرتضى, روض الجنان ابوالفتوح رازى و تفسير ملاصدرا احيا شود. بخشى از اين پايان نامه به معرفى ابومسلم و عصر او و مكتب معتزله و ديدگاه ابومسلم درباره ى مجاز و نسخ در قرآن و احاطه او به شعر و لغت اختصاص داده شده است.

150ـ بررسى آيات بظاهر غير متناسب با مورد بعضى از آنها ادعاى عدم تناسب شده است .
همامى, عباس. دكتر علوم قرآن و حديث. دنشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. در اين مساله تناسب و مناسبت و يا نظم آيات به شكل موضوعى مستقل مورد بررسى قرار گفته و از موضوعات زير بحث شده است: توقيفى بودن ترتيب فعلى آيات, انواع ارتباط و نكات موئثر در شناخت آن, وجوده محتمل براى ارتباط آيات به ظاهر غير متناسب و بررسى آياتى كه غير متناسب به نظر مى رسند. در اين تحقيق عدم تناسب آيات به طور مطلق رد شده است.

151ـ بررسى آيات علمى قرآن با تاكيد بر علم نجوم
بابايى نيا, حسين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد رضا. 1376. در اين پايان نامه شمارى از نظريات نجومى بر آياتى از قرآن تطبيق داده شده و ادعا شده كه قرآن اين نظريات را چهارده قرن پيش ارأه كرده است; عناوين مباحث عبارتنداز: جهان در آغاز توده اى گاز بوده است, آفرينش جهان در شش دوره شكل گرفته است, جهان در حال گسترش است, زمين حركت مى كند, در كرات ديگر حيات وجود دارد, ميان كرات قانون جاذبه ى عمومى حكمفرماست, منظومه ى شمسى در حال حركت است و خورشيد از خود نور دارد; لكن ماه از خود نورى ندارد.

152ـ بررسى آيات قرآنى در كتاب ((شواهد الربوبية))
تورانى, اعلاء. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: اعوانى, غلامرضا. 1368. اين پايان نامه مقدمه و چهار بخش دارد. در مقدمه به موضوعاتى چون برهان در قرآن, ارتباط قرآن و برهان, قرآن و معانى آن, تفسير واقعى به راءى پرداخته شده است. در بخش اول, تعيين و تشخيص وجود, اسماء حسناى الهى, عرش و كرسى در كلام الهى, تقسيمات وجود و علل چهارگانه بررسى شده است. در بخش دوم با عنوان اثبات وچود حق تعالى از وجود خداى تعالى و خلق دنيا و آخرت, اينكه صفات اشياء از لوازم صفات حق تعالى است و عدد ملأكه عقلى بحث شده است. بخش سوم درباره ى معاد و نفس و حاوى مباحث تكون حيوان, ذو مراتب بودن افلاك, سعادت حقيقى انسان و اثبات معاد است. بخش چهارم در خصوص نبوت و شامل موضوعات اوصاف نبى و جايگاه آن در فلسفه ى الهى, تغيير شرايع, واجبات عام و جز آن است.

153ـ بررسى آيات مربوط به شفاعت از لحاظ صرفى, نحوى, بلاغى و لغوى
اكبر پور بهنميرى, رجبعلى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. مطالب اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است: در بخش اول تحت عنوان بررسى آيات مربوط به اثبات شفاعت درباره سه دسته از آيات بحث شده است: آياتى كه اذن خدا را در شفاعت شرط مى شمارد, آيات مربوط به شافعان قيامت و آيات مربوط به شرايط شفاعت. در بخش دوم با عنوان بررسى آيات مربوط به نفى شفاعت چهار دسته از آيات مورد بحث قرار گرفته اند: آيات مربوط به نفى مطلق شفاعت, آياتى كه شفاعت بتها را نفى مى كند, آيات مربوط به نفى شفاعت ظالمان و مجرمان و آيات متعلق به نفى شفاعت از كار بد. روش بحث در مورد هر دسته از آيات چنين است كه نخست ترجمه ى آيات و سپس شرح لغات و موارد صرفى, نحوى و بلاغى آنها آمده است.

154ـ بررسى آيات مربوط به نامهاى قيامت
محسنى مقدم, اسحاق. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376. در اين پايان نامه با بررسى آيات مربوط به قيامت, اسامى قيامت كه حدود 75 اسم است, استخراج و سپس با استفاده از تفاسير شعيى و سنى تبيين شده اند. آيات مرتبط با قيامت در قريب به تمام سوره ها به چشم مى خورد.

155ـ بررسى آيات نازله در شاءن حضرت فاطمه (س)
مختارى, مرتضى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: كريمى, حسين. 1374. در اين پايان نامه آيات نازل شده در شاءن حضرت زهراء (س) با استفاده از تفاسير شيعه و اهل سنت بررسى شده است. حدود چهل آيه از آيات قرآن در اين زمينه بر شمرده شده است. شاءن نزول برخى از آنها حضرت زهراء و برخى ديگر اهل بيت (ع) دانسته شده و گروه ديگرى از آيات به استناد رواياتى به آن بزرگوار يا اهل بيت (ع) تاءويل گرديده است.

156ـ بررسى آيات نكاح در قرآن كريم
عظيم زاده اردبيلى, فأزه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش فقه و مبانى حقوق اسلامى, دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسين; شيخ الاسلامى, اسعد. 1370. مطالب مورد بحث در اين پايان نامه مشتمل بر دو قسمت است: در قسمت اول, زن در جاهليت و دختركشى, مورد بررسى قرار گرفته و در قسمت دوم تحت عنواناقسام نكاح در جاهليت مطالبى با اين عناوين ارأه گرديده است: نكاح الرهط, نكاح الاستبضاع, نكاح اجبارى, نكاح المقت, نكاح الجمع, نكاح الشغار, نكاح الخدن, نكاح البدل, نكاح السفاح, معناى لغوى و اصطلاحى نكاح, و مشروعيت نكاح.

157ـ بررسى آيات نيايش و فلسفه و آثار آن در قرآن
رجبى, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد تقى. 1374. اين پايان نامه در چهار بخش اصلى تدوين شده است در بخش اول, موضوعاتى چون دعا عامل تحرك و نشاط, معناى لغوى و اصطلاحى دعا, فضيلت و اهلبيت دعا و فوأد دعا آمده و در بخش دوم از دعا به عنوان يكى از معدات و وسيله ى نيل به مقصود و دعا موجب بداء بحث شده است. بخش سوم در خصوص منافات نداشتن دعا با تسليم و توكل است و بخش چهارم درباره ى شرايط استجابت دعا و آداب آن است; نظير شناخت خدا, توجه قلب, كسب حلال, توبه, گريه و...

158ـ بررسى ابتلاء در آيات و روايات
فيضى, مجتبى. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع) استاد راهنما: مصطفوى, حسين. 1372. اين پايان نامه در چهار بخش تنظيم شده است: در بخش اول, واژگان ابتلاء, فتنه و تمحيص بررسى شده است و از انتساب امتحان به خداوند, آزمايش بشرى و عناصر آن, تفاوت آزمايش الهى و آزمايش بشرى, خير و شر از ديدگاه فلسفه اسلامى, ابتلاء از ديدگاه متكلمين اسلامى, ابتلاء از ديدگاه عرفان و ابتلاء به عنوان يك سنت الهى بحث شده است. بخش دوم, به بررسى ابتلاء در آيات قرآنى اختصاص دارد كه طى آن از هدف افعال الهى, اقسام آزمايش در قرآن, اسباب و وسايل آزمايش الهى, آثار و فوايد ابتلأات الهى, ارتباط مالكيت و علم الهى با ابتلاء, عكس العمل انسان در برابر بلايا, آيه ى ابتلاء, اتبلاء قوم طالوت در قرآن و ابتلاء انبياء گذشته در قرآن بحث به ميان آمده است. بخش سوم, به جايگاه ابتلاء در روايات و احاديث پرداخت است و در بخش چهارم, رمز موفقيت در ابتلأات مورد تدقيق قرار گرفته و طى آن از داشتن جهان بينى الهى, آگاهى از سنتهاى الهى, توجه به حضور خدا در جريان تمامى امور, توجه به اجر و پاداش, استمداد از نيروى ايمان و الطاف الهى, يادآورى نعمتها و صبر و استقامت در امور به عنوان رموز موفقيت در ابتلأات, ياد شده است .

159ـ بررسى احكام و تشابه در آيات قرآن كريم
ملكى, يدالله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372 اين پايان نامه درباره ى محكم و متشابه در قرآن است و طى آن موضوعات ذيل مورد بحث قرار گرفته اند; معناى لغوى و اصطلاحى احكام و تشابه, نظرات علماى گذشته درباره ى محكم و متشابه, آيا در قرآن متشابه وجود دارد؟ حكمت وجود متشابهات در قرآن چيست؟ تفسير آيه ى هفت سوره سوره ى آل عمران, معناى تاءويل و فرق آن با تفسير چيست؟ راسخان در علم چه كسانى اند؟ آيا فواتح سوره جزو آيات متشابه است؟

160ـ بررسى ادوات شرط در قرآن فريدونى, نور محمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: رنجير, احمد. 1374. در اين تحقيق, ادوات شرط با تكيه بر پانصد آيه از آيات قرآنى بررسى شده اند. افزون بر اين فعل و جواب شرط در آنها تعيين و بيان شده است. اين پژوهش را بايد نوعى تفسير موضوعى خواند.

161ـ بررسى ارتباط آيات در دو سوره قرينتين (انفال و توبه)
باقرى خردمدشتى, ناهيد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. معجزه پيامبر اكرم (ص) كتاب آسمانى اوست. ارتباط و هماهنگى بين آيات قرآن يكى از جنبه هاى اعجاز قرآن به شمار مىآيد كه بعد از تفحص در نظريه هاى تناسب و تجزيه و تحليل آيات دو سوره ى انفال و توبه, با حجتهاى ادبى, تاريخى, تفسيرى, عقلى و منطقى اثبات مى گردد. هر يك از دو سوره انفال و توبه داراى محور خاصى هستند كه همه آيات حول آنها به نظام درآمده اند. على رغم بعد زمانى نزول اين دو سوره, هماهنگى و تناسب بين مطالبشان آنها را قرين يكديگر ساخته است. ضمن اينكه بعضى از احكام, با توجه به ارتباط آيات, استخراج و يا تكميل مى گردند.

162ـ بررسى اسامى و عناوين قرآن, آيه و سوره
منصورى لاريجانى, اسماعيل. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1369. اين پايان نامه سه بخش دارد: بخش اول, نامهاى قرآن مانند قرآن, كتاب, ذكر, تنزيل, مبين, احسن الحديث, ام الكتاب, ايمان, برهان, حبل, صراط مستقيم, عروةالوثقى, عظيم, حكيم, مجيد, كوثر, وحى, تبيان, عربى, صحف مكرمه و صحف مطهره, بخش دوم, معانى گوناگون آيه: مانند معجزه, علامت, برهان, جماعت, عبرت, امر عجيب و رسالت. در اين بخش عدد كل آيات طبق شمارش كوفى, مكى, شامى, مدنى و بصرى نيز ذكر شده است. بخش سوم, معانى متعدد سوره مانند مقام رفيع, بالا رفتن با سرعت, ديوار شهر, مهمانى, دستبند و نيم خورده ى غذا ذكر گرديده است.

163ـ بررسى اسلوب تفسيرى ملاصدرا در سوره ى واقعه
منتظريان, مريم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. شمال. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر .1376. موضوع اين پايان نامه تفسير سوره ى واقعه با تكيه به تفسير ملاصدراست. مطالب آن در دو بخش آمده است. بخش اول به بيان سرگذشت صدرالمتاءلهين, شاگردان, مقام علمى و روش فلسفى و تفسيرى او اختصاص دارد و بخش دوم در تفسير سوره ى واقعه است. در پايان اين بخش تفسير ملاصدرا آورده شده است .

164ـ بررسى اسماء غير منصرف در قرآن
حسين زاده, اسكندر. كارشناسى زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1374. اسماء غير منصرف آنهايى هستند كه تنوين و جرّ نمى گيرند و جرّ آنها به فتح است. در اين پايان نامه اينگونه اسامى با ذكر ادله و ريشه آنها در قرآن بررسى شده و ترجمه ى آيات مربوط نيز آمده است.

165ـ بررسى اصطلاحات عرفانى جلد چهارم ((كشف الاسرار وعدة الابرار))
جعفرى نژاد عليجانى, مليحه. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: سلماسى زاده, جواد. 1376. در اين پايان نامه با هدف جستجو و شرح اصطلاحات عرفانى, نخست آيه يا آيات مربوط ذكر و براساس نوبت اول كتاب كشف الاسرار وعدةالابرار, ترجمه شده اند, سپس اصطلاحات عرفانى از نوبت سوم كتاب كه حاوى تاءويلات عرفانى است, استخراج و بيان شده اند. در اين زمينه به فرهنگهاى مختلف مراجعه شده است.

166ـ بررسى اصول, اهداف و روشهاى تربيت از ديدگاه قرآن
نيازى, فتاح. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: ديلمقانى موحد, صمد. 1375. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: تربيت و ديدگاهها, انسان در قرآن, مشخصات تربيت از ديدگاه قرآن, اصول تربيت از منظر قرآن, اهداف تربيت از نظر قرآن و روشهاى تربيت در قرآن.

167ـ بررسى اعجاز قرآن از نظر اخبار غيبى
جوزى ده سفيد, ابراهيم كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد تقى. 1374. موضوع پژوهش حاضر اعجاز قرآن از جنبه ى اخبار غيبى و پيشگويهاست و از چهار بخش با عناوين ذيل تشكيل شده است: تعريف لفظى و اصطلاحى اعجاز, آياتى كه بيانگر اخبار غيبى گذشته است, آياتى كه از اسرار طبيعت و جهان آفرينش پرده برداشته است, آياتى كه امور غيبى آينده را خبر داده است. نويسنده آيات مذكور را با استفاده از تفاسير قرآن شرح و بسط داده است.

168ـ بررسى انطباق احاديث شيعه بر احاديث نبوى (ص) در آيات الاحكام
دولت آبادى, معصومه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشكده ى اصول دين قم. استاد راهنما: معارف, مجيد. 1377. اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است. در بخش اول مبانى نظرى انطباق احاديث شيعه بر احاديث نبوى بررسى و از موضوعات عصمت اهل بيت (ع), كيفيت علم أمه (ع), كتاب على (ع), استناد به سنت نبوى در سيره ى اهل بيت و عدم نياز امامان به ذكر سند بحث شده است. در بخش دوم با عنوان بررسى مصداقى انطباق احاديث شيعه بر احاديث نبوى, در موضوعات بسمله, مسح پا, متعه ى حج و متعه ى نساء احاديث فريقين مورد مقايسه قرار گرفته اند.

169ـ بررسى ايجاد انگيزه در قرآن و كلام و كلام معصومين (ع)
صباغيان, على. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و مديريت. دانشگاه امام صادق (ع) استاد راهنما: رمزگويان, غلامعلى. 1375. اين پايان نامه به بررسى ايجاد انگيزه ى كار از ديدگاه قرآن و روايات بويژه نهج البلاغه مى پردازد; و در آن راهها ايجاد انگيزه به تفصيل بيان شده اند. يافته هاى حاص از اين پژوهش نشان مى دهد كه از طريق شناخت ابعاد مختلف استعدادها و تواناييها و نيازهاى نيروى كار و تاءمين حاجات مادى و معنوى انسان مى توان انگيزه ى كار و تلاش را فعال ساخت.

170ـ بررسى ايرادات بنى اسرأيل با استناد به آيات قرآن
مرادى, حميد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد تقى. 1376. در بخش اصلى اين پايان نامه مباحث ذيل مطرح شده اند: بررسى لغوى واژه ى بنى اسرأيل و وجه تسميه ى اين قوم به القاب گوناگون, بنى اسرأيل از نظرگاه قرآن, ايرادات آنان, پيامدهاى ناگوار طرح آن ايردات. منابع اين پايان نامه قصص قرآن و كتاب هاى گوناگون تفسيرىاند.

171ـ بررسى بخشى از آثار تفسيرى جلال الدين دوانى
عباسى, مهناز. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370. در اين پايان نامه در ابتدا زندگينامه جلال الدين دوانى و آثار او بيان شده است. سپس ((تفسير سوره ى كافرون و آيه السرف)) كه از آثار جلال الدين دوانى است با استفاده از نسخ خطى بجا مانده مورد بررسى قرار گرفته است.

172ـ بررسى برخى نكات ادبى معانى و بيان در سوره ى اسراء
بروجرديان, زرين دخت. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: شيخ, محمد على. 1370. در اين پايان نامه سعى شده است نكات مهم و قابل توجه معانى و بيان در سوره ى اسراء ذكر شود. مباحثى كه از علم معانى در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته عبارتنداز: خبر و انشاء و اغراض خبر, اطلاق و تقييد, وصل و فصل و انواع آنها, قصر و انواع آن, اطناب و ايجاز, مسند و مسنداليه, از علم بيان نيز مباحثى چون: تشبيه, استعاره, كنابه و مجاز مورد توجه قرار گرفته است.

173ـ بررسى تحليل اختلافات كلامى مفسران در تفسير قرآن.
دهقان منگابادى, بمانعلى. دكترى الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس, استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374. مفسران در تفسير و شرح آيات با هم اختلاف دارند. اين اختلافات گاه آنچنان شديد است كه به تناقض و تقابل آراء و انجامد. علت اصلى اختلاف و تنوع آراء تفسيرى را مى توان معلول ديدگاههاى خاص مفسران دانست. در اين بين ديدگاههاى كلامى در به ثمر رسيدن آراء مختلف تفسيرى نقش اساسى داشته است. گرايش بعضى از مفسران به تشبيه موجب شده است كه در تفسير بسيارى از آيات قرآن, آراء نادرستى اظهار شود و آيات موهم تشبيه را بر معناى ظاهرى آن حمل نمايند. مشبهه مطلق تحت تاءثير عقايد خود ضمن حمل آيات موهم تشبيه بر مدلول ظاهرى آن,تصريح به تشبيه نموده اند و ظاهر گرايان نيز اين گونه آيات را حمل بر معناى ظاهرى آن نموده و كيفيت آنها را مجهول خوانده اند. تنزيه گرايان در مقابل تشبيه گرايان, حمل آيات موهم تشبيه را به معناى ظاهرى آن نادرست خوانده اند و در اين مورد به ادله عقلى احتجاج كرده اند. اهل تاءويل و تفويض معتقدند فرد در هنگام مواجهه با آيات موهم تشبيه چنانچه از عهد تاءويل آيات بر نيايد بر او واجب نيست در فهم و تاءويل آيات بر نيايد بر او واجب نيست در فهم و تاءويل آيات كوشش نمايد. تاءويل گرايان مطلق نيز تاءويل آيات موهم تشبيه را لازم دانسته و با هر نوع تفسير تشبيه گرايانه به مخالفت برخاسته اند و به همين جهت در بحث روئيت با نظريه اهل تاءويل و تفويض مخالفت كرده اند. گرايش برخى از مفسران به مساءله عدل و گرايش بعضى از آنان به مساءله جبر موجب شده كه در تفسير آيات آراء يكسانى را اظهار ننمايند بلكه در تفسير آيات به مخالفت با يكديگر برآمده اند. جبرگرايان آيات موهم جبر و عدل گرايان آيات نافى جبر را محكم مى دانند.

174ـ بررسى, تحليل و مقايسه ى شيوه هاى تبليغى حضرت نوح (ع) و حضرت رسول اكرم (ص)
ثابتى, على اصغر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1374. در اين پايان نامه وضعيت فرهنگى و اجتماعى عصر هر يك از دو پيامبر الهى, نوح (ع) و محمد (ص) بررسى و شيوه هاى تبليغى و چگونگى دعوت آن بزرگواران مورد مطالعه قرار گرفته است. به موجب اين پژوهش آن دو پيغمبر در برخى شيوه ها همسان, لكن در بسيارى شيوه ها ناهمسان اند و سبب عدم موفقيت حضرت نوح در استفاده از روشهاى غير موثر و مضر و علت توفيق رسول اكرم (ص) در بهره گيرى از شيوه هاى موثر و مفيد بوده است.

175ـ بررسى تحليلى دو تفسير ((الطيب البيان)) و ((الكاشف))
محمد زاده, راضيه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشكده اصول دين قم. استاد راهنما: غفارى, على اكبر. 1377. در اين پايان نامه دو تفسير شيعى به نامهاى اطيب البيان اثر سيد عبدالحسين طيب و الكاشف تاءليف محمد جواد مغنيه معرفى و مقايسه شده اند. نخست زندگى, انگيزه تاءليف, آثار علمى, وجه تسميه تفسير آن دو, سپس ويژگيها, تشبابهات و موارد اختلاف اين تفاسير بررسى شده اند. در اين پژوهش ويژگى تفسير اطيب البيان تذكرات اخلاقى و استفاده ى اختصاصى از مآخذ شيعى و خصوصيت تفسير الكاشف توجه به مسأل اجتماعى دانسته شده است.

176ـ بررسى تحليلى روشهاى تربيتى از ديدگاه قرآن مجيد
آريانا, محمد. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: هاشمى مقدم, سيد شمس الدين. 1376. در اين پايان نامه روشهاى تربيتى نظير داستانسرايى, امر به معروف و نهى از منكر, تشويق و تنبيه ى, ارأه ى سرمشق و به كارگيرى تعقل به عنوان روشهاى تربيتى از ديدگاه قرآن بررسى شده و آثار تربيتى اين روشها با توجه به آيات قرآن بيان شده است .

177ـ بررسى ترتيب نزول قرآن در روايات (يا پژوهشى در ترتيب روايى نزول قرآن)
نكونام, جعفر. دكتر الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372. اين پايان نامه در چهار فصل و هشت پيوست به شرح زير تنظيم و تحقيق شده است: فصل اول, مقدمات تحقيق, تعريف مصطلحات و روش تحقيق و ميزان اعتبار نتايج آن; فصل دوم, توقيف و اجتهاد در تبتيب سور و آيات مصحف عثمانى; فصل سوم, دانش قرآنى حضرت على (ع) و سرگتذشت و ترتيب سور مصحف آن حضرت; و فصل چهارم, ترتيباى روايى ـ اجتهادى و اعتبار آنها. پيوست اول, دانش قرآنى و ترتيب سور مصحف ابن مسعود; پيوست دوم, دانش قرآنى و ترتيب سور مصحف ابى بن كعب; پيوست سوم, مراحل شكل گيرى و ترتيب سور و لحنهاى مصحف عثمانى و تاءييد آن مصحف از سوى حضرت على (ع) ; پيوست چهارم, شيوه هاى تقويم نزول قرآن; پيوست پنجم, انواع آن; و پيوست ششم, مشكلات آن; پيوست هفتم, اسانيد روايات ترتيب نزول ; پيوست هشتم, شرح حال رجال معروف آن روايات.

178ـ بررسى ترجمه هاى قرآن كريم
مروتى, سهراب. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث, دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1370. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: مشكلات ترجمه ى قرآن, دلأل ضرورت ترجمه ى قرآن, ميزان ترجمه پذيرى قرآن, پاسخ به شبهات مخالفان ترجمه ى قرآن, معرفى نخستين ترجمه هاى قرآن. در پايان نيز ضميمه اى درباره مستندات شرعى ترجمه ى قرآن وضميمه اىديگردرخصوص ترجمه ى قرآن به زبانهاىرايج معاصرافزوده شده است.

179ـ بررسى تسبيح موجودات با تكيه بر آيات و روايات معصومين (ع)
مصلح آبادى, رضى الله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد تقى. 1375. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: تسبيح در لغت و اصطلاح, اهميت تسبيح, آثار تسبيح, تسبيح تكوينى و تشريعى, نظرات دانشمندان در مورد منزلت موجودات و ارتباط آن با تسبيح, و ديدگاههاى علما پيرامون ارتباط نماز با تسبيح.

180ـ بررسى تطبيقى آيات حدود
جمشيدى, على رضا. كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى. 1376. در اين پايان نامه دسته اى از آيات قرآن كه مربوط به حدود شرعى است, از دو ديدگاه تفسيرى و فقهى بررسى و تبيين شده اند. اين آيات درباره ى حد جرمهاى ذيل است: زنا, و طى بهأم, لواط, سحق, قيادت, قذف, شرب خمر, سرقت, قطاع الطريق, ارتداد, زنديق, ساب النبى, مدعى نبوت و ساحر.

181ـ بررسى تطبيقى آيات حدود
حسينى اصل, سيد جعفر. كارشناسى ارشد. فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسين 1374. در اين پايان نامه آيات نازل شده در مورد حدود و مقررات جزايى استخراج شده و مورد بررسى مقايسه اى بين مذاهب اسلامى قرار گرفته است. اين آيات در سوره هاى اسراء, نساء, نور, و مأده قرار دارند. محقق ديدگاه دانشمندان و فقهاى اهل سنت را در خصوص آن آيات آورده است.

182ـ بررسى تطبيقى آيات قضا و شهادت
قدرتى بوراچالو, حسين كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسين. 1374. در پايان نامه حاضر, آيات مربوط به قضا و شهادت جمع آورى و مباحث مربوط به هر موضوع هر آيه مطرح شده است; اين موضوعات عبارتنداز: قضا, مشروعيت و وجوب قضا, حكم بين اهل كتاب, كيفيت قضا و حكم, وجوب انقياد و پيروى از حكام حاك, حرمت رشوه, تحريم رجوع مرافعه به حكام جور, قاضى و شرايط آن, كيفيت شهادت, صفات شهود, شهادت كفار و اله ذمه, وجوب تحمل و اقامه شهادت و حركت كتمان و تبديل آن, و شهادت قاذف بعد از توبه.

183ـ بررسى تطبيقى بين علم تجويد و آواشناسى
ستوده نيا, محمد رضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه قم. استاد راهنما: نكونام, جعفر. 1377. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: اندامهاى صوتى, تقسيم بندى اصوات عربى در ميان زبان شناسان عرب و دانشمندان گذشته, توصيف اصوات عربى از ديدگاه متقدمات و علماى تجويد و آواشناسان و بررسى تطبيقى توصيف اصوات عربى از ديدگاه متقدمان و آواشناسان.

184ـ بررسى تطبيقى روشهاى تفسيرى مجمع البيان و تبيان
بورغانى فراهانى, ابوالفضل. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375. اين پايان نامه در شش فصل تنظيم شده و حاوى مباحث ذيل است: تعريف لغوى و اصطلاحى تفسير, موضوع و فأده علوم تفسير, مراحل تفسير, طبقه بندى مفسران, معرفى شيخ طوسى, موئلف تفسير تبيان و شيخ طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان و تاءليفات آن دو, منابع آن دو تفسير و استادان و شاگردان آنان, زمان و شرايط حاكم در عصر هر يك از آن دو مفسر, روش تفسيرى دو مفسر, ترتيب مطالب هر يك از دو تفسير, تفاوت اين دو تفسير با ساير تفاسير .

185ـ بررسى تفسير متداول ترين آيات قرآنى درامهات كتب عرفانى فارسى
سلطانى, منظر. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: انصارى, قاسم. 1370. از جمله ى مضامينى كه در ادبيان فارسى, به چشم مى خورد و بدان عمق ببخشيده است, انديشه هاى باريك و بلندى است كه از قرآن سرچشمه گرفته است. بدين سبب لازم بود ميزان و نوع تاءثير قرآن در متون بررسى شود. براى اين منظور, ابتدا كتب عرفانى فارسى مطالعه و جدولى تنظيم شد كه نشان مى داد هر آيه ى در هر كتاب چند بار به كار رفته است. بدين ترتيب, آياتى كه بيشتر از همه در اين كتابها به كار رفته بودند, مشخص شدند و تعداد 48 آيه به منزله ى متداول ترين آيه هاى قرآنى, از مهمترين متون عرفانى برگزيده شدند. در مرحله بعدى, نوع و برداشت عرفا از اين آيه ها بررسى و در نهايت دسته بندى شد و به شرح زير در متن پايان نامه قرار گرفت. ابتدا ترجمه و تفسير هر يك از آيات, از متون تفسيرى مختلف عربى و فارسى نقل شده و در خاتمه نظر شيخ ابوالفتوح رازى به منزله يك تفسير عرفانى شيعه آورده شده است تا خواننده بين تفسيرهاى عرفانى و عادى نيز بتواند مقايسه اى اجمالى انجام دهد. آنگاه, مطالب و شاهد مثالهاى مختلف از آثار عرفانى نقل شده و در نهايت, نظر عرفا درباره ى آن آيه ها, بررسى و دسته بندى شد.

186ـ بررسى تناسب سوره هاى مأده و انعام
حميدى مقدم, هاله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. در اين پايان نامه وجه نظم و ارتباط ميان آيات هر يك از دو سوره ى مأده و انعام و نيز تناسب آن دو سوره با يكديگر بررسى شده است. قدما وجوه ربط ميان آيات را در تنظير, مضاده, استطراد, حسن تخلّص و حسن مطلع دانسته بودند; ولى متاءخرين اهداف سوره, مقدمات و لوازم مقدمات را نيز افزوده اند.

187ـ بررسى جايگاه و منزلت انسان در قرآن و حديث
پاك سرشت, حسين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: انسان در لغت و اصطلاح قرآن و فلاسفه و عرفا, چگونگى خلقت انسان از ديدگاه قرآن و روايات, قرآن و فرضيه ى تكامل, سجده ى فرشتگان بر آدم, فضأل و كرامات انسان در قرآن و حديث, انسان و امانت الهى, قرآن و مساءله جبر و اختيار انسان, انسان و مقام خليفة اللهى.

188ـ بررسى جايگاه هنر از ديدگاه قرآن و احاديث
نصيرى, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوشت, آذرتاش. 1377. اين پايان نامه در هشت فصل نوشته شده است و مباحث آن عبارتنداز: مفهوم هنر حاوى مباحث عناصر زيبايى, نقش هنر در حفظ آثار اسلامى, طبقه بندى هنرها, بررسى عوامل رويكرد آدمى به جلوه هاى هنرى, بررسى علل مخالفت با مقوله هاى هنرى, فلسفه هنر, جلوه هاى هنر در كتاب تكوين و تشريع ; قرآن شاهكار اثر منثور شامل موضوعات ويژگيهاى اثر منثور, خصوصيات هنر بيانى قرآن, و قرآن و رعايت سجع; هنر خطابه و جايگاه آن در كتاب و سنت, بررسى جايگاه شعر در قرآن و روايات, بررسى جايگاه هنر قصه پردازى در قرآن و روايت, هنر موسيقى و جايگاه آن در قرآن و روايات, هنرهاى تصويرى و تجسمى از نگاه كتاب و سنت و هنر نمايش رساترين ابزار انتقال پيام.

189ـ بررسى جهاد در لسان قرآن و حديث
قصرى زاده, منصور. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: فأز, قاسم. 1376. اين پايان نامه كه به بررسى جهاد در قرآن و حديث اختصاص دارد در يازده فصل تنظيم شده كه عناوين آنها عبارتنداز: فلسفه ى جهاد, نيت در جهاد, اقسام جهاد, فضيلت جهاد, تشويق به جهاد, با چه كسانى بايد جنگيد, ويژگيهاى سپاه اسلام, ارزشهاى اخلاقى در جهاد, تاكتيكهاى جنگ, عوامل شكست و پيروزى در جهاد, مرگ و شهادت.

190ـ بررسى حروف مشبه به فعل در قرآن كريم
خاتمى مرند, پروين. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1375. اين پايان نامه مشتمل بر يك مقدمه و شش فصل است. در مقدمه موضوعاتى چون اقسام كلمه, تقسيمات حروف, حروف مخصوص اسماء و حروف مطرح شده است. در فصلهاى شش گانه ى پايان نامه مباحث مربوط به حروف مشبهه به فعل تحت عناوين ذيل بر آياتى از قرآن منطبق شده و براى هر يك شاهدى از قرآن ذكر شده است: معانى حروف مشبهه به فعل, عمل اين حروف, لام ابتداء حكم معطوف بعد از خبر يا مابين دو معمول ان و اخوات آن, حكم تخفيف حروف مشبهه به فعل مختوم به نون مشدد, فتح و كسر همزه ى انّ.

191ـ بررسى حقوق زن در اسلام (تفاسير قرآن كريم)
گايينى, شمس. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان. 1375. نويسنده در اين پايان نامه با تحقيق در تفاسير شيعه به بررسى موضوعات ذيل در ارتباط با حقوق زن پرداخته است; زن در اجتماعات بدوى, ازدواج در جوامع بدوى, زن از ديدگاه اسلام و تفاوتهاى مرد و زن.

192ـ بررسى حقيقت معراج پيامبر (ص) از ديدگاه مفسرين, محدثين, متكلمين, حكما و عرفاى اسلامى.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى معراج, معراج از ديدگاه مفسرين و محدثين, معراج در سوره هاى اسراء و نجم, كيفيت معراج, بررسى معراج از ديدگاه عرفا.

193ـ بررسى خصوصيات آيات و سور مكى و مدنى
جوان ملكوتى, عبدالله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: مسير محمدى, سيدابوالفضل. 1369. در اين پايان نامه براى آيات و سور مكى خصوصياتى چون كوتاهى آيات و سور, تندى خطابات آنها, غلبه مضامين مربوط به قيامت و بهشت و دوزخ و قصص انبياء يادشده و براى آيات و سور مدنى ويژگيهايى مانند بلندى آيات و سور و نرمى لحن آنها و غلبه آيات مربوط به احكام ذكر گرديده است.

194ـ بررسى خصوصيات فطرى انسان در قرآن و امكان مشاهده ى كاربردى آنها
صفى خانى, آرزو. كارشناسى ارشد روانشناسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: افروز, غلامعلى. 1374. در اين پايان نامه اين سوئال مورد پژوهش قرار گرفته كه آيا مى توان بعضى از خصوصيات فطرى انسان در قرآن را در كودكان پيش دبستانى به صورت كاربردى مشاهد كرد. پژوهشگر از ميان خصوصيات فطرى انسان, شتابگيرى, طغيانگرى, جزع و بى قرارى و منع احسان را مورد بررسى قرار داده است. روش تحقيق وى مشاهده ى طبيعى و فيلمبردارى از رفتار طبيعى كودكان بوده است. او اين خصوصيات را در قرآن نيز بررسى كرده و روشهاى رويكرد انسان موجود به انسان مطلوب قرآن را بيان نموده است.

195ـ بررسى خوف و رجاء از ديدگاه قرآن و سنت
بهرامى, عبدالرضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد رهنما: آشتيانى, محمد تقى. 1374. در اين پايان نامه كه به بررسى خوف و رجاء از ديدگاه قرآن و سنت اختصاص دارد با استفاده از كتب تفسير مثل تفسير الميزان و تفسير نمونه و كتب اخلاقى مانند معراج السعاده, خوف و رجاء بررسى شده است. نويسنده آيات و روايات حاوى واژگان خوف و رجاء را گردآورى و تحليل كرده است.

196ـ بررسى دستيابى به آرامش و طماءنينه در پرتو آيات قرآن و احاديث
حق پرست, ولى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375. مباحث اصلى اين پايان نامه عبارتنداز: تعريف لغوى سكينه, اطمينان, طماءنينه, عوامل اضطراب و سكينه در روايات و آيات, درجات نفس شامل نفس اماره, لوامه و مطمئنه. در اين پژوهش عوامل ايجاد آرامش ايمان, عمل صالح, توكل, عبادت, توبه, اخلاص, ياد مرگ, صبر, رضا به قضاى الهى, حسن ظن, تدبر در آيات و... دانسته شده است.

197ـ بررسى دنيا و آخرت در قرآن كريم
فرخزاد, احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود. 1377. مباحث اين پايان نامه كه درباره ى دنيا و آخرت در قرآن كريم است عبارتنداز: بررسى آيات مربوط به دنيا در قرآن كريم, مشخصات دنيا, دنياى مذموم و ممدوح, بررسى آيات مربوط به آخرت, مشخصات عالم آخرت, برترى آخرت بر دنيا, آثار ايمان به آخرت, تقابل ميان دنيا و آخرت, مقايسه بين دنيا و آخرت, رابطه ى دنيا و آخرت.

198ـ بررسى ديدگاه مستشرقين و علماى فريقين در زمينه ى جمع و تدوين قرآن
موسوى, سيد مسعود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان, محمد مهدى. 1375. اين پايان نامه در شش بخش اصلى نوشته شده و عناوين آن عبارتنداز: معرفى قرآن از زبان قرآن, پيامبر (ص) و أمه ى معصومين (ع) و برخى از خاورشناسان جمع از ديدگاه علماى شيعه, جمع قرآن از نظر علماى اهل سنت, مصاحف معروف پس از پيامبر (ص) و نقش زيد بن ثابت در جمع قرآن, جمع قرآن از ديد مستشرقين و مقايسه سه ديدگاه شيعه, اهل سنت و خاورشناسان در خصوص تدوين قرآن.

199ـ بررسى ديدگاههاى مفسران معروف شيعه در زمينه ى علوم قرآن
اخوان صراف, زهرا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشكده ى اصول دين قم. استاد راهنما: محمدى اصفهانى, عبدالله. 1377. اين پايان نامه در پنج بخش تنظيم شده است. در بخش اول تفسير و تاءويل از ديدگاه لغت, اصطلاح, قرآن و روايات آمده است. در بخش دوم كليات تفسير قرآن از نظر شيعه مثل حجيت ظواهر قرآن, مدارك تفسير وظاهر و باطن مطرح شده, در بخش سوم روشهاى تفسيرى چون تفسير به ماءثور, به راءى, اجتهادى, رمزى, عرفانى, و فرآن به قرآن بررسى شده اند. بخش چهارم به معرفى تفاسير شيخ طوسى, ابوالفتوح, ملاصدرا و علامه ى طباطبايى اختصاص دارد. در بخش پنجم ديدگاههاى اختصاصى مفسران معروف شيعه در خصوص صفات باريتعالى, جبر و اختيار و تنزيه الانبياء بيان شده است.

200ـ بررسى رابطه ى يقين و عمل از ديدگاه قرآن و عترت (ع)
محمدى, مهين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1376. اين پايان نامه در سه بخش نوشته شده است: بخش اول, مفهوم و اهميت يقين, مراحل يقين, انواع يقين, رابطه ى يقين با علم, ايمان, جهل و حقيقت, يقين در اعتقادات, ضرورت كسب يقين در شهادت و... آثار يقين. بخش دوم, مفهوم و ارزش عمل, اقسام عمل, رابطه ى عمل يا علم و ايمان و احباط و تكفير در اعمال. بخش سوم, رابطه ى يقين و عمل; نقش يقين در عمل, معرفت و تجربه ى دينى در كسب يقين, شرايط و راههاى وصول به يقين و موانع وصول به يقين.

201ـ بررسى راههاى دستيابى به بهداشت روانى از ديدگاه قرآن و حديث
رحيمى, عبدالرضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: بهشتى. احمد. 1375. مباحث اين پاپان نامه عبارتند ازتعريف بهداشت روانى و بيان هدف آن, معانى واژه قلب در قرآن, مراتب نفس, تاءمين نيازهاى جسمى و نقش آن در تاءمين بهداشت روانى, تاءثير ازدواج, ورزش و تفريح در بهداشت روانى, تاءمين نيازهاى روانى چون محبت, امنيت, برترى جويى, پيشرفت, احترام و شناخت محدوديتها و تواناييها در بهداشت روانى, شمارى از بيماريهاى قلب و روان از نظر قرآن, برخى از راههاى رسيده به سلامت روان مثل اعتدال, توبه و احساس حضور در پيشگاه خداوند, نقش كار و عمل صالح در بهداشت روانى.

202ـ بررسى روش تفسير قرآن به قرآن
نكونام, جعفر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1368. در اين پايان نامه روش تفسيرى قرآن به قرآن بررسى شده است. در ابتدا مفهوم روش و تفسير و معانى تاءويل و تنزيل بيان شده و سپس روش تفسير قرآن و تاريخچه روشهاى تفسيرى و انواع آنها مورد بررسى قرار گرفته است. پس از آن نظريه هاى مختلف در زمينه روش تفسير قرآن به قرآن و مبانى و دلايل تفسير قرآن به قرآن ذكر شده است. در پايان, كيفيت تفسير قرآن به قرآن و اشكالات وارد بر اين روش بررسى شده است.

203ـ بررسى روشهاى تربيتى در قرآن و سنت
ناروئى, عبدالرحمن. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: ديلمقانى موحد, صمد. 1374. در اين پايان نامه نخست كلياتى چون اهميت موضوع, مفهوم تربيت, اخلاق و رابطه ى روش و موارد تعليم و تربيت مورد بحث قرار گرفته, سپس طى هفت فصل روشهاى مختلف تربيتى از ديدگاه آيات و روايات بررسى شده اند. عناوين اين فصل ها عبارتنداز: روشهاى دعوتى, روشهاى آگاهى بخش, روشهاى عادت آفرين, روشهاى سهل گيرانه, روشهاى درسآموز, روشهاى جهت دهنده و روشهاى بازدارنده.

204ـ بررسى سرنوشت و اختيار انسان در قرآن
مير باقرى, سيد محسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. در اين تحقيق به بررسى سرنوشت و اختيار انسان در قرآن كريم پرداخته شده و موضوعاتى چون قضا و قدر الهى, جبر و اختيار, سيماى انسان مختار در قرآن كريم, تدارك دنيا فقط به خاطر آزمايش انسان, توجه به آياتى كه دلالت كامل بر اختيار انسان دارند, و آيات مربوط به سرنوشت انسان و رابطه آنها با اختيار مورد بحث قرار گرفته است .

205ـ بررسى سوره هاى جمعه, منافقون, نباء و نازعات از لحاظ صرفى, نحوى و بلاغى
سليمى خوشبخت, عباس. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1376. در اين پايان نامه چهار سوره از سوره هاى قرآن از نظر ادبى شرح شده اند روش شرح در هر سوره چنين است كه نخست مشخصات سوره, سپس يك يا چند آيه ى از آن, و بعد مطالب صرفى, نحوى و بلاغى آن آمده است .

206ـ بررسى سير تدوين و تطور تفاسير فقهى و رجال شناسى موئلفين آنها
سليمانى, نعمت الله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: شكورى, ابوالفضل. 1372. مباحث اين پايان نامه به اين قرار است: سير تطور تفسير به طور كلى, و مسألى همچون معنى تفسير و تاءويل و فرق بين آن دو, تفسير در عهد پيامبر (ص) و صحابه و تفاوت صحابه در فهم و درك قرآن, و آثارى كه اين اختلاف فهم در تفاسير بعدى گذاشته است, مصادر تفسير در عصر پيامبر (ص) شامل قرآن كريم, وجود مبارك پيامبر اكرم (ص), قوه استنباط و اجتهاد شخصى, و اهل كتاب از يهود و نصارى; مفسرين معروف صحابه مانند عبدالله بن عباس, عبدالله بن مسعود, على بن ابى طالب (ع), و ابى بن كعب و ارزش تفسير آنان, تفسير در عصر تابعين و منابع و مصادر آنان, مدارس تفسير در عصر تابعين شامل مدرسه تفسيرى مكه, مدينه و عراف و ارزش روايات تفسيرى منقول از آنان, علل پيدايش اختلاف در تفسير كه مهمترين آن دور شدن از عترت طاهره (ع) بوده است, تفسير فقهى از زمان پيامبر (ص) تا پيدايش روح تقليد و تعصب مذهبى در آن, و بحثى پيرامون نخستين مفسران آيات الاحكام و نگاهى به نحوه ى رجوع صحابه به پيامبر (ص) در مسأل احكام و نحوه ى برداشت صحابه و تابعين در استنباط احكام قرآنى, ادوار فقه و تشريع اسلامى و مقتضيات سياسى ـ اجتماعى هر دوره فقهى و اثر آن در تطور تفسير بخصوص تفسير فقهى, نحوه ى ظهور أمه فقهى مذاهب بزرگ و پيدايش تعصب مذهبى در تفسير فقهى در بين شاگردان آنان و ادوار فقه شيعه و ظهور أمه فقهى شيعه و آثار روايات آنان بر تفاسير فقهى, طبقات مفسرين فقهى در طى چهارده قرن به همراه نام كتاب و ديدگاههاى مذهبى و فرقه اى آنان, شامل 48 مورد, دو نمودار كه نشانگر توزيع فراوانى تفاسير فقهى است, نمونه هايى از تفاسير فقهى به همراه شرح حال موئلف, معرفى كتاب و روش تفسيرى موئلف و ذكر نمونه ها شامل دو تفسير از هر يك از مذاهب شيعه و شافعيه و مالكيه و حنفيه و نيز يك تفسير معروف از زيديه.

207ـ بررسى سيماى قرآن در انديشه حضرت امام خمينى (ره)
ريعان, معصومه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1372. پژوهشى حاضر سيماى قرآن را در انديشه امام خمينى بررسى كرده و به اين نتايج رسيده است. قرآن كريم در تمامى جنبه هاى زندگى پر بركت حضرت امام از ابعاد فقهى, فلسفى, عرفانى و اخلاقى گرفته تا عرصه هاى سياسى اجتماعى و مبارزاتى ايشان نقش تعيين كننده داشته است. آن رهبر فقيد عميق تر از اغلب مفسران آيات قرآن را تفسير كرده است. حضرت امام در تفسير, اتكاء بر سنت معصومين و نگرش محققانه به ادعيه; تعقل و اجتهاد و عرفان را با هم درآميخته است و اسلام ناب محمدى را بعد از چهارده قرن با طراوتى نو, به صحنه ى اجتماعى كشانده است. ايشان طرح بازگشت به قرآن و درك عميق آيات الهى و ظهور و بروز آن در صحنه ى ذهن و عمل را كه از جمله نظريه هاى نهضت هاى معاصر است در جريان مبارزات خود به اثبات رساند.

208ـ بررسى سوئالات قيامت از ديدگاه قرآن و روايات معصومين (ع)
سميعى, رضوان. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان. 1375. در اين پايان نامه پرسشهايى كه از انسانها در روز بازيسين مى شود, در تفاسير الميزان, مجمع البيان و نمونه مورد بررسى قرار گرفته اند. نخست مفهوم سوئال از ديدگاه قرآن و روايات بررسى شده, سپس مواردى كه مورد سوئال قرار مى گيرد, تحقيق گرديده است.

209ـ بررسى شبهات شفاعت در آيات قرآن و تفاسير شيعه و اهل سنت
باربرى محمد, صادق. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد رضا. 1373. در اين پايان نامه نخست درباره ى اقسام شفاعت از شفاعتهاى واقعى و باطل, تكوينى و هدايتى, مغفرتى و حسنه, دنيوى و اخروى سخن به ميان آمده و آيات نافى و مثبت شفاعت بررسى شده, سپس شبهات و ادله ى منكران شفاعت پاسخ گفته شده است.

210ـ بررسى شخصيت اميرالموئمنين (ع) در آيينه ى وحى
سليمان فام, رسول. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: دهقانى, على محمد. 1374. در اين پايان نامه آياتى كه در شاءن على (ع) نازل شده است, معرفى و بررسى شده اند; نظير آيه ى انذار, آيه ى شرح صدر, آيه خير البريه, آيه ى مباهله, آيه ى تطهير و آيه ى مودت.

211ـ بررسى شخصيت اهل بيت (ع) در قرآن
نقى پور فر, ولى الله. دكترى علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376. در اين پايان نامه, آيات نازل شده و شاءن اهل بيت در دو تفسير نورالثقلين و الدرالمنثور بررسى شده اند. مباحث اين پژوهش عبارتنداز: شاءن قرآن و اهل بيت (ع), راههاى شناخت اهل بيت (ع) چون مطالعه ى قرآن, روايات و سيره, توسل به اهل بيت (ع) و تدبر در احوال دست پروردگار آن ها; بررسى شخصيت اهل بيت (ع) در سوره هاى حمد, بقر, آل عمران, نساء, مأده, انعام, اعراف و توبه.

212ـ بررسى شواهد تشبيه در قرآن .
اسماعيل زاده, ابراهيم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركز. استاد راهنما: رنجبر, احمد. 1374. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: تعريف بلاغت, علم بيان و موقعيت تشبيه در آن, تعريف تشبيه و اركان آن, تقسيم تشبيه به اعتبار طرفين, به اعتبار وجه شبه و به اعتبار ادات تشبيه, شرح تشبيه مقلوب, تشبيه ضمنى, اغراض تشبيه, و بررسى شواهد تشبيه در قرآن از سوره ى بقره تا پايان قرآن.

213ـ بررسى شواهد شعرى تبيان شيخ طوسى
جلالى, عبدالزهراء. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: سامى الدبونى, سيد جعفر. در اين پايان نامه حدود صد بيت از اشعارى كه شيخ طوسى در تفسير سوره هاى انفال و توبه به آنها استشهاد جسته, مورد تحقيق قرار گرفته و با استفاده از شروح ديوانهاى شاعران و تفاسير قرآن و كتب طبقات الشعراء همراه با معرفى شاعران, ترجمه ى اشعار و اعراب گذارى آنها, مفردات ابيات شرح داده شده است.

214ـ بررسى شواهد شعرى, دو سوره ى انعام و اعراف از تفسير شيخ طوسى
نريمى سا, احمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1370. در اين پايان نامه شواهد شعرى دو سوره ى انعام و اعراف در تفسير شيخ طوسى مورد بررسى قرار گرفته است. او اولين مفسر در ميان شعيه است كه آيات را با تمام علوم قرآن تفسير نموده و براى واضح ساختن مفاهيم آيات از شعر استفاده كرده است. در تحقيق حاضر اشعارى كه شاعر آنها مشخص نبود مشخص شده و اشعارى كه اشتباه بود يا اشكال چاپى داشت با مراجعه به منابع اصلى اصلاح گرديده است.

215ـ بررسى صرفى, نحوى, بلاغى آيات توبه در قرآن مجيد
مرداين, رمضانعلى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1376. در اين پايان نامه پس از بيان مباحثى مقدماتى مثل تعريف توبه, حقيقت توبه, فضيلت توبه, توبه نصوح, شرايط قبول توبه, شرايط كمال توبه, مراتب توبه و توبه در قرآن به اصل موضوع پرداخته شده است, روش بحث بدين ترتيب است كه طى فصولى متعدد هر چند آيه اى از قرآن كه درباره ى توبه است, ترجمه شده, سپس مباحث صرفى و نحوى آيات آمده و در پايان نكات بلاغى آنها بيان شده است .

216ـ بررسى صرفى, نحوى, بلاغى و كلامى تفسير ابوالفتوح رازى و مقايسه ى آن با تفسير ميبدى (6 جزء دوم)
بصير, حيدر. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز. استاد راهنما: سليم, عبدالامير. 1377. در اين تحقيق نخست متن و ترجمه ى آيات سوره هاى مأده, انعام, اعراف, انفال, توبه, يونس, هود و يوسف آمده, سپس نكات صرفى, نحوى و بلاغى اين سوره هاى و بعد نكات كلامى آنها و بالاخره موارد نسخ در اين بخش از قرآن آمده است. در بررسى كلامى به موضوعات تعريف كلام و معرفى فرق كلامى مثل اشعريه و معتزله و شرح مقوله هايى مانند توحيد, ايمان, روئيت, نبوت, معاد, امامت, عدل, قرآن, تكليف و احباط پرداخته شده است.

217ـ بررسى صرفى, نحوى و بلاغى آيات مربوط به علم
ميرزاجانى, سيد امرالله. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى. 1376. در اين پايان نامه صرف, نحو و بلاغت 97 آيه از آيات قرآن ـ درباره ى علم ـ بررسى شده اند. روش كار بدين قرار است كه نخست آيات مربوط استخراج, سپس هر يك يا چند آيه مورد بحث واقع شده اند. نخست تجزيه و تركيب آنها, سپس مباحث نحوى و اعراب آيات و در پايان نكات بلاغى آنها آمده است .

218ـ بررسى صرفى, نحوى و بلاغى و لغوى سوره ى اعراف (آيات 1ـ130)
رضأى راد, مهران. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. در اين پايان نامه به ترتيب موارد ذيل در خصوص حدود يكصد آيه از آيات سوره ى اعراف بررسى شده اند; ذكر و ترجمه هر ده آيات معانى مفردات آيات از كتب لغت و تفاسير, نكات نحوى و اعراب كلمات و جملات, نكات صرفى كلمات دشوار, نكات بلاغى آيات. در اين پژوهش اقوال مفسران, لغويون, صرفيون و نحويون در زمينه ى موارد مذكور, مقايسه شده اند.

219ـ بررسى صفات و ويژگيهاى انسان در قرآن كريم
حداديان, عباسعلى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه قم. استاد راهنما: شاكر, محمد كاظم. 1377. اين پايان نامه در سه فصل ارأه شده است. در فصل اول با عنوان معناشناسى و مصداق يابى انسان در قرآن كريم مفهوم انس, انسان, بشر, اُناس, انسى, اناسى و بنى آدم در آيات قرآن بررسى شده است. فصل دوم تحت عنوان صفات منفى انسان در قرآن كريم به بررسى صفاتى چون كفور, منوع, هلوع, ظلوم, حريص, جهول, قتور, بخيل, عجول, يوئوس و قنوط, طاغى, مغرور, ضعيف و خاسر اختصاص دارد. در فصل سوم با نام امتيازات انسان از موضوعات خلافت, خداگرايى, امانت دارى, كرامت, اعتدال و ملاقات پروردگار بحث شده است.

220ـ بررسى طلاق و ازدواج در قرآن
جمشيديان, فرزانه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: عيدى, حميد. 1374. اين پايان نامه داراى شش بخش اصلى با عناوين ذيل است: تاريخچه اى درباره ى نسل انسانها و اولين ازدواج در قرآن, اهداف ازدواج از ديدگاه قرآن و ساير منابع, معريه از منظر قرآن و مفسران و ساير دانشمندان, تعدد زوجات در آيات قرآن, طلاق از نظر قرآن و منابع ديگر و ازدواج موقت در آيات قرآن و تفاسير.

221ـ بررسى عصمت پيامبران در آيينه ى وحى
اميرى, مجتبى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: شاكر, محمد كاظم. 1376. اين پايان نامه در چهار بخش نوشته شده و عناوين بخش هاى آن عبارتنداز: بررسى فلسفه و ضرورت عصمت پيامبران, بررسى مطرح پيرامون عصمت پيامبران و تاءويل ظاهر آياتى كه منافى عصمت انبياء الهى است.

222ـ بررسى علل رشد و انحطاط جامعه حضرت موسى (ع) و حضرت عيسى (ع) و پيامبر اسلام (ص) از ديدگاه قرآن
صاحب الزمانى, فاطمه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: امامى, محمد جعفر. 1375. مباحث اصلى اين عبارتنداز: رشد و جامعه در لغت و قرآن, وضعيت يهود قبل از بعثت حضرت موسى (ع) وضعيت مسيحيت قبل از ظهور اسلام, وضعيت اعراب جاهلى قبل از اسلام, جامعه رشد يافته از ديدگاه شهيد مطهرى, عوامل رشد از ديدگاه قرآن نظير ايمان به معاد, عمل صالح, وحدت, تبعيت از پيامبران (ع), توكل, صبر و... .

223ـ بررسى قرآنهاى خط كوفى ايران
افروند, فريد. كارشناسى ارشد با ستان شناسى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: سمسار, محمد حسن. 1373. پايان نامه ى حاضر به بررسى قرآنهاى خط كوفى ايران از آغاز تا نيمه ى قرن ششم هجرى اختصاص دارد و در دو فصل ارأه شده است. در فصل اول پيشينه ى خط عربى, آغاز كتابت قرآن, پيدايش خط كوفى و روند تحول آن در جزيژةالعرب بررسى شده و فصل دوم درباره ى نفوذ خط كوفى در ايران و تحولات آن است. در اين فصل قرآنهاى خط كوفى اوليه, قرآنهاى خط كوفى با شيوه ى ايرانى, خط كوفى ايرانى تزئين بخش ساير آثار هنرى و گزيده اى از قرآنهاى خط كوفى ايرانى در مجموعه هاى نسخ خطى ايران و جهان, عناوين مورد بحث را تشكيل مى دهد.

224ـ بررسى قرأات سبع
محرم زاده, بهمن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377. در اين پايان نامه با بررسى قرأات سبعه سعى شده به سوئالات ذيل پاسخ داده شود: قرأات قرآنى چيست؟ قراء سبعه چه كسانى اند؟ چرا كلمات قرآن را مختلف خوانده اند؟ منشاء و موارد اختلاف قرأات چيست؟ اختلاف قرأات چه فايده اى؟ چرا قرأات را أمه (ع) و علماى شيعه تأيد كرده اند؟ كدام قرأت رجحان دارد؟

225ـ بررسى كليات قواعد حقوق بين الملل اسلام از ديدگاه قرآن
كرمانى نژاد, عبدالله. كارشناسى ارشد فقه و حقوق اسلامى. مدرسه ى عالى شهيد مطهرى. استاد راهنما: موسى بجنوردى, محمد. 1369. در اين تحقيق سعى شده كليات قواعد حقوق بين الملل در آيات قرآن طى پنج فصل بررسى شود. در فصل اول نقد و بررسى سيستم هاى مختلف حقوق بين الملل و در فصل دوم حقوق بين الملل اسلام بررسى شده است; فصل سوم و چهارم به موضوع يعنى قواعد حقوق بين الملل اسلام اختصاص دارد و در آن از اصول تفاهم, مشاركت, همزيستى, امنيت, نفى زور و تجاوز, حمايت از مبارزات حق طلبانه, عدم مداخله و جز آنها بحث شده است. در فصل پنجم بعضى از قواعد حقوق بين الملل از ديدگاه منشور ملل متحد بررسى شده است.

226ـ بررسى كيفيت زبان قرآن
مشايخى, مصطفى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان, محمد مهدى. 1375. اين تحقيق با هدف تبيين وجه نزول قرآن به زبان عربى و حل تعارض عربى بودن قرآن با وجود واژگان غير عربى در آن و نيز اثبات عدم منافات ميان عربى بودن قرآن و جهانى بودن آن تدوين شده است, اهم مباحث آن عبارتنداز: اختلاف زبانها, تاريخچه ى عرب و زبان عربى, لهجه ى قريش فصيحترين لهجات عرب, عدم امتياز زبان عربى بر ساير زبانها از حيث وسيله ى تكلم و ارتباط كلامى, تطور واژگان در طول قرون, نزول قرآن به زبان عربى عصر رسول خدا (ص), سبك ويژه ى قرآن و نه شعر و نه نثر بودن آن, دلأل نزول قرآن به زبان عربى, تاريخچه ى تعريب و نظرات مختلف درباره ى وجود يا عدم وجود الفاظ غير عربى در قرآن و دلايل جهانى بودن قرآن.

227ـ بررسى گروههاى انسانى در قرآن و حديث
خدرى, قباد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1376. در اين پايان نامه واژه هايى از قرآن كه مرادف جامعه يا گروههاى اجتماعى به كار رفته, بررسى شده اند; واژگان مرادف جامعه نظير ديار, جماعت, ملت, عشيره, طايفه, حزب و امت و واژه هاى مرادف گروههاى اجتماعى مثل الوالالباب, سابقون, ابرار, عبادرحمان, عالمان خدا ترس, اشرار, منبع اصلى اين پژوهش تفسير الميزان است. افزون بر اين برخى از منابع علوم اجتماعى و جامعه شناسى نيز بررسى شده اند.

228ـ بررسى لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى انعام (آيات 81 تا آخر)
محب خواه, سكينه. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1376. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: كيفيت نزول سوره ى انعام, تاريخ نزول و مكى يا مدنى بودن آن, هدفهاى اساسى اين سوره, ذكر آيات و ترجمه ى آن ها با استفاده از تفسير كشف الاسرار, شرح لغات دشوار به كمك كتب لغت, بيان نكات صرفى و نحوى و پرداختن به نكات بلاغى با بهره گيرى از كتب علم بلاغت.

229ـ بررسى مبانى روانشناختى و تربيتى قصه ى يوسف (ع)
جليلى, اكبر. كارشناسى ارشد روانشناسى تربيتى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: افروز, غلامعلى. 1377. در اين پايان نامه مبانى روانشناختى و تربيتى قصه ى حضرت يوسف (ع) بررسى شده است. نويسنده در اين پژوهش حضرت يوسف (ع) را به عنوان چهره اى كه در عين پرداختن به زندگى اجتماعى, پاكى خود را حفظ كرده, معرفى نموده است.

230ـ بررسى مسأل كلامى كشاف و مقايسه ى آن با كلام شيعه
آقاجانيان ملاطى, هادى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, مرتضى. 1370. اين پايان نامه مشتمل بر چهار فصل و يك خاتمه است; فصل اول, شرح حال زمخشرى. فصل دوم, مسأل مورد اتفاق معتزله, فصل سوم, مسأل كلامى مورد وفاق كشاف. فصل چهارم, جهات افتراق كلام معتزله و كشاف با كلام شيعه و خاتمه, ديدگاه صاحب كشاف نسبت به اهل بيت (ع).

231- بررسى مساءله ابتلاء و امتحان پيامبران اولوالعزم در قرآن كريم
مزكى زاده, محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان, محمد مهدى. 1374. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: بررسى مساءله ابتلاء و امتحان در قرآن كريم, اهداف امتحانات الهى, گستردگى آزمونهاى الهى, آزمايش پيامبران اولوالعزم, آزمايش موئمنان, رمز موفقيت در امتحان, صور گوناگون آزمايش و جهان ميدان آزمايشهاى گوناگون الهى.

232ـ بررسى مساءله قضا و قدر در فلسفه و آيات و روايات
ميرغياثى, سيد عبدالله. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: افتخار زاده, سيد حسن. 1374. مباحث اين پايان نامه در سه بخش تنظيم و تدوين شده است: بخش اول, نظرات فلاسفه ى اسلامى درباره ى قضا و قدر. بخش دوم, آيات و روايات مربوط به قضا و قدر. بخش سوم, مقايسه ى نظرات فلاسفه ى اسلامى و بيانات أمه معصومين (ص).

233ـ بررسى مساءله شكر و مصاديق آن در قرآن و حديث
آفتابى خطبه سرا, مصلحت. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1377. مباحث اين پايان نامه در هفت فصل با عناوين ذيل تدوين شده است: تعريف لغوى و اصطلاحى شكر و بررسى تفاوت شكر و حمد و مدح, حقيقت شكر, فضيلت شكر, آثار شكر, شكر در دعاهاى وارده از أمه اطهار (ع), حمد.

234ـ بررسى مساءله طاعت در قرآن كريم
مير شمس, صديقه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى طاعت, واژه ى طاعت و مشتقات آن در قرآن, فرق طاعت و انقياد, فرق طاعت و تبعيت, تبعيت و تقليد, واجب الاطاعه, طاعت تكوينى و تشريحى, لوازم و موانع طاعت, رابطه ى شنيدن و طاعت, آياتى كه تقوا را مقدمه ى طاعت قرار مى دهد, فوأد طاعت, خداوند از طاعت بندگان بى نياز است, موازنه ى ميان طاعت و سيئه, اطاعت از رسول, حجيت سنت پيامبر (ص) و أمه (ع). در اين پژوهش بيش از صد آيه با استفاده از منابع تفسيرى بررسى شده اند.

235ـ بررسى مساءله محكم و متشابه در قرآن
نقيئى, عباسى. دكترى الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: مير محمدى, ابوالفضل. 1374. اين پايان نامه در يك مقدمه و پنج فصل تنظيم يافته است: در مقدمه ضرورت و اهميت تفسير قرآن كريم بويژه تفسير آيات متشابه بيان شده است. فصل اول, تاريخچه اى است مختصر پيرامون زمينه هاى تدوين كتب تفسيرى مربوط به آيات متشابه و مساعى مفسران اسلامى در ادوار مختلف. در فصل دوم, نقد و بررسى آراء گوناگون در مورد اصطلاح محكم و متشابه آمده است, فصل سوم, به بحث از حكمت ورود متشابهات و روشهاى تفسير آن پرداخته است. در فصل چهارم, ديدگاه قرآن در باب محكم و متشابه بررسى شده است و فصل پنجم در تبيين ريشه هاى توجه و روى آورى به آيات متشابه و ارأه نمونه هايى از اين قبيل آيات است.

236ـ بررسى مضامين قرآنى در ديوان صأب تبريزى
شهباز نژاد, نجف. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: حسن زاده, محمد حسن.1375. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: ويژگيهاى كلى مضامين شعرى ديوان صأب, شيوه ى بهره جوئى صأب از قرآن در اشعار خود, ابيات سروده ى صأب ويژه ى قرآن, تلميحات صأب به داستانهاى قرآن نظيرداستان يوسف (ع), موسى (ع), عيسى (ع), ابراهيم (ع), سليمان (ع), داود (ع), ايوب(ع) و آدم (ع).

237ـ بررسى معجزات انبياء در قرآن
مردانى, طاهره. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1377. در اين پايان نامه نخست مباحثى مقدماتى مانند علل نياز به پيامبران و دلأل عقلى و نقلى ضرورت ارسال رُسل آمده است, سپس اهداف انبياء مانند مبارزه با طغيانگران, نجات مستضعفان, مبارزه با بت پرستى, امر به معروف و نهى از منكر و برقرارى عدالت در جامعه مورد بحث قرار گرفته است ; و سرانجام معجزات اين پيامبران در قرآن بررسى شده اند: نوح (ع), صالح (ع), لوط (ع), يوسف(ع), ايوب (ع), موسى (ع), شعيب (ع), حزقيل (ع), داود (ع), سليمان(ع), يونس (ع), عزيز(ع), عيسى (ع), و محمد (ص).

238ـ بررسى مفاعيل و شواهد آن از قرآن كريم
عارفى, فرزانه. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1373. اين پايان نامه در حوزه ى صرف و نحو و درباره ى مفاعيل است و مباحث ذيل را در بر دارد: بررسى افعال لازم و متعدى, روش تعديه ى فعل لازم, افعال چند مفعولى و... در اين پژوهش با نقل اشعارى از الفيه ى ابن مالك, شواهد مناسبى از آيات قرآن آمده است.

239ـ بررسى مفهوم تقوا و جايگاه متقين در قرآن و حديث
موسى اوندين, سيد محمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376. در اين پايان نامه صفات متقين و پرهيزگاران از ديدگاه اسلام و قرآن كريم مورد بررسى قرار گرفته و نتيجه گيرى شده است كه: با توجه به اينكه در دنياى معاصر اكثر انسانها از معنويات دورى گزيده و بيشتر جلب ماديات و فناورى و صنعت و تمدن فريبنده شده اند. توجه به معنويات از ضرورتهاى زندگى است. آشنايى با تقواييشگان و صفات و خصوصيات آنها و تلاش براى تخلّق بشر معاصر به آن صفات و خصوصيات تنها راه نجات و آرامش است.

240ـ بررسى مفهوم ذكر از ديدگاه وحى
تربتى مقدم محمد آبادى, منصوره. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1373. ((ذكر)) در اصطلاح معارف اسلامى به معناى يادآورى خداوند به قلب و زبان است. ((ياد خدا)) سرچشمه قدرت روحى و معنوى انسان است و قرآن كريم, در مواضع متعدد, مسلمانان را به اين امر مهم فراخوانده است تا از آثار و بركات آن برخوردار گردند; همچينن از آفات فراموشى خدا و نسيان و غفلت از ذكر الهى, آنان را سخت پرهيز داده است, تا از زيانها و دشواريهاى گوناگون ناشى از آن در امور دنيوى و اخروى به دور مانند. هدف ازاين تحقيق, بازشناسى دقيق ذكر, ابعاد, آثار و مراتب آن است تا بتوان ذاكران حقيقى را چنانكه بايد و شايد, شناخت, و بويژه طرز تلقى مسلمانان را از ذكر و ذاكران در عصر حاضر تصحيح و اصلاح نمود. براى اين منظور, 500 پرسشنامه در ميان فرهنگيان شيعى و سنى شهرستان تربت جام توزيع شده كه پاسخهاى گويا و نمودارهاى روشنى از آنها در فصل ششم تجزيه و تحليل گرديده است .

241ـ بررسى مفهوم شكر از ديدگاه قرآن و حديث
دارايى, مرتضى. كارشناسى ارشد الهيات معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376. در اين پايان نامه شكر از ديدگاه قرآن و حديث مورد بررسى قرار گرفته است. در ابتدا مفهوم شكر و حقيقت آن آورده شده است. سپس, تفاوت شكر, حمد, ثنا و مدح و آيات مربوط به شكر و فضيلت شكر بيان شده است. ديدگاههاى مختلف درباره ى شكر, انواع شكر, مراتب شكر, آثار شكر, سجده از جنبه هاى مختلف و در پايان نمونه هايى از شاكرين برجسته و شكر در دعاهاى مختلف مطرح شده است.

242ـ بررسى موارد صرفى, نحوى و بلاغى سوره هاى حجرات و لقمان
طلأى, حسنعلى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1375. در پايان نامه نخست پيشگفتارى درباره ى اسامى قرآن و اختلاف نظر علما در خصوص آن و شيوه ى اعراب گذارى قرآن از آغاز نگارش آمده, سپس نكات صرفى, نحوى و بلاغى دو سوره ى حجرات و لقمان در دو بخش بررسى و ذكر شده اند.

243ـ بررسى موارد صرفى, نحوى و بلاغى يكصد آيه از سوره ى آل عمران (آيات 100ـ200)
رضأى, جلال. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1376. در اين پايان نامه ويژگيهاى صرفى, نحوى, بلاغى و تفسيرى آيات 100 الى 200 سوره ى آل عمران همراه با ترجمه ى آيات و تجزيه و تركيب آنها ذكر شده و سپس نكات بيانى آنها بررسى شده است.

244ـ بررسى موارد صرفى, نحوى و بلاغى يكصد آيه از سوره ى آل عمران (آيات 1 ـ 100)
عسكرى واحد سوركى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: انوار, امير محمود. 1376. در اين پايان نامه آيات 1 الى 100 از سوره ى آل عمران از لحاظ صرفى, نحوى و بلاغى بررسى شده است. روش تدوين مباحث آن چنين است كه نخست ترجمه ى يك يا چند آيه آورده شده, سپس به نكات ادبى آن پرداخته شده است.

245ـ بررسى موارد لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى مريم
مطلوبى, اسماعيل. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1374. در اين پايان نامه براساس تفاسيرى چون كشاف زمخشرى و جامع البيان طبرى و الميزان طباطبايى ويژگيهاى لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى مريم بررسى و گزارش شده است. ترتيب مباحث آن بدينگونه است كه نخست ترجمه ى يك يا چند آيه, سپس نكات ادبى آن آورده شده است.

246ـ بررسى موارد لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى يس
ابراهيمى, اسماعيل. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1376. در اين پايان نامه ده آيه با استفاده تفاسير كشف الاسرار و نمونه و ترجمه ى قرآن الهى قمشه اى به فارسى روان برگدان شده, سپس به ترتيب مباحث لغوى, نحوى و بلاغى آن آيات آمده است. در اين مباحث از كتب مهم لغوى چون المعجم الوسيط, المنجد, قاموس قرآن و كتب نحوى مانند شرح ابن عقيل, مبادى العربيه, البهجة المرضية و آثار بلاغى مثل تفسير كشاف, جواهر البلاغة و مختصر المعانى بهره گرفته شده است.

247ـ بررسى موارد لغوى,صرفى نحوى و بلاغى سوره ى يس
قرداشى, معصومه, كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1374. در اين تحقيق براساس تفاسير كشاف, منهج الصادقين, و كتاب هاى اعراب القرآن و الجدول فى اعراب القرآن و صرفه ويژگيهاى لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى يس بررسى شده اند.

248ـ بررسى موارد لغوى, صرفى نحوى و بلاغى سوره ى يوسف (ع)
ابوالحسن, محمد على. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1374. در اين پايان نامه غرايب لغوى و مشكلات صرفى و نحوى و ظرافتهاى بلاغى سوره ى يوسف براساس تفاسير و كتب لغت بررسى شده است. اين اثر تفسير ادبى سوره ى يوسف به شمار مى رود.

249ـ بررسى موارد لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى منافقين در قرآن و حديث
اخلاصى نيا, حسين. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. در اين پايان نامه آيات مربوط به منافقين جمع آورى و تجزيه و تركيب شده, سپس لغات دشوار شرح گرديده و شاءن نزول آيات و نكات بلاغى آنها بيان شده اند.

250ـ بررسى موانع هدايت در قرآن (خطوط شيطان)
جعفرى, نعمت الله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. اين پايان نامه موانع هدايت را در قرآن مورد بررسى قرار داده و مباحثى از اين قبيل را در بر دارد: هدايت از نظر لغت و اصطلاح, مراتب مختلف هدايت, اولين وسوسه ى شيطان, شيطان عنصر مخالف با صلح, بى ادبان شيطانند, اولياء طاغوت اعوان شيطانند, و آخرين سخن ابليس.

251ـ بررسى موضوع احباط و تكفير از ديدگاه قرآن
بنى جمالى, صديقه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد رضا. 1375. در اين پايان نامه استفاده از منابعى چون الميزان و نمونه و احياء علوم الدين موضوعات ذيل بررسى شده اند; مفهوم احباط, نظرات مفسران شيعه و اهل سنت درباره ى احباط, دلأل عقلى و نقلى مثبتان و منكران احباط, عوامل احباط در قرآن و حديث.

252ـ بررسى موضوع عصمت از ديدگاه قرآن.
شريفى, اميرحسين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك استاد راهنما: آشتيانى, محمد رضا. 1376. مباحث اصلى اين پايان نامه عبارتنداز; لزوم عصمت از ديدگاه تفاسير شيعه و اهل سنت, آراى فريقين درباره ى عصمت, عصمت انبياء, أمه, ملأكه, حضرت زهرا (ع), حضرت مريم و ساير انسانها, تنزيه انبياء و رد شبهات مربوط. اين مباحث براساس آيات قرآن, تفاسير شيعه و اهل سنت و همچنين احاديث معصومين (ع) بررسى شده اند.

253ـ بررسى مهمترين مشكلات ازدواج جوانان از ديدگاه قرآن و روايات
شوشى دزفولى, عليرضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: آشتيانى, محمد رضا. 1376. مباحث اصل اين پايان نامه عبارتنداز: اهداف ازدواج, مهمترين مشكلات ازدواج جوانان قبل از ازدواج و راه حلهاى آن, مشكلات ازدواج جوانان بعد از ازدواج و راههاى پيشگيرى از آنها. در اين پايان نامه فقر و عدم كفو مهمترين مشكلات ازدواج جوانان دانسته شده و براى حل آنها عفت پيشگى و متعه پيشنهاد شده است. همچنين فقدان يا سستى ايمان به عنوان مهمترين عامل مشكلات پس از ازدواج معرفى شده است.

254ـ بررسى ميزان تاءثير آواى قرآن كريم بر كاهش درد بيماران بعد از اعمال جراحى شكم
نيكبخت نصرآبادى, عليرضا. كارشناسى ارشد آموزش پرستارى. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: عشايرى, حسن. 1373. اين پايان نامه, پژوهشى است نيمه تجربى كه هدف آن تعيين ميزان تاءثير آواى قرآن كريم بر كاهش درد بعد از اعمال جراحى شكم است. در اين پژوهش 39 بيمار كه در بخشهاى جراحى 1,2,3,4 و 5 بيمارستان سينا تحت عمل جراحى شكم قرار گرفته بودند برگزيده شدند و به طور تصادفى در دو گروه قرار گفتند. در يك گروه 6 ساعت اول بعد از عمل و در دو گروه ديگرى در 6 ساعت دوم بعد از عمل هر دو ساعت يكبار دردشان با مقياس خطى درد به همراه بررسى علايم فيزيولوژيك و علايم رفتارى آن اندازه گيرى و براى هر كدام 20 دقيقه آواى قرآن كريم (سوره يوسف آيات 7 تا 23) با صداى استاد شحات محمد انور پخش شد و بعد از انجام مداخله مجدداً درد بيمار اندازه گيرى و ثبت شد. از طرف ديگر, گروه شاهد هم در 6 ساعت اول و و يا دوم بعد از عمل هر 2 ساعت يك بار و به فاصله 30 دقيقه دردشان اندازه گيرى و ثبت شد. هر دو گروه مجاز بودند كه از خدمات تسكينى معمول بخش و يا داروهاى مسكن تجويز شده استفاده نمايند, ولى تمام اين موارد جهت مقايسه دقيقااش ثبت شد گروهى كه به آواى قرآن كريم گوش فرا داده بودن از نظر كاهش شدت درد در مقايسه با رگوه شاهد اختلاف معنى دارى داشتند. (P < 0/05). بعلاوه در گروههاى آزمون شدت علايم حركتى و صوتى (رفتارى) ناشى از درد به طور قابل ملاحظه اى خود را كمتر نشان داده بود(P < 0/05). علايم فيزيولوژيك در گروه آزمون تعديل يافته و ميزان كاهش شدت درد در 6 ساعت اول و دوم گروه آزمون تفاوت معنى دارى نداشتند. به عبارت ديگر, ميزان تاءثير قرآن ارتباطى با زمان اجراى مداخله نداشته است (P < 0/05). كليه متغيرهاى تاءثيرگذار شامل سن, جنس, سابقه بسترى, سابقه جراحى, سابقه مصرف مسكن, سابقه گوش دادن به آيات قرآنى, نوع عمل, طول برش جراحى و جز اينها بررسى گرديد كه هيچكدام ارتباط معنى دارى با ميزان كاهش شدت درد در دو گروه نداشتند. اطلاعات به دست آمده نشان مى دهد كه آواى قرآن كريم باعث كاهش شدت درد در بيماران بعد از اعمال جراحى شكم مى شود.

255ـ بررسى نشانه ها و روشهاى تربيتى در زندگى حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسى (ع)
پور معراج, پروين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه قم. استاد راهنما: وافى, ابوالقاسم. 1377. اين پايان نامه مشتمل بر سه فصل است. فصل اول با عنوان تربيت و قصص قرآن, شامل مباحثى است در تعريف تربيت, الگوگيرى از زندگى انبياء و كمالات نفسانى و فضأل اخلاقى و صفات مشترك حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسى (ع). فصل دوم حاوى نشانه ها و روشهاى تربيتى در زندگى حضرت ابراهيم (ع)است و سرانجام در فصل سوم, نشانه ها و روشهاى تربيتى در زندگى حضرت موسى (ع) بررسى شده اند.

256ـ بررسى نظريات تفسيرى امام فخر رازى پيرامون آيات نازله در شاءن اهل بيت (ع)
كبيريان, مجيد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى و ارشاد. دانشگاه امام صادق(ع). در اين پايان نامه با استفاده از منابع مهم تفسير و حديث اهل سنت و شيعه به بررسى نظريات امام فخر پيرامون آيات نازله در شاءن اهل بيت پرداخته و به تشكيلات و اشكالات وى در اين زمينه پاسخ داده شده است. به دور از هرگونه تعصب و با اتكا به مدارك و ادله مورد قبول طرفين قدمى در راه روشن نمودن مسأل مربوط برداشته شده است. مجموع مواردى كه فخر رازى در ذيل آنها بحثهايى داشته و در اين پايان نامه آمده سى و پنج مورد است. وى در قسمتهاى مختلف تفسيرش در حدود دويست و پنجاه مورد به اقوال و تقارير اهل بيت (ع) بخصوص امام على (ع) تمسك جسته است; ولى در اينجاه آنچه با موضوع اين پايان نامه ارتباط دارد مورد بررسى قرار گرفته است. اين پايان نامه در قالب يك مقدمه, هفت فصل و يك خاتمه نگاشته شده است.

257ـ بررسى نظريات مفسرين و متكلمين در اعجاز قرآن
جعفر آباد, مجيد. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373. اين پايان نامه در سه بخش تدوين شده است: بخش اول به مباحث كلى مثل تعريف اعجاز, ويژگيهاى قرآن و تحدى اختصاص دارد. بخش دوم در خصوص نظريه صرفه و بستر تاريخى و همچنين قألان به بطلان و رد اين نظريه است. بخش سوم درباره ى وجوه اعجاز قرآن است و در آن, فصاحت و بلاغت, مهمترين وجه اعجاز قرآن معرفى شده است .

258ـ بررسى نقش تكاملى صبر از ديدگاه قرآن
مينأى, محمد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: كريمى, حسين. 1374. در اين پايان نامه نقش تكاملى صبر با نگاهى به جايگاه صابران از ديدگاه قرآن بررسى شده است. ترتيب مباحث اصلى آن چنين است كه نخست اهميت و فضيلت صبر و جايگاه صابران بيان شده, سپس آثار صبر در پيروزى بر دشواريها و كسب آرامش و تحصيل موفقيتهاى فردى و اجتماعى و توفيقات دنيوى و اخروى تبيين شده است .

259ـ بررسى نكات صرفى, نحوى, بلاغى و ادبى سوره ى اسراء
مهدى زاده, مهدى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1375. در اين پايان نامه پس از بيان برخى مطالب مقدماتى مانند ويژگيهاى سوره ى اسراء و مضامين آن به موضوع اصلى پرداخته شده است. نخست آيات سوره ى اسرا ترجمه شده, سپس اعراب كلمات بررسى و نكات مهم صرفى و بلاغى و ادبى بيان شده اند.

260ـ بررسى نكات صرفى, نحوى, بلاغى و لغوى سوره ى طه
على نيا مطلق, كاظم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. هدف اين پايان نامه, شرح مسأل مبهم يا پيچيده در خصوص لغات دشوار و جهات صرفى, نحوى و بلاغى آيات سوره ى مباركه ى طه و همچنين ذكر اختلاف آراء و نظريات علماى صرف و نحو و بلاغت و بيان قرأات واژگان مورد اختلاف قاريان درباره ى آنها است. در اين پايان نامه به مآخذ معتبر تفسير و قواميس زبان عربى مراجعه شده و به آيات و روايات و اشعار و ضرب المثلها و كلمات قصار علماء استشهاد گرديده است.

261ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى آيات مربوط به ((صدق)) در قرآن
مير على زاده, مير حسين. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1376. ترتيب مباحث اين پايان نامه كه در شش فصل نوشته شده, چنين است كه نخست تعدادى از آيات مربوط به صدق به ترتيب قرآن آورده شده و پس از ترجمه ى روان آنها به فارسى, نكات نحوى و صرفى و بلاغى آنها ذكر گرديده است .

262ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى 118 آيه از سوره ى موئمنون
افتخارى نسب, حسين. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: انوار, سيد امير محمود. 1376. اين پايان نامه از نوع تفسير ادبى به شمار مى رود. روش بحث در آن چنين است كه پس از ترجمه ى آيات به فارسى, ابتدا تجزيه ى كلمات مشكل سپس تركيب و پس از آن نكات بلاغى آيات ذكر شده است .

263ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى تفسير ميبدى (جلدهاى 4ـ6)
دادگر بوالحسنى, شهين السادات .كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز. استاد راهنما: سليم, عبدالامير. 1375. در اين پژوهش نكات صرفى, نحوى و بلاغى تفسير كشف الاسرا و عدةالابرار ميبدى در خصوص اين سوره ها بررسى شده است: انفال, توبه, يونس, هود, يوسف, رعد, ابراهيم, حجر, نحل, بنى اسرأيل, كهف, مريم, طه, انبياء, حج, موئمنون و نور. در خاتمه فهرستى درباره ى معانى حروف و مفردات و فهرستى ديگر در مورد نكات بلاغى ترتيب داده شده است.

264ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره هاى شورى و محمد (ص)
واعظى, محمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1375. در اين پايان نامه با استفاده از منابع تفسيرى, لغوى و نحوى مشكلات صرفى, نحوى و بلاغى دو سوره ى شورى و محمد (ص) بررسى شده و ضمن نقل اختلاف قرأات, بر حسب ضرورت برخى موارد به تفصيل بيان شده اند.

265ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى توبه
مرأى, مراد.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. اين پايان نامه در دو فصل تدوين شده است: در فصل اول, آيات سوره ى توبه اعراب گذارى و ترجمه شده, سپس شاءن نزول و تفسير بعضى از آيات آن آمده است. در فصل دوم آيات سوره ى توبه تجزيه و تركيب شده و نكات بلاغى آنها بيان شده است .

266ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى صافات
محمودى, محمد.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود . 1375. در اين پايان نامه سوره ى صافات به شيوه ى ادبى تفسير شده است; بدين ترتيب كه هر چند آيه, نخست به فارسى ترجمه شده, سپس مباحث صرفى و تجزيه ى كلمات, سپس نكات نحوى و اعرابى و در پايان نكات بلاغى آيات آمده است.

267ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى كهف
خوشگفتار, زهرا.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: انوار, امير محمود. 1376. اين پايان نامه سه بخش دارد: بخش اول, مباحث صرفى, نحوى, بلاغى و لغوى سوره ى كهف. بخش دوم, ويژگيها, شاءن نزول, فضيلت قرأت, خلاصه ى محتوا و فهرست موضوعى مطالب سوره ى كهف. بخش سوم, اصحاب كهف از نظر علم و غير مسلمانان, ذوالقرنين, ياءجوج و ماءجوج, و داستان موسى (ع) و خضر (ع).

268ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى واقعه
حسينى, يوسف.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1376. در اين پايان نامه براساس تفاسير مجمع البيان و الميزان, پس از ذكر ترجمه آيات سوره ى واقعه, نكات نحوى, صرفى و بلاغى آيات آن بررسى شده اند.

269ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى هود
جعفرى, رحمت الله .كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1375. در اين پايان نامه پس از ترجمه ى آيات سوره ى هود به فارسى, نكات لغوى, نحوى و بلاغى آن بررسى شده اند. اين پژوهش تفسير قرآن به روش ادبى محسوب مى شود.

270ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى يونس
رمضاانى, مسعود.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروز. 1376. در اين پايان نامه پس از نقل ترجمه ى آيات با استفاده از كتب لغوى, نحوى و بلاغى و تفاسيرى چون مجمع البيان, جوامع الجامع و الميزان نكات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى يونس بررسى شده اند.

271ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى قرآن در تفسير ميبدى (جلدهاى 1ـ3)
دهقان, غلامعلى .كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبريز. استاد راهنما: سليم, عبدالامير. 1374. در اين پايان نامه ى نكته هاى صرفى, نحوى, و بلاغى سوره هاى فاتحه, بقره, آل عمران, نساء, مأده, انعام و اعراف از جمله هاى اول و دوم و سوم تفسير كشف الاسرار وعدة الابرا ميبدى گردآورى و ارأه شده و در پايان فهرستى در خصوص معانى حروف و مفردات و فهرستى ديگر درباره ى نكات بلاغى فراهم گرديده است.

272ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى بيست سوره ى آخر قرآن
حيدرى, خداداد.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1376. اين پايان نامه هر فصل به يكى از سوره هاى پايانى قرآن اختصاص يافته است. روش بحث چنين است كه نخست مشخصات سوره از جمله تعداد آيات, ترتيب نزول و احياناً شاءن نزول آن بررسى شده, سپس ترجمه سوره به فارسى آمده و بعد تجزيه و تركيب كلمات و نكات بلاغى آيات مورد بررسى قرار گرفته است.

273ـ بررسى نكات صرفى, نحوى و بلاغى آيات صلاة
كاهه, محمود.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: تبرأيات, محمد حسن . 1376. در اين پايان نامه آيات مربوط به واژه ى صلاة گردآورى و به لحاظ ادبى مورد شرح و تفسير قرار گرفته اند. روش شرح بحث آيات به اين ترتيب است كه يك يا چند آيه از آيات مربوط ذكر شده, و به ترتيب مباحث لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى آنها آمده است.

274ـ بررسى واژه حمد در قرآن
رحمانى, پرويز.كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى . دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374. پايان نامه حاضر به بررسى واژه حمد در قرآن اختصاص دارد و موضوعاتى از اين قبيل را بررسى كرده است. فضيلت سوره ى حمد, معناى حمد در فرهنگ لغات, تفسير حمد در الميزان, انواع معانى حمد در قرآن, بررسى معانى حمد در سوره ى حمد, معناى حمد در خصوص انسان, و معناى حمد در سوره هاى انعام, اعراف, يونس و حجر

275ـ بررسى واژه حق در قرآن كريم
عقيقى, محمود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: نكونام, جعفر. 1375 متن اصلى اين پايان نامه كه بررسى واژه ى حق در قرآن است مشتمل بر چهار بخش تحت عناوين ذيل است. بررسى معناى حق در لغت و قرآن, بررسى اوصاف مصاديق حق در قرآن, بررسى مصاديق حق در قرآن و سرانجام بررسى رفتارهاى آدميان با حق از نظر قرآن.

276ـ بررسى واژه ولايت در قرآن
موحدى, محمد على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375. واژه ى ولايت و مشتقات آن 231 بار در قرآن آمده است. در اين پايان نامه وجوه معانى اين لفظ در استعمالات قرآنى بررسى شده است. ذكر تفاوت معناى ولايت و ولايت, بررسى مواردى كه در آنها ولى يا تولى بكار رفته و نظاير آن از جمله ى مباحث اين پژوهش است.

277ـ بررسى و تحقيق پيرامون علل و چگونگى تنوع خطابهاى خداوند در خصوص پيامبر اكرم (ص)
آشورى, حجت الله. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. اين پايان نامه انواع خطابهاى خداوند به پيامبر اكرم (ص) را بررسى كرده و داراى موضوعات زير است: اسامى پيامبر اسلام در قرآن و احاديث, مشهورترين اسامى و القاب پيامبر, مشهورترين نام و لقب پيامبر, مفهوم خطاب انواع خطابهاى قرآن به پيامبر, اسلوبهاى خطاب, خطابهاى عقابآميز در قرآن و بررسى مراحل سه گانه خطاب در طول نزول وحى. در پايان, فهرست اسامى و القاب پيامبر اسلامى (ص) در قرآن كريم آورده شده است .

278ـ بررسى و تحقيق نفاق در قرآن
پور كلهر, احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: 1376. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: بررسى لغوى نفاق, تحقيق در نفاق و منافقون, علأم منافقان از ديدگاه قرآن و احاديث, نفاق از ديدگاه علما و روان شناسان, شخصيت منافقان از ديدگاه قرآن, منافقان صدر اسلام, منافقان و حوادث مهم صدر اسلام از نگاه قرآن, آيات نازل شده درباره ى منافقان. در پايان سوره ى منافقون و تفسير آن آمده است.

279ـ بررسى و تحليل عقلى رجعت اولياء بعد از ظهور امام زمان (عج) و تطبيق آن با آيات و روايات
سلمانى ايزدى, صادق. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1377. اهم مباحث اين پايان نامه عبارت است از : تاريخچه ى بحث رجعت, مساءله ايمان به رجعت, جايگاه رجعت در اعتقاد شيعه, بررسى عقلى رجعت, رجهت در امتهاى پيشين, رجعت از ديدگاه قرآن, رجعت در احاديث و دفع شبهات پيرامون رجعت. نويسنده رجعت را از مسلّمات شيعه دانسته, لكن نظر به اينكه عدم اعتقاد به آن را موجب كفر و خروج از دين نشمرده است .

280ـ بررسى و تفسير كلمات متضاد در قرآن كريم
جانثار حسينى, رحيم طالب.كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج . استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375. موضوع اين پايان نامه بررسى كلمات متضاد و بويژه اسامى متضادى است كه در قرآن به كار رفته اند. بر مبناى ((تعرف الاشياء باضدادها)) (چيزها با متضادشان شناخته مى شوند), تبيين و تفسير آيات و كلمات قرآن با عنايت به متضادهاى آنها دستاوردهاى بديعى را فراهم مى سازد. در اين پايان نامه با توجه به اين نكته فهرستى از آيات حاوى كلمات متضاد ـ بخصوص اسامى متضاد ـ ارأه و به بررسى لغوى و تفسيرى پاره اى از آنها پرداخته شده است .

281ـ بررسى وجوه صرفى و نحوى و لغوى سوره ى انفال
حماحى, محمد على.كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروزد. 1375. در اين پايان نامه پس از ارأه ترجمه آيات سوره ى انفال, ويژگيهاى صرفى و نحوى, سپس نكات لغوى آيات بيان شده اند. اين پژوهش و نظاير آن را مى توان تفسير ادبى ناميد.

282ـ بررسى وجوه لغوى, صرفى, و نحوى و بلاغى سوره ى يس
برادرى, احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: حريرچى, فيروزد. 1375. در اين پايان نامه آيات سوره ى مباركه يس از نظر ادبى شرح و تفسير شده اند. روش شرح و بحث چنين است كه پس از ذكر آياتى از سوره ى, نخست شرح لغات و سپس نكات مهم صرفى, نحوى و بلاغى آيات آمده است.

283ـ بررسى و نقد آراء مفسران پيرامون آيات مربوط به زنان
صفر بالى, فرشته. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: خاتمى, على محمد. 1374. در اين پايان نامه آيات مربوط به زنان گردآورى و ديدگاه مفسران درباره ى آنها ارأه شده است. مباحث آن در دو فصل تنظيم شده است: در فصل اول با استفاده از فهرستهاى موضوعى قرآن كريم آيات مربوط به زنان شناسايى و فهرست شده اند و در فصل دوم آيات فصل قبل ترجمه و تفسير گرديده و اقوال مفسران با يكديگر مقايسه شده است .

284ـ بررسى و نقد ترجمه و تفسير انگليسى قرآن به قلم عبدالله يوسف على
نوروزى, مهدى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. 1369. اين پژوهش به بررسى ترجمه و تفسير انگليسى قرآن به قلم عبدالله يوسف على اختصاص دارد و مباحثى را پيرامون تاريخ ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى لاتين منابع و مآخذ مورد استفاده ى تفسير مورد بحث, ترجمه تفسير سوره هاى فاتحه, كهف و ناس دربر دارد.

285ـ بررسى و نقد روايات تحريف در كتاب فصل الخطاب
بيات, محسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم و قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما: شكورى, ابوالفضل. 1373. محدث نورى روايات تحريف منسوب به شيعه را در بخشى از كتاب فصل الخطاب جمعآورى كرده است. تحقيق حاضر جعلى بودن اين روايات را ثابت مى كند. آنها را گروهى به نام ((غلات)) جعل كرده اند. در بررسى جعلى بودن اكثر روايات تحريف و بى سوادى و جهل جاعلان فهميده مى شود. اكثر اين روايات در مورد ولايت على (ع), ظلم به حق آل محمد (ص), و تنفر نسبت به دشمنان ال محمد (ص) است. جاعلان اين روايات معتقدات خود را بر آيات قرآن تحميل كرده اند. فصل الخطاب و افراد مغرض, نظريه تحريف قرآن را به بزرگان شيعه نسبت مى دهند; اما تصريح صاحب نظران مكتب اهل بيت (ع) در عدم تحريف قرآن اين نسبت را رد مى كند. علاوه بر آن, گروهى از احاديث معتبر در مقابل روايات تحريف قرار دارند و استدلال به آنها در كنار تواتر قرآن ترديدى باقى نمى گذارد كه قرآن كنونى همان كتابى است كه بر پيامبر نازل شده و مسلمانان در طى چند قرن آن را دست به دست به ما رسانده اند.

286ـ برزخ از ديدگاه قرآن و روايات
احمد زاده, رضوان. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375. اين پايان نامه در پنج فصل تدوين شده است: فصل اول, معناى لغوى و اصطلاحى برزخ و اقوال متكلمين و فلاسفه در مورد آن. فصل دوم, معاد و اثرات تربيتى اعتقاد بدان و مرگ. فصل سوم, محل برزخ, ويژگيهاى آن, فشار قبر, رفاه در قبر, ارواح مومنان و كافران و وضع متوسطين در برزخ, و بهشت و جهنم برزخ. فصل چهارم, آيات و روايات مربوط به برزخ. فصل پنجم, قيامت و اسامى و حوادث آن, نفخ صور و شاهدان روز قيامت.

287ـ برزخ در قرآن و حديث
چمانحى, محمد تقى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: جعفرى, سيد محمد مهدى.1375. برزخ, جهان حايل ميان دنيا و آخرت است و از هنگام مرگ آدمى تا برپايى رستاخير ادامه دارد. در اين پايان نامه آيات و روايات مربوط به برزخ با استفاده از نظرات فلاسفه بررسى شده اند.

288ـ برگزيده اى از نكات صرفى, نحوى, بلاغى, لغوى ((اخلاق پسنديده)) در سه جزء اول قرآن
صادقى محصلى, مرتضى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: شكيب, محمود. 1376. در اين پايان نامه آيات مربوط به اخلاق پسنديده در سه جزء نخست قرآن كريم به فارسى ترجمه شده و نكات صرفى, نحوى و بلاغى آنها بيان شده اند.

289ـ بسمله در قرآن و حديث
مروتى شريف آبادى, محسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1377. مباحث اين پايان نامه درباره ى آيه ى شريفه ى ((بسم الله الرحمن الرحيم)) و مشتمل بر سه فصل است: فصل اول, آيا بسمله جزو قرآن است؟ فصل دوم, مفردات آيه ى شريفه. فصل سوم, فضيلت بسمله و جايگاه آن, احكام فقهى مرتبط با آن, علت توصيه به اينكه شروع كارها با بسمله باشد, قواعد تجويدى و شيوه ى رسم الخط آن.

290ـ بشارت به ظهور مهدى (عج) در قرآن
بهرامى, حسن. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث . دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما: گرجيان, محمد مهدى . 1375. مباحث اصلى اين پايان نامه در سه بخش آمده است. در بخش اول با عنوان تاريخچه ى امام عصر (عج) از اوضاع سياسى زمان تولد امام مهدى (عج), شهادت امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) و جز آن سخن رفته است. در بخش دوم تحت عنوان غيبت صغرا و كبرا, علت غيبت, نمونه هايى از غيبت پيامبران (ع) و اولياء گذشته مورد بحث قرار گرفته است و بخش سوم با نام مهدى از نظر اديان و مذاهب مختلف به بررسى آن امام در منابع زرتشتى, يهودى, مسيحى, هندو و نيز قرآن و روايات معصومين (ع) اختصاص دارد.

291ـ بلاغت قرآن با توجه به نظرات ابن ابى الاصبع و سيوطى
مقدسى, يوسف. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1374. موضوع اين پايان نامه بلاغت تطبيقى است, و در آن فنون مختلف بلاغى در سه علم معانى و بيان و بديع بر آيات قرآن تطبيق داده شده اند. مباحث اين پژوهش عبارتنداز: معرفى ابن ابى الاصبح و كتاب بديع القرآن و همچنين معرفى سيوطى و كتاب الاتقان, گفتارى در علم. بلاغت و ادوار تاريخى آن و علوم سه گانه ى بلاغى و فنون مندرج در آن. در اين پايان نامه شواهدى از قرآن براى هر يك از مباحث ذكر شده است .

292ـ بلاء و ابتلاء در قرآن و حديث
جعفرى, مصطفى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1374. موضوع اين پايان نامه بررسى كلمات ((بلاء و ابتلاء)) و مشتقات آن در آيات و روايات است و مباحث آن عبارتنداز: موجبات بلاء و ابتلاء عوامل دافع بلاء, وظايف موئمنين در قبال مبتلايان, ابتلأات پيامبران و اولياء الهى . منبع روأى نويسنده, كتاب بحارالانوار است و كلمات مورد تحقيق را از طريق معجم الفاظ بحارالانوار يافته است.

293ـ بهداشت در قرآن
پارسايى, تهمينه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك. استاد راهنما:گرجيان. 1374. موضوع اين پايان نامه بهداشت و پاكيزگى از منظر تفاسير است. عناوين مورد بحث در آن عبارتنداز: بهداشت بدن, اهميت مسواك زدن در روايات, طهارت در قرآن, بهداشت مسكن, طهارت خانه ى كعبه, بهداشت تغذيه و مفهوم حلال و طيب.

294ـ بهشت و دوزخ در قرآن و حديث
پيرانى, مير يوسف. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376. در اين پايان نامه ى نخست, شرحى مختصر درباره ى عقيده به معاد و حيات بازپسين در ميان ملل و اديان گذشته آمده, سپس شبهات منكران معاد پاسخ گفته شده و چگونگى بهشت و جهنم براساس آيات قرآن كريم و روايات معصومين (ع) تبيين گرديده است .

295ـ بهشتيان و دوزخيان در قرآن
عارف دارابى, محمد باقر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ. در اين پايان نامه آيات مربوط به بهشت و دوزخ گردآورى شده و شرح و تفسير آنها با استفاده از منابع تفسيرى آمده است. مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: اسامى مختلف بهشت, طبقات گوناگون بهشت, اوصاف بهشت, اصحاب و اوصاف و اسامى دوزخ, دركات دوزخ و صفات دوزخيان.

296ـ بيان وجوه اعجاز و دفاع از اعجاز ادبى قرآن
سيد حسن آدرونى, سيد على. كارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه آزاد تهران . استاد راهنما: نورى, يحيى . در اين پايان نامه پس از طرح مباحثى مقدماتى نظير ضرورت بعثت انبياء, تمييز نبى از متنبى, معجزه بزرگترين شاهد صدق نبوت, مطابقت معجزات انبياء با برترين علوم زمان, به موضوعاتى پراكنده درباره ى قرآن پرداخته شده است; مثل نخستين وحى در غار حراء, كتاب وحى, جمعآورى قرآن, اعجاز و نقطه گذارى, ترجمه هاى قرآن. سپس موضوعات مربوط به اعجاز قرآن بررسى شده است; از آن جمله: تحدى به قرآن, فصاحت و بلاغت, ايمان عمر, داستان وليد بن مغيره, تصاوير هنرى در قرآن, اعجاز قرآن از جهت آورنده ى آن, اعجاز قرآن از جهات تشريع و اخبار از آينده و نواميس طبيعى. نويسنده بخش اخير پايان نامه را به معرفى و بررسى برخى از موارد اعجاز ادبى قرآن اختصاص داده است.

297ـ بين الامرين (راه ميانه) از ديدگاه عقل و نقل
حيدرى, حسين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث . دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: جعفرى, سيد محمد مهدى. 1376. عنوان اين پايان نامه مقتبس از اين حديث امام صادق (ع) است كه فرمود: ((لاجبرو لا تفويض بل امر بين الامرين)); به اين شرح كه عقيده ى شيعه درباره ى اختيار و آزادى انسان حد وسطى ميان جبر مورد اعتقاد اشاعره و تفويض معتقد معتزله است, يعنى انسان نه كاملاً مختار, طورى كه مشيت الهى هيچ تاءثيرى در او نداشته باشد. نويسنده اين عقيده را با استفاده از مبانى فلسفى و كلامى و عرفانى و نيز آيات و روايت تبيين كرده است .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :