امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
407
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ث)

565ـ ثبات در اعتقادات از ديدگاه قرآن و عترت
موحديان عطار, على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, مركز تربيت مدرس دانشگاه قم .
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1373.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: حالتهاى عدم ثبات در اعتقادات ـ مثل شك, وسوسه, حديث نفس, ضعف يقين و سهوالقلب ـ اقسام شك, علأم شك, تبعات شك, زمينه هاى وسوسه, ويژگيهاى حالت سهو القلب, عوامل پيدايش شك, موجبات وسوسه, راههاى معالجه حالتهاى شك, وسوسه و ضعف يقين, نقش استدلال و ارأه شواهد عينى و عبادت در زوال شك و ايجاد يقين, آثار اخروى حالتهاى شك و وسوسه, سرانجام حكم حالتهاى عدم ثبات در اعتقادات به لحاظ فقهى.

566ـ ثمره ى تربيت از ديدگاه قرآن
شجاعى, فاطمه. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: قأمى, على. 1376.
موضوع اين پايان نامه ثمرات تربيت الهى است كه در آيات قرآن به ايمان, عبوديت و تقوا تغيير شده است عناوين اين پژوهش عبارتنداز: تربيت و اهميت آن, مراحل و روشهاى تربيت, ثمره ى تربيت, ثمره ى تربيت (موئمن), ثمره تربيت (عبد), ثمره ى تربيت (متقى).

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :