امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
432
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ج)

567ـ جاهليت در آيينه ى قرآن
خزعلى, انسيه. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1373.
مطالب اين تحقيق در سه بخش آمده است. در بخش اول نگرشى كلى به سرزمين وحى از جوانب گوناگون تاريخى و جغرافياى و فرهنگى و ادبى افكنده شده و در بخش دوم طبقات اجتماعى جامعه ى جاهلى, اوضاع اقتصادى آن جامعه و برخى از مفاهيم حقوقى در آن جامعه بررسى گرديده است. بخش سوم به اديان آسمانى, اعتقادات, عادات و اساطير عصر جاهلى اختصاص دارد.

568ـ جايگاه امام على بن ابى طالب (ع) در تفسير قرآن
فاضلى, مهسا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1375.
در اين پايان نامه آراء و نظريات تفسيرى امام على بن ابى طالب (ع) در آثار روأى و تفسيرى شيعه و اهل سنت بررسى و تجزيه و تحليل شده اند و شامل پنج فصل است: فصل اول, نگاهى به دانش امام على (ع) در زمينه ى تفسير و دانشهاى قرآن. فصل دوم, جايگاه آن حضرت در تفسير قرآن و روش تفسيرى و مصادر تفسيرى ايشان و مصاحبت آن حضرت با رسول خدا (ص) و تاثير اين امر بر دانش قرآنى امام (ع). فصل سوم, جايگاه امام (ع) در علوم قرآنى, فصل چهارم, اوصاف قرآن در كلام آن حضرت (ع). فصل پنجم, روايات تفسيرى آن بزرگوار از سوره ى حمد تا پايان سوره ى آل عمران.

569ـ جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در حكومت اسلامى از ديدگاه قرآن
قبادى, مريم . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
امر به معروف و نهى از منكر يكى از فرايض اسلامى است كه با هدف سازندگى و اصلاح, تشريع گشته است. نتيجه اين سازدگى در نهايت به اتقان پايه هاى حكومت الهى منجر مى شود كه اين خود, يكى از وسايل نيل به هدف غايى آفرينش (عبادت) است. اما اين فريضه الهى نيز همانند هر برنامه اصلاحى ديگر در جريان طبيعى خود, با موانع زيداى, مواجه و رودروست. بدون هيچ تاءملى مى توان گفت كه اين موانع سمت و سويى غير الهى و ضد خدايى دارند و از مصاديق ((يصدون عن سبيل الله)) هستند, به گونه اى كه در تمامى مفاسد و مظالم بشرى رد پايى از آنها را مى توان يافت. شناخت دقيق و اصولى اين موانع, ما را در اتخاذ تدابير لازم براى مقابله با اين موانع كمك خواهد كرد. اين پايان نامه, ضمن مرورى بر ابعاد اجرايى اين فرضيه, به شناسايى اين موانع پرداخته و در نهايت مانع اصلى را در غلبه شيطان و نفس اماره بر فطرت و عقل و شرح يافته است كه در طيف وسيعى از استكبار تا ظلم به خويشتن نمود مى يابد.

570ـ جايگاه تعقل و تفكر در قرآن و فلسفه اسلامى
نصيرى, كيومرث. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: فضأى, يوسف. 1374.
اين پايان نامه شامل شش فصل با عناوين ذيل است: تعاريف عقل و فكر, تعقل و تفكر در قرآن, واژه هاى مرادف شناخت در قرآن, جايگاه تعقل و تفكر در فلسفه ى اسلامى, ديدگاه فلاسفه ى اسلامى درباب تعقل و تفكر, مباحث مربوط به عقل در فلسفه ى مشاء.

571ـ جايگاه قصص در قرآن و مرورى بر اثرات تربيتى و اجتماعى آن
خالوندى, طيبه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
اين پايان نامه قصص در قرآن و آثار تربيتى و اجتماعى آن بررسى شده است. در ابتدا مفهوم قصه و انواع آن و تفاوت قصه ادبى و قصه قرآنى مشخص شده است. سپس, جلوه هاى هنرى قصه هاى قرآن و عناصر قصص قرآنى, ويژگيهاى فنى و هنرى قصص قرآنى, اهداف و آثار تربيتى و اجتماعى قصص, سنتهاى الهى در تاريخ و قص قرآن, قصص قرآن و اسرأيليات, و مفهوم اسرأيليات بيان شده است. در پايان, سيماى پيامبران در قرآن و تورات و انجيل نشان داده شده است .

572ـ جايگاه نماز در قرآن كريم
فلاح, عليرضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد
اسلامى واحد تهران, مركزى. استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
اين پايان نامه به بحث درباره ى جايگاه نماز در قرآن كريم مى پردازد, و اين موضوعات را بررسى مى كند: واژه صلوة و معناى اصطلاحى آن, اهميت و ضرورت نماز, اقامه ى نماز, حقيقت نماز, ابعاد نماز در اوصاف نمازگزاران, اوقات نماز و نقش آن در عبادت, آثار فردى نماز, آثار عقيدتى و فرهنگى, و آثار اجتماعى نماز.

573ـ جايگاه و تاثير نماز در سير كمال فردى و اجتماعى انسان در قرآن و روايات معصومين (ع)
مشعل پور فرد, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1377.
اين پايان نامه با غرض تبيين جايگاه نماز در تزكيه ى انسان و سير تكامل فردى و اجتماعى از ديدگاه آيات و روايات معصومين (ع) نوشته شده است و مباحث آن عبارتنداز: انسان كيست؟ عناوين و اسامى نماز در قرآن, جايگاه نماز در دستورات خداوند به پيامبران و بزرگان دين, نماز معيار انتخاب پيامبران و اولياء دين به رهبرى از طرف خداوند, نقش سازندگى نماز در كمال انسان و قرب او به خدا, توجهات خاص خداوند به نمازگزاران, نقش سازندگى توجه به حدود و اوقات نماز, نقش نماز در حفظ انسان از آلودگيها و وساوس شيطانى, كيفى بى توجهى به نماز, نماز عبادت تمام موجودات جهان.

574ـ جدال در قرآن
اكبرنژاد, مهدى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1374.
در اين پژوهش جدال از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته و در ابتدا مفهوم جدال و جدل در منطق, كاربرد و فوايد جدل منطقى, و تفاوت جدل و برهان بيان شده است. سپس, جدل در قرآن و اقسام جدل در قرآن و شيوه ى جدال انبياء با اقوام خويش مطرح شده است. در پايان, از موضع قرآن نسبت به گروههاى جدل كننده, مشركان و اهل كتاب سخن رفته است .

575ـ جدال در قرآن و حديث
عبدالغفارى, حسين. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1375.
موضوع اين پايان نامه عبارت است از: مباحث نوع شصت و هشتم كتاب الاتقان فى علوم القرآن و آياتى كه در آنها كلمه ى ((جدل)) به كار رفته و تفاسير آنها و نيز روايات مربوطه; همچنين بررسى مباحثى كه در منطق درباره ى جدل مطرح مى شود.

576ـ جدل و استدلال در قرآن كريم
علأى, امير فرشاد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
در اين پايان نامه انواع جدل و استدلال از ديدگاه قرآن كريم بررسى شده است. در ابتدا, از انواع جدل سخن رفته است. سپس, استدلال در قرآن و انواع آن بيان شده و استدلالهاى مختلف از جمله استدلالهاى حضرت ابراهيم (ع) در موضوعات مختلف و استدلال حضرت موسى (ع), و استدلال دهرى و استدلال حسّيّون آورده شده است .

577ـ جدل و اقسام آن از نظر قرآن و فلسفه و منطق
ايلخانى, فاطمه. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: ابراهيمى دينانى, غلامحسين. 1374.
در اين پايان نامه جدل از نظر فلاسفه و منطقيون و قرآن در تفاسير شيعه و اهل سنت بررسى شده, اهم مطالب آن بدين قرار است: تعريف منطق و علت آموختن آن, جدل از نظر لغت, تعريف صناعت يا قياس جدلى, موضوع جدل, معناى موضع, اقسام موضع شامل اثبات و ابطال, اولى و آثر و موضع هوهو; دستورالعملها, منافع جدل, غرض از مجادله, نياز انسان به جدل در مقايسه با برهان, فرق مجادله با مشاغيه و مناظره, نظريه ى لغزشهاى منطقى, چند آيه در مورد جدل, معناى لغت جدل در قرآن, انواع مجادله.

578ـ جرم و مجازات از ديدگاه قرآن مجيد
متدين, حسين. كارشناسى ارشد حقوق قضأى. دانشگاه آزاد اسلامى, شمال.
استاد راهنما: انجمنى, جعفر. 1375.
مطالب اين تحقيق در پنج فصل تدوين شده است. در فصل اول مفهوم حقوق و حقوق جزأى و منابع آن بررسى شده و در فصل دوم اصولى كلى حاكم بر حقوق جزأى اسلام نظير تساوى مجازاتها, قانونى بودن مجازاتها و شخصى بودن مجازاتها مورد تحقيق قرار گرفته است. فصل سوم به تعريف جرم از نظر مذهبى و فصل چهارم به معرفى انواع جرايم و مجازاتها از ديدگاه قرآن اختصاص دارد و سرانجام در فصل پنجم جرايم و اجراى مجازاتها از ديدگاه قرآن مورد بحث واقع شده است .

579ـ جعل در قرآن و فلسفه اسلامى
رامشينى, موسى. كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: ابراهيمى دينانى, غلامحسين. 1374.
اين پايان نامه در خصوص جعل از اصطلاحات فلسفى است. جعل در آثار فلاسفه تقريباً مترادف آفريدن است. نويسنده موضوع را در دو بخش مورد بحث قرار داده است: در بخش اول تحت عنوان جعل در قرآن, آيات حاوى لفظ جعل بررسى و نظرات مفسران درباره آنها ياد شده است. بخش دوم به جعل در فلسفه و عرفان و كلام اسلامى اختصاص يافته است .

580ـ جلوه هاى حديث و قرآن در آينه شعر حكيم شروان (خاقانى)
مالمير, محمد ابراهيم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: سجادى, ضياءالدين. 1370.
در اين پايان نامه بيش از 25 هزار بيت از اشعار خاقانى و حديثها و آيه هايى كه اين اشعار از آنها اثر پذيرفته اند بررسى شده است. مراد از لفظ حديث در عنوان پايان نامه به مفهوم عام است كه شامل حديث, سنت, اثر, روايت و خبر است و حديثهاى موقوف, مرفوع, مقطوع را دربر مى گيرد. جلوه هاى استخراج شده, به بيش از پانصد و اندى حديث است. لفظ قرآن در عنوان پايان نامه علاوه بر متن آيه ها, مضامين تفاسير را نيز شامل مى شود كه در شعر خاقانى به بيش از هزار مورد از آنها اشاره دارد.

581ـ جلوه هاى دين و دنيا در نوبت سوم از جلد اول ((كشف الاسرار و عدة الابرار))
رضأى اميد, حميد رضا. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: سجادى, سيد محمد على. 1377.
اين پايان نامه با هدف تبيين رابطه ى ميان دنيا و آخرت در اديان الهى و غير الهى به خصوص دين مبين اسلام و نيز مشرب عرفا به ويژه ميبدى تدوين شده است. عناوين مباحث آن بدين قرار است: معناى دين و دنيا در لغت و اصطلاح, دين و دنيا در اديان مختلف, دنيا و آخرت از نظر اسلام, دين و دنيا در عرفان, جلوه هاى دين و دنيا در كشف الاسرار.

582ـ جلوه هاى عرفانى قرآن در ادب فارسى از آغاز تا پايان قرن هفتم
موئذنى, على محمد. دكترى زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حاكمى, اسماعيل. 1369.
هدف اين پايان نامه, يافتن آن دسته از آيات مباركه اى است كه عرفا توجه بيشترى به آنها كرده اند. آيات مربوط به آفرينش آدم و هبوط وى, كرامت انسان, عالم الست, عبادالرحمن, انبياء بويژه خاتم پيامبران از جمله آيات مورد عنايت عرفا تلقى شده اند. منابع اين پايان نامه عبارتنداز: كشف الاسرار و عدة الابرار, مثنوى, آثار حكيم سنأى, آثار عين القضاة, منطق الطير, مرصاد العباد, كشف المحجوب, كليات شمس و...

583ـ جلوه هاى عرفانى نماز در نهج البلاغه با نمونه هايى از قرآن كريم و متون ادب فارسى
معزى, احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: تجليل, جليل. 1373.
در اين پايان نامه مطالبى كه در خصوص جلوه هاى عرفانى نماز در آيات قرآن كريم و كتابهاى مختلف نظير نهج البلاغه, و متون ادب فارسى وجود دارد, گردآورى و بررسى شده اند.

584ـ جلوه هاى عرفانى نماز در نهج البلاغه و قرآن كريم و ادب فارسى
معزى, احمد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: تجليل, جليل. 1373.
در اين پايان نامه, خطبه هايى از نهج البلاغه كه حضرت على (ع) در آنها به تصريح يا تعريض به نماز پرداخته, بررسى شده اند; سپس آياتى از قرآن كريم و مطالبى منظوم يا منثور از متون ادب فارسى كه در آنها به نماز اشاره شده نقل و شرح شده اند.

585ـ جلوه هاى قرآن در انواع شعر فارسى از رودكى تا عطار
رسمى, سكينه. دكترى زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: پورنامداريان, تقى. 1375.
سوئال اصلى تحقيقى اين است كه تجليات صورى و معنوى قرآن در انواع شعر فارسى از رودكى تا عطار چگونه است؟ با سير سبك ادبى از خراسانى به عراقى استناد به آيات قرآن رواج بيشترى يافته و نحوه ى كاربرد آيات در انواع شعر فارسى (مدح, رثا,...) و قالبهاى شعر فارسى (قصيده, غزل,...) از لحاظ صور مختلف كاربرد و مضامين مورد استفاده, متغير است. در اين تحقيق جلوه هاى مختلف قرآن در شعر فارسى مانند اسماء و صفات خدا, احكام و دستورات قرآنى, داستانهاى قرآنى و جز اينها, استخراج و به صورت الفبايى تنظيم شده است. بعد از ذكر عنوان و آيه ى مورد نظر ضمن شرح و توضيح آن, شواهد شعرى به ترتيب تاريخى ارأه شده است. علاوه بر تلميحات قرآنى كه به صورت فرهنگ مضامين قرآنى در شعر فارسى ترتيب يافته, صور كاربرد مفاهيم قرآن مانند اقتباس, تشبيه, استعاره و تصوير پردازيهاى شاعران با استفاده از مفاهيم قرآن بيان شده است. در اين تحقيق همچنين به اهداف معنايى و ارأه آمار و ميزان كاربرد هر يك از موضوعات قرآنى در آثار شاعران توجه شده است .

586ـ جلوه هايى از اعجاز قرآن كريم
عظيم زاده ى اردبيلى, فأزه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1369.
اين پايان نامه درباره ى جنبه هاى اعجاز قرآن است و مباحث ذيل را در بردارد: حقيقت اعجاز, معجزات انبياء, وجوه اعجاز قرآن و آراء و نظرات مفسران و دانشمندان اسلامى درباره ى آن.

587ـ جمع قرآن, نقد و بررسى نوع هيجدهم كتاب الاتقان فى علوم القرآن
ايمانى خوشخو, مريم. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
در اين پايان نامه ضمن بهره گيرى از روايات و آراء و اقوال فريقين و نقد آنها, تحقيقى پيرامون كيفيت جمع و تدوين قرآن كريم صورت گرفته است. برخى جمع قرآن براى نخستين بار را به خلفا نسبت داده اند; اما آن نمى تواند چندان مورد قبول باشد. نويسنده پايان نامه كوشيده است ثابت نمايد كه اين جمع در زمان نبى اكرم (ص) صورت گرفته و ترتيب و تنظيم قرآن موجود به دستور آن حضرت بوده است .

588ـ جمع و تدوين تفسير ابن عباس از منابع شيعى در جزء اول قرآن كريم
رحيمى ويسه, احمد رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
اين پايان نامه به جمع و تدوين تفسير ابن عباس از منابع شيعى در جزء اول قرآن كريم پرداخته و از جمله موضوعات مطرح در آن عبارت است از: شرح حال ابن عباس و دوران او, تفسير ابن عباس منقول از مصادر شيعه ى دوازده امامى در جزء اول قرآن كريم, تفسير صحابه و تابعين و خصوصيات آن, مصادر و منابع تفسيرى ابن عباس, روش ابن عباس در تفسير قرآن كريم.

589ـ جمع و تدوين قرآن
مصطفوى عليرضايى, سيد داود. كارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى و حديث. دانشگاه آزاد تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1354.
اين پايان نامه مشتمل بر هشت فصل است. نويسنده در سه فصل اول مباحثى را درباره ى وحى, نزول تدريجى قرآن و اولين و آخرين نزول آورده است. فصل چهارم را به جمع قرآن در عهد پيامبر (ص) و حفّاظ و كتّاب و نوشت افزارهاى آن عهد اختصاص داده است. فصل پنجم در خصوص گردآورى قرآن بعد از رحلت  پيامبر (ص) يعنى جمع ابوبكر و عثمان و مصاحف عثمانى است. فصل ششم در زمينه ى معنا و تعداد و ترتيب آيات و سور و نيز اسامى و اقسام سوره هاى قرآن است. فصل هفتم درباره ى رسم الخط مصحف عثمانى و فصل هشتم مبحثى است در مورد نقطه گذارى و اعراب قرآن .

590ـ جمع و تدوين قرآن
فغانى, احمد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: سامى الدبونى, جعفر. 1370.
اين پايان نامه مشتمل بر شش بخش با اين مباحث است: بخش اول, شناخت قرآن و معرفى آن از زبان قرآن و رسول خدا (ص) و أمه (ع). بخش دوم, معانى جمع قرآن, و حافظان قرآن. بخش سوم, نگارش قرآن در زمان رسول خدا (ص), ادله گردآورى قرآن در زمان رسول اكرم (ص), كاتبان قرآن, ادله مخالفان جمع قرآن در زمان رسول خدا (ص). بخش چهارم, نگارش قرآن همزمان با خلافت ابى بكر. بخش پنجم, نگارش قرآن در زمان عثمان, تعداد مصاحف عثمانى, ترتيب مصحف عثمانى و ادله توقيفى و اجتهاى بودن ترتيب سوره ها و آيات قرآن. بخش ششم, جمع قرآن در زمان على (ع) و چگونگى مصحف على (ع) و سرنوشت مصحف.

591ـ جمع و تدوين قرآن كريم
مجتبى ثمرين, نادر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران,
استاد راهنما: آذرتاش, آذرنوش. 1368.
در اين پايان نامه به مساءله جمع و تدوين قرآن كريم پرداخته شده و مباحث زير در آن آمده است: جمع قرآن در زمان حيات رسول خدا (ص), مبانى جمع قرآن كريم و اجتهادى بودن ترتيب سوره ها, جمع قرآن بعد از رحلت رسول خدا (ص), جمع على بن ابيطالب (ع), جمع قرآن در زمان خلافت ابى بكر و انگيزه و معنى جمع ابى بكر و جمع عثمان, و منابع و روش جمع عثمان.

592ـ جناس در قرآن كريم
صادقى نژاد, اسفنديار. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1374.
اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است. در بخش اول تعريف جناس و انواع جناس شامل 25 نوع آمده است. بخش دوم به بررسى انواع جناس در آيات قرآن اختصاص دارد.

593ـ جنبه هاى ادبى در تفسير كشف الاسرار وعدة الابرار
رجايى, سعيد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه شهيد بهشتى.
استاد راهنما: سجادى, سيد على محمد. 1376.
اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است: در بخش اول پاره اى مباحث مقدماتى چون تاريخچه اى مختصر از تفسير قرآن, سابقه ى تفسير قرآن به زبان فارسى, سابقه ى تفسير عرفانى تا قرن ششم, ميبدى و كشف الاسرار او آمده است. در بخش دوم جنبه هاى ادبى نوبت سوم مثل عاطفه, خيال, تشبيه, استعاره, تشخيص, كنايه, مجاز, پارادوكس (نقيض نما), اسلوب بيان, اطناب, توضيح, تاءويل, موسيقى و نظم بيان, تسجيع, تجنيس, وزن عروضى و واج آرايى (نغمه ى حروف) بررسى شده اند.

594ـ جنگ روانى از ديدگاه قرآن و سيره نبوى (ص)
ناجى, محمد رضا. كارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق (ع).استاد راهنما: فارسى, جلال الدين. 1369.
در اين پايان نامه خطوط كلى نظريه جنگ روانى در آينه ى قرآن و تاريخ پيامبر اكرم (ص) با توجه به تحول تاريخى و نظرگاه نوين تبيين شده است. جنگى كه نه با آلات وافزار معمول نظامى بلكه با اشاعه ى روح ياءس و ترس و وحشت در صنوف ارتش دشمن و پيشتوانه ى فكرى و مردمى او از سويى و تقويت روحيه ى ملى و نظامى در صفوف خود از سوى ديگر, شكست را بر دشمن تحميل مى نمايد. نويسنده در اين تحقيق به اين سوئالات پاسخ مى دهد: آيا در قرآن و سيره ى نبوى, شواهدى بر وجود چنين جنگى از سوى دشمن متجاوز خارجى و يا توطئه گران داخلى به چشم مى خورد؟ برخورد پيامبر (ص) در قبال چنين ترفندهايى چگونه بوده است و چنانچه پيامبر, خود به چنين جنگى دست يازيده است چه اهدافى را در پيش روى داشته است؟

595ـ جنين شناسى در قرآن
بهنام, زهرا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: 1374
در اين پژوهش بخشى از آيات علمى قرآن كه درباره ى جنين و مراحل رشد آن است, مثل آيه ى ظلمات ثلات بررسى و تفسير شده اند. نويسنده, ضمن بيان فشرده اى از علم جنين شناسى و مراحل تطور جنين از لحظه ى تشكيل سلول تخم و نطفه تا هنگام تولد, مشتركات آيات قرآن و دانش روز را شرح داده است .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :