امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
413
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(چ)

596ـ چشم اندازى بر روش تفسيرى ((اطيب البيان))
هاشمى, ايوب. كارشناسى ارشد فلسفه و كلام اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد.
استاد راهنما: دهباشى, سيد مهدى.
اين پايان نامه با هدف معرفى تفسير الطيب البيان و روش تفسيرى آن تدوين يافته است. در اين پژوهش پس از شرح حال موئلف و تفسير او, موضوعات ذيل بررسى شده اند: ترجمه ى قرآن, تفسير قرآن به قرآن, مباحث كلامى, لغت و اشتقاق, تمثيلات و قصص, استدلال و احتجاج, مسأل اخلاقى, مباحث فلسفى, اخبار و روايات, مقايسه ى اين تفسير با ديگر تفاسير.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :