امروز:
جمعه 5 خرداد 1396
بازدید :
299
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ذ)

644ـ ذكر و موانع آن از ديدگاه قرآن و حديث
نژاد فاضل, فاطمه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر . 1375.
در اين تحقيق ذكر و ذاكرين و موانع ذكر از ديدگاه قرآن و حديث مورد بررسى قرار گرفته و اين موضوعات بررسى شده است: معناى حقيقى ذكر و ذكر الله, نظارت ذات اقدس بر تمامى اعمال و نيات انسان, ذكر عملى و توجه به اعمال صالح و ذاكرين حقيقى كه از رذايل بدورند و فرمان خداوند را اطاعت مى كنند.
 

مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :