امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
418
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ر)

645ـ رابطه الفاظ قرآن كريم با تاويلات
شاكر, محمد كاظم. دكترى علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: آذر شب, محمد على . 1374.
بدون ترديد رسيدن به مقاصد عالى قرآن كريم, از رهگذر فهم تاءويل صحيح آن حاصل مى شود و كمترين بى دقتى در اين راه, رهجور را به ورطه تحريف مى افكند. تعيين مرز بين تاءويل و تحريف نيازمند تحقيق است.
يكى از عرصه هاى مهم تحقيق در اين زمينه, نقد و بررسى تاءويلات فرق و مذاهب اسلامى است و ميزان ارتباط منطقى آن تاءويلات با قرآن را مى توان يكى از معيارهاى تعيين كنند صحت و سقم آن تاءويلات به شمار آورد. در اين رساله, موضوع تاءويل در سه حوزه مورد تحقيق قرار گرفته است: حوزه روايات, حوزه تفكر باطنى و حوزه فقه و اصول. اهم نتايج به دست آمده به اين شرح است: در احاديث ((تاءويل قرآن)) به مواردى اطلاق شده كه با الفاظ قرآن يكى از اين روابط را داشته باشد: ((دال و مدلول)), ((لازم و ملزوم)), ((مفهوم و مصداق)) و ((مثل و ممثول)) از نظر شيعه مهمترين مرجع قابل اعتماد در فقه و معارف قرآن, اخبار اهل بيت (ع) است. در اسناد بسيارى از روايات تفسيرى منسوب به اهل بيت (ع) غلات وجود دارند. تاءويلات منقول از غلات, و نيز تاءويلات باطنيه كه آميزه اى از افكار غالبان و فرهنگهاى فلسفى است هيچگونه رابطه منطقى و زبان شناختى با الفاظ قرآن ندارد. تاءويل در نظر اصوليون, عبارت است از معنايى كه لفظ, به خودى خود و بدون در نظر گرفتن قرأن و نشانه هاى خارجى, در آن ظهور ندارد.

646ـ راز حكمت آفرينش انسان از ديدگاه قرآن
صادقى, على اصغر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمودى, ابوالقاسم. 1375.
در اين پايان نامه فلسفه و علت خلقت آدمى در آيات قرآن مورد تحقيق قرار گرفته است. نخست چگونگى آفرينش انسان و سپس اهميت و موقعيت او در جهان هستى بررسى شده است .

647ـ راهها و شيوه هاى مبارزه با تهاجم فرهنگى از ديدگاه قرآن و حديث
رسولى, حبيب الله. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1375.
نويسنده ى اين پايان نامه دو تعبير كليدى ((صد عن سبيل الله)) و ((اضلال عن سبيل الله)) را نمايانگر تهاجم فرهنگى تلقى كرده و به بررسى آيات و روايات مربوط مبادرت ورزيده است. مباحث اين پژوهش عبارت است از: تعريف و تاريخچه ى هجوم فرهنگى به جوامع دينى و اسلامى, بررسى روشها و شيوه هاى تهاجم فرهنگى و اهداف شناخته شده ى آن. نويسنده تنها راه حل مشكل تهاجم فرهنگى را روى آوردن به قرآن و حديث و به كار بستن دستورات دينى در زندگانى فردى و اجتماعى دانسته است .

648ـ رجعت از ديدگاه قرآن و عترت
كردنژاد, حميد. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: آشتيانى, محمد رضا. 1374.
موضوع اين پايان نامه بازگشت برخى از انسانها از عالم برزخ به دنيا و حيات مجدد ايشان در اين عالم است. مباحث آن عبارتنداز: سير تاريخى بحث رجعت, رجعت در آيينه ى روايات و ادعيه و زيارات معصومين (ع), نشانه هاى زمان رجعت, رجعت پيامبران پيشين, رجعت حضرت اسماعيل بن حزقيل, رجعت صلحاى پيشين, رجعت صحابه ى پيامبر (ص), رجعت أمه معصومين (ع) و سرانجام پاسخ به شبهات منكرين رجعت.

649ـ رسالت توحيدى حضرت ابراهيم (ع) از ديدگاه قرآن
لبيبى, فخريه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
حضرت ابراهيم (ع) دومين پيامبر صاحب شريعت است. در اين پايان نامه با استفاده از آيات قرآن كريم, سير دعوت آن حضرت به توحيد بررسى شده است. از دعوت ستاره پرستان گرفته تا شكستن بتان و دعوت آزر به يگانه پرستى. نويسنده آزر را عموى حضرت ابراهيم دانسته و دلايل استغفار آن حضرت براى او را برشمرده است .

650ـ رساله اى در علوم قرآنى از حضرت على (ع) به روايت نعمانى
داودى, حسن. كارشناسى ارشد علوم قرآنى و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله. 1372.
اين پايان نامه در ترجمه و تحقيق و تنقيح و شرح روايتى مفصل درباره ى علوم قرآن است كه امام صادق (ع) از امير مومنان على (ع) نقل فرموده است. اين روايت با تفاوتهايى در چند اثر آمده كه از آن جمله تفسير نعمانى است. اين تفسير در جلد 90 بحارالانوار آمده است. مواردى كه نويسنده ى پايان نامه بر روى اين تفسير معمول كرده, بدين قراراند: ترجمه, شرح برخى از مطالب, بررسى اسناد آن و مقابله آن با نسخه هاى خطى.

651ـ رسم الخط و شيوه ى نگارش قرآن
قادرى, طاهره. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: آيت الله زاده ى شيرازى, سيد مرتضى. 1375.
موضوعات اين پژوهش عبارتنداز: معناى لغوى خط, خط پيش از اسلام, خطهاى آرامى, پيدايش خط عربى, خط كوفى و خط نسخ, خط دز مكه و مدينه, خط قرآن در عصر پيامبر اكرم (ص), اعراب قرآن, اعراب گارى ابوالاسود, نوشت افزارهاى زمان پيامبر اكرم (ص), رسم الخط قرآن توفيقى است يا نه؟ رسم الخط مصحف عثمانى, اختلافات رسم الخطى در مصاحف عثمانى, قرآن كريم به كتابت عثمان طه.

652ـ رشد از ديدگاه قرآن و روان شناسان
حاجى بابايى, حميد رضا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله . 1372.
در اين پايان نامه آياتى از قرآن كه حاوى واژه ى ((رشد)) و مشتقات آن است, استخراج و با استفاده از تفاسير, توضيحات مربوط بيان شده است. نويسنده بخشى را به بررسى آيات مذكور و تفاسير آنها در خصوص عوامل و موانع رشد اختصاص داده و بخشى ديگر را به نقل آراى روان شناسان درباره ى رشد و مسأل مربوط بدان اختصاص داده است .

653ـ رفق و مدارا از ديدگاه قرآن و حديث
هاشمى, محمود. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى رفق و مدارا, رفق و مدارا در پرتو احاديث و آيات قرآن, رفق و مدارا در خانواده, خشم و غضب, كظم غيض از ديدگاه قرآن, عفو و بخشش از ديدگاه احاديث, سنت محبت, سنت الهى در تربيت, روش تشويق و تنبيه, آداب تنبيه.

654ـ رمز و راز نيايش
فريدونى, محمد رضا. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: اعوانى, غلامرضا. 1372.
اين پايان نامه داراى چهار بخش است. بخش اول درباره ى حقيقت نيايش و شامل دو مبحث حقيقت انسان و منشاء نيايش است. بخش دوم تحت عنوان نيايش در جهان هستى حاوى اشارات نقلى و براهين عقلى و شواهد كشفى بر نيايش در جهان هستى است. بخش سوم با عنوان آداب و اشراقات نيايش مشتمل بر آداب پيش از نيايش و هنگام نيايش و پس از آن و نيز اشراقات نيايش در خصوص جسم و روح نيايشگر و رابطه ى او با خدا و طبيعت و آدميان است. بخش چهارم درباره نيايش عارفان در قرآن است و در آن از نيايش آدم, نوح و انبياى ديگر و نيز اهل بيت (ع) سخن رفته است .

655ـ روابط متقابل والدين با فرزندان از نظر قرآن و سنت
چراغيان, جهانسوز. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
هدف اين پايان نامه بررسى خط مشى اسلام در خصوص تعليم و تربيت فرزندان و رابطه ى والدين با فرزندان و وظايف متقابل هر يك نسبت به ديگرى است. اهم مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: مسوئوليت والدين در تربيت كودك, احياء شخصيت كودك, هدفهاى تربيت در ميان اقوام و ملل, وظايف پدر و مادر از ديدگاه بزرگان دين, احترام به والدين, انواع تنبيه در نظام تربيتى اسلام, وظايف والدين نسبت به فرزندان, تربيت اجتماعى در قرآن, معيار ارزشيابى زن و مرد در اسلام.

656ـ روابط متقابل والدين و فرزندان در قرآن كريم
محمدى ايمر, سهيلا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: قأمى, على. 1373.
در اين پايان نامه سعى شده با استفاده از آيات قرآن و روايات معصومين (ع) كه احكام اين موضوعات بيان گردد. مرحله ى پيش از ازدواج, انتخاب همسر, توليد نسل, تربيت فرزندان, روابط حاكم بر هر يك از اعضاى خانواده. حقوق متقابل يا منحصر به فرد هر يك از آنها, مسأل مختلف زناشويى, اقتصاد خانواده.

657ـ روابط والدين و فرزندان از نظر قرآن و حديث
سليمانى اصل, مصطفى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: قأمى, على. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: تشكيل خانواده, مسوئوليت پدر و مادر, وظايف والدين در قبال فرزندان از جنبه هاى متعدد, وظايف فرزندان در مقابل والدين و بالاخره عوارض مسامحه در انجام وظايف, چه از ناحيه ى والدين و چه از جانب فرزندان.

658ـ روان درمانى در پرتو قرآن كريم و سنت نبوى
كاظم پور, زهرا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: منابع قانونگذارى در اسلام يعنى كتاب و سنت, دو نمونه از بيماريهاى روحى به نامهاى بى خوابى و نگرانى كه بوسيله ى هدايت سنت نبوى معالجه مى شوند, مراحل تكوين انسان از ديدگاه قرآن و سنت نبوى شامل قبل از تولد, تولد, شيرخوارگى, كودكى, بلوغ, جوانى, پيرى, مرگ يا برزخ و آخرت.

659ـ روح از ديدگاه قرآن
كرمانى, طوبى. كارشناسى ارشد حكمت و فلسفه ى اسلامى .دانشگاه تهران.
استاد راهنما: بهشتى, احمد . 1368.
اين پايان نامه مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول معنا و ماهيت روح بررسى شده و معناى لغوى روح و مفهوم آن, معانى نفس و روح و ماهيت روح در آيات و احاديث و اقوال دانشمندان بررسى شده اند در فصل دوم نفس و روح براساس آيات و احاديث و اقوال علما به اثبات رسيده است. در فصل سوم احوال و صفات نفس و روح از ديدگاه قرآن و روايت و دانشمندان بيان شده است .

660ـ روح القدس در كتب مقدس اديان ابراهيمى
پور محمد, محسن. كارشناسى ارشد دين شناسى. موئسسه آموزش و پژوهشى امام خمينى.
استاد راهنما: لگنهاوسن, محمد. 1376.
اين پروهش در يك پيشگفتار و سه بخش تنظيم و تدوين شده است. در پيشگفتار معانى روح در يونان باستان, عهد عتيق , عهد جديد و قرآن بررسى شده است. در بخش اول با عنوان روح القدس در عهد جديد, موضوع در اسفار پنجگانه, تاريخى بنى اسرأيل, كتب انبياء متاءخر و سنت يهود (تلمود) تحقيق شده و در بخش دوم تحت نام روح القدس در عهد جديد از موضوعات روح القدس و عيسى, روح القدس در تعاليم عيسى, روح القدس در اعمال رسولان, روح القدس در رساله هاى پولس و جز آنها بحث به ميان آمده و بخش سوم به بررسى روح القدس در قرآن و روايات اسلامى اختصاص دارد.

661ـ روش استدلال و احتجاج در قرآن
بهرامى نسب, سهيلا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1374.
در اين تحقيق نخست واژه هاى مرتبط به موضوع مانند حكمت, موعظه, جدال, بينه, حجت و برهان در لغت و قرآن بررسى شده, سپس طى دو فصل احتجاجات قرآنى شرح داده شده است. در فصل اول احتجاجات خداى تعالى در موضوعات توحيد و معاد و در فصل دوم احتجاجات ده تن از پيامبران (ع) آمده است. آنان عبارتنداز: نوح, هود, صالح, ابراهيم, لوط, يوسف, شعيب, موسى, عيسى (ع) و پيامبر اسلام (ص).

662ـ روش استدلالى قرآن كريم در اثبات صانع
شجاعيان, محمد صادق. رشته الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: دهباشى, مهدى. 1372.
در پايان نامه ى حاضر روش استدلالى قرآن كريم در خصوص اثبات خداى تعالى تبيين شده و ازاين موضوعات بحث به عمل آمده است; آموزش صحيح مفهوم خدا يا علم ربوبيت; دلايل و براهين مكفى در اثبات خالق; موعظه حسنه با هدف تنوير قلوب; جدل به برترين شيوه ى ; طرد زمينه هاى الحاد از فكر و اعمال انسانها, تمثيل و تشبيه و شهادت.

663ـ روش تفسير قرآن از ديدگاه صوفيه و عرفا
روش, حسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در اين پايان نامه روش تفسر قرآن از ديدگاه صوفيه و عرفا بررسى شده است. در ابتدا از مفهوم تصوف و پيدايش آن بحث شده و سپس شخصيتهاى برجسته صوفى و صوفيگرى بررسى شده است. آنگاه بحثى كلى درباره ى تفسير صوفيه و آداب تصوف و آثار تفسيرى آنها مطرح گرديده و بعد از اشاره به تفسير ابن عربى, مآخذ و برداشتهاى صوفيه در تفسير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است .

664ـ روش تفسيرى سيد مرتضى علم الهدى (ره)
رحيمى, سيده وحيده. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1375.
در اين پايان نامه روش تفسيرى سيد مرتضى علم الهدى مورد نقد و بررسى قرار گرفته و از فضاى فرهنگى زمان سيد مرتضى و مباحث كلامى و عقيدتى رايج در آن عصر بحث شده و روش سيد مرتضى به عنوان مفسرى عقلگرا مطرح شده است. تبحر و تسلط ايشان بر ادبيات عرب مشهود در تفسير قرآن است و با اتكا به نظم آيات و استمداد از ادبيات عرب به رفع تضاد ظاهرى آيات پرداخته است. در تفسير ايشان از منحصر كردن معانى آيات به يك معنى خوددارى و نظريات متعددى ذكر شده است .

665ـ روش شناسى اثبات معاد در قرآن كريم
محقق, محمد باقر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در پايان نامه ى حاضر پس از بررسى اين پرسش كه ((آيا سير اثبات معاد در قرآن كريم, روشمند است يا نه؟)) و دستيابى به اين پاسخ كه قرآن براى اثبات معاد, روش بسيار محكم, متقن و منظمى دارد طى پنج فصل از اين موضوعات بحث شده است: فصل اول, ريشه هاى انكار معاد مطالعه, فصل دوم, امكان عملى معاد و ضرورت وقوع آن, فصل سوم, نقش كار آمد و اصولى توحيد در اثبات معاد, فصل چهارم, اثبات فرضيه معاد, فصل پنجم, حقيقت غير مادى, جاودان و معنوى وجود بشر.

666ـ روش شناسى تفاسير موضوعى و تحقيق در مبانى آن
جليلى شريفى, سيد هدايت. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آيت الله زاده شيرازى, سيد مرتضى. 1369.
در اين پايان نامه مبانى روش شناسى تفاسير موضوعى بررسى شده و جنبه هاى روشى, اركان معرفتى و مبانى نظرى تفاسير موضوعى مورد تحقيق قرار گرفته است. در ابتدا خاستگاه اجتماعى و فرهنگى تفاسير موضوعى, پيشينه ى تاريخ, و جايگاه تفاسير موضوعى در طبقه بندى تفاسير ذكر شده است. سپس ده نمونه از تفاسير موضوعى جهت بررسى انتخاب و اركان مختلف تفاسير موضوعى و اركان درونى و بيرونى آنها بررسى شده است.

667ـ روش شيخ ابوالفتح رازى در تفسير روح الجنان
حقى, محمد مهدى. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: واعظ زاده خراسانى, محمد. 1371.
اين پايان نامه شامل يك مقدمه و چهار بخش تحت عناوين ذيل است: شناسايى تفسير روح الجنان, روش مفسر در تنظيم مطالب, جايگاه نقل در روح الجنان, جايگاه علوم قرآنى و مباحث كلامى و عرفانى در اين تفسير.

668ـ روش شيخ طوسى در تفسير تبيان
ايرانى قمى, اكبر. كارشناسى ارشد معارف اسلامى تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: طالقانى, سيد عبدالوهاب. 1368.
مباحث اين پايان نامه در چهار بخش نوشته شده است. در بخش اول تفسير تبيان و منابع آن معرفى شده. بخش دوم در خصوص روش شيخ طوسى در طرح مباحث تفسير, روشهاى تفسير, تفسير به عقل و مذاهب تفسيرى است. بخش سوم به جايگاه نقل در تبيان اختصاص دارد و در آن تفسير قرآن به سنت و اقوال صحابه و تابعان مورد بررسى قرار گرفته است. بخش چهارم درباره ى جايگاه مباحث كلامى در تبيان است و مباحث متكلمين و متشابهات قرآن, سيماى كلامى تبيان و آراى كلامى شيخ طوسى در تبيان را در بر دارد.

669ـ روش متصوفه در تفسير قرآن كريم
قرآنى, انسيه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
در اين تحقيق روش متصوفه در تفسير قرآن كريم مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: قرآن معجزه جاويد, تعريف لغوى تفسير, تعريف اصطلاحى تفسير, فايده ى علم تفسير, استعمال كلمه ى تاءويل در قرآن, ريشه كلمه تصوف, روش صوفيه در تفسير قرآن, و معرفى نمونه هايى از روشهاى صوفيه در تفسير.

670ـ روش نحوى ابوحيان در تفسير قرآن
خورسندى, محمود. دكترى زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تربيت مدرس .
استاد راهنما: آذرشب, محمد على. 1374.
ابوحيان مقلد محض هيچ مكتبى نبود. او از مكتب بصره خصوصاً از سيبويه بسيار تاءثير پذيرفته بود. آراء نحوى ابوحيان به دو بخش تقسيم مى شود: آرأى كه براساس استقراء و تتبع شخصى خويش به آنها رسيده و آرأى كه علماى پيشين مطرح مرده و ابوحيان آنها را بر آراء ديگران ترجيح داده و برگزيده بود. ابوحيان بيشتر عمر خود را صرف شرح و تلخيص و تعليق بر كتابهاى ابن عصفور و ابن مالك نمود. سيوطى از مشهورترين كسانى است كه آراء نحوى وى را در كتابهاى خود به نام همع الهوامع و الاشباه و النظأر ثبت نموده است. شيوه ى ابوحيان در بحث و ارأه موضوعات سهل و روان و به دور از تعقيد و پيچيدگى است. ابوحيان در تعريف و توضيح و تعليل از ذكر اصطلاحات فلاسفه و متكلمين و اختلافات بى فايده اجتناب مى ورزيد. او براى آسان نمودن نحو به دو طريق عمل كرد: 1ـ سرودن ارجوزه ها و قصايدى در مسأل صرفى و نحوى, كه در اين زمينه موفقيت چندانى همچون ابن معطى و ابن مالك نداشت. 2ـ تاءليف كتابهاى آسان در نحو كه نبوغ خويش را به شكل كامل در اين صحنه بروز داد. ابوحيان در تفسير معروف خود البحر المحيط فرهنگ لغوى و نحوى خويش را وارد نموده, عقيده داشت كه مفسر قبل از هر چيز نياز فراوان به شناخت لغت و نحو دارد. وى اين مطلب را در مقدمه ى البحر المحيط و مواضع ديگر اين كتاب بازگو مى نمايد.

671ـ روشهاى انگيزش و بازدارنده ى تربيتى در قرآن كريم
جمالى, حبيب الله. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: احمدى, سيد احمد. 1375.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: انگيزش از ديدگاه مكاتب مختلف روان شناسى, روشهاى انگيزش در قرآن نظير تبشير, پاداش مضاعف, محبت, هبه, يادآورى نعمتها, قبول توبه و مواجهه با نتايج اعمال; روشهاى بازدارنده در قرآن مانند انذار, نهى از منكر, مبارزه با انحراف; انواع كيفر از نظر حقوق و فقه اسلامى چون حدود, تعزيرات, قصاص و ديات.

672ـ روشهاى تبليغ از ديدگاه قرآن
كريمى, على اكبر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: امامى, محمد جعفر. 1375.
در اين پايان نامه با استفاده از تفاسير معتبر شيعه و سنى و آثار مربوط به روشهاى تبليغ و نيز بيانات حضرت امام خمينى سعى شده روشهاى تبليغ از ديدگاه قرآن و تاءثيرات آن در انقلاب اسلامى ايران تبيين گردد. نويسنده روشهاى تبليغ را از شيوه هاى دعوت انبيا برگرفته و بر اين باور است كه ايشان در تبليغ شرايط فردى و اجتماعى مخاطبان خود را مورد توجه قرار داده, متناسب شرايط با يكى از روشهاى دعوت پنهانى, دعوت آشكار, سوئال و جواب, استدلال, ارأه سرمشق عملى, جدال احسن و جز آن به تبليغ و دعوت خويش مى پرداختند.

673ـ روشهاى تربيتى انبياء (ع) در قرآن كريم
محمدى, اكرم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1374.
مطالب اين پايان نامه در مورد روشهاى تربيتى انبياست و در سه بخش نوشته شده است. بخش اول شامل مباحثى كلى چون تعريف تربيت, مبانى نظام تربيت الهى, اصول برنامه هاى تربيتى انبياء و پيامبران اسوه هاى كامل تربيت انبياء است; از قبيل بيدار كردن نيروهاى خفته در انسان, ايجاد محيط آزادى بيان, در نظر گرفتن گوناگونى مخاطبان, احترام به مردم, با مردم زيستن, گذشت و پرده پوشى, تبشير و انذار, تدرج در تعليم و تربيت, مبارزه با خرافات و عادات ناشايست, اعراض پس از اتمام حجت. بخش سوم در زمينه ى روشهاى تربيتى خاتم الانبياء است; نظير ايجاد اخوت, مشورت و...

674ـ روشهاى شناخت انسان در قرآن و سنت
رحيمى, جلال. كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: قأمى اميرى, على . 1376.
در اين پايان نامه انسان از ابعاد مختلف بررسى شده است; بدين قرار: در بعد جسم از نظر رشد و سلامت و جز آن, در جنبه ى فكر و ذهن, در ناحيه ى روان و نظر اسلام درباره روان سالم و معيوب, در بعد اجتماعى از جهت معاشرت, در جنبه ى فرهنگى از حيث نشانه ها و ملاكهاى انسان عالم و جاهل, در بعد اقتصادى در خصوص اسراف و تبذير و زكات و انفاق, در ناحيه ى سياسى در مورد موضع اسلام نسبت به دفاع و جهاد و جز آن و سرانجام در بعد معنوى در زمينه ى رابطه خالق و مخلوق.

675ـ روشهاى هدايتى قرآن كريم
جاويدان, تقى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: عميد زنجانى, عباسعلى. 1372.
قرآن كريم كتاب ((هدايت و اعجاز)) و به تعبير صحيح تر, كتاب ((اعجاز در هدايت)) است. روش و اسلوب هدايتگرى قرآن كريم, ايده اصلى اين پروهش است. اين پايان نامه درصدد است اين مكتوب وحى را از منظر ((روش شناسى)) مورد بررسى قرار دهد و روش سازد كه آيا قرآن كريم داراى روش خاصى است؟ و با اين فرض آن روش كدام است؟ و طرق استحصال آن چگونه است؟ و... در اين تحقيق اين حقيقت به اثبات رسيده كه روش هدايت قرآن به صورتهاى حكمت, موعظه ى حسنه و جدال احسن است. تقدم و تاءخر, جايگاه و كاربردهاى وسيع روشهاى هدايتى قرآن كريم در عرصه هاى گوناگون آموزشى, پرورشى, مديريتى, اجتماعى, سياسى, تبليغاتى (داخلى و خارجى) و جز اينها در اين پايان نامه مورد بحث قرار گرفته است. ويژگيهاى روشهاى هدايتى قرآن كريم ـ كه بارزترين آن مبتنى بودن بر انسان شناسى بى بديل و واقع بينانه و همه سونگر است ـ اسلام را كاملاً از ديگر مكاتب ممتاز مى سازد.

676ـ رهبرى و امامت در قرآن
امامى, سيد ابوالفضل. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1377.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: نبوت در قرآن, امامت در قرآن, بررسى آيات امامت در قرآن از جمله آيه ى اولى الامر, آيه ى ولايت, آيه ى تبليغ, آيه ى اكمال دين, آيه ى مباهله, آيه ى تطهير و آيه ى مودت.

677ـ ريشه هاى عرفان در قرآن مجيد
احمدى, داريوش. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد.
استاد راهنما: گلستانى, سيد هاشم. 1375.
اين پايان نامه در شش فصل نوشته شده است و مباحث آن عبارتنداز: سير اجمالى عرفان در اديان قبل از اسلام, پيدايش عرفان در اسلام, علل رشد و تحول تصوف و عرفان, ويژگيهاى تصوف و عرفان, بعضى از شعأر صوفيه و نقد آنها با عنايت به آيات قرآن, عرفان حقيقى و عرفان ربانى.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :