امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
344
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ز)

678ـ زنان اسوه در قرآن
اسلامى فرد, زهرا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در اين پژوهش زنان نمونه از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته است, ابتدا موقعيت زنان در تاريخ كشورهاى متمدن شرق و غرب جهان و شه جزيره ى عربستان قبل از اسلام, تاريخ حقوق زن در قرون وسطى و قرون اخير در اروپا, جايگاه زن در اديان زردشت, زنان اسوه در قرآن و صفات برجسته ى هر يك از آنان آورده شده است .

679ـ زبان شناسى در قرآن
سادات سرسرايى, شراره. كارشناسى ارشد زبان شناسى همگانى. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: زمرديان, رضا. 1372.
نويسنده در اين پايان نامه به بررسى مقايسه اى اين موضوعات در دو رشته ى علوم قرآنى و زبان شناسى پرداخته است: قرأت, تجويد, تاريخ جمعآورى قرآن كريم, اعجاز قرآن و حروف مقطعه, نزول قرآن, تجويدقرآن براساس مبانى نوين علمى و يافته هاى علم زبان شناسى, آواشناسى براساس استخراج واجها و فرايندهاى واجى موجود در كلام الهى .

680ـ زبان قرآن آوا شناسى, معناشناسى و زيباشناسى
فراستخواه, مقصود. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
در اين پايان نامه موضوعات زير مطرح و بررسى شده است. بررسى تاريخى مطالعات زبان شناختى در قرآن, زبان دين و زبان قرآن, عنصر زيبايى در دين و اعجاز بيانى قرآن و مطالعاتى كه در سده هاى مختلف در اين باره صورت گرفته, آواشناسى زبان قرآن و انسجام و روانى آن, و هماهنگى آيات و كدها و حروف رمز در زبان قرآن.

681ـ زمينه هاى آرامش روان انسان در قرآن
جعفرى, ابوالقاسم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: قادرى, سيد محمد تقى . 1377.
اين پايان نامه در چهار بخش با عناوين زير تدوين شده است: شناخت عوامل اضطراب و نگرانى انسان, شناخت عوامل آرامش بخش روان آدمى, شناخت مبانى بهداشت روانى, و روان درمانى از ديدگاه قرآن.

682ـ زيبايى و جمال از نظر قرآن و حديث
حاجيان, اسماعيل. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
موضوع پايان نامه حاضر ديدگاه قرآن و معصومين (ع) درباره ى زيبايى و هنر است و مباحث آن عبارتنداز: جمال الهى, جلوه جمال در هستى و طبيعت, جمال انسانى, جلوه هاى جمال در بهشت, جمال معنوى بهشت, تزين و تجمل, اشاره كوتاهى به هنر.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :