امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
341
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ظ)

785ـ ظرايفى از نحو و لغت و اثر آن در فهم و ترجمه قرآن كريم در بيست واژه قرآنى
مستفيد, حميد رضا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى ,علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران .
استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1370.
بعضى كلمات قرآن كريم در زمان نزول قرآن داراى معنايى بوده است كه اين معانى كم كم و در طول زمان مفاهيمى به خود گرفته اند كه با معانى اوليه آنها مغاير است. مثل كلمه ((الرحمن)) كه امروزه بحث از اين مى شود كه اين كلمه صيغه مبالغه است يا صفت مشبه؟ براساس اين دو نظريه اين كلمه دلالت دارد بر رحمت عامه يا غير آن, مى گويند رحمن الدنيا و الاخره و رحيم الاخره و نظاير اينها. در حالى كه با تتبع مى توان اين احتمال را مطرح كرد كه اين كلمه اصلاً در آن زبانها به صورت يك علم و لقب بوده, نه وصف و هكذا معنى كلمات ديگر.
 

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :