امروز:
چهار شنبه 4 اسفند 1395
بازدید :
233
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(غ)

819ـ غيب از ديدگاه قرآن و روايات
تحريرى نيك صفت, هاجر. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: قأمى اميرى, على . 1374.
در اين پايان نامه براساس آيات قرآن كريم و روايات معصومين (ع) معانى كلمه ى غيب, انواع غيب و مصاديق آن ـ يعنى مواردى كه به آنها غيب اطلاق شده ـ مورد تحقيق قرار گرفته است .

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :