امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
413
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ق)

836ـ قانون گرايى در قرآن و حديث
نوره زاد, ترابى. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: نكونام, جعفر. 1378.
مطالب اصلى اين پايان نامه در چهار بخش آمده است: بخش اول (فوايد قانونگرايى): ضمانت حيات و بقاى جامعه, توسعه و ترقى جامعه, سعادت و بهروزى, عدالت اجتماعى; بخش دوم (مضرات قانون گريزى): ياءس و سستى افراد منضبط, ايجاد زمينه ى گسترش قانون شكنى و از بين رفتن حيات انسانهاى ضعيف; بخش سوم(علل عدم پايبندى به قانون): عوامل مربوط به قانون, علل مربوط به مجريان و عوامل مربوط به مردم; بخش چهارم (راههاى نهادينه كردن قانون): راههاى حكومتى مثل نظارت, آموزش و حمايت قانونى از اقشار ضعيف و قوه قهريه, و راههاى مردمى مانند نظارت همگانى و تعاون و همكارى.

837ـ قبسات التفاسير حول عشرين سورة من القرآن لغة, صرفاً و نحواً
كريمى, عبدالسلام. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: شكيب, محمود. 1373.
اين پايان نامه گلچينى از تفاسير قرآن در خصوص لغت, صرف و نحو بيست سوره از سوره هاى قرآن است. روش بحث در هر سوره بدينگونه است كه نخست شرح لغات, سپس ترجمه و تفسير آيات, نكات صرفى و نحو و در پايان وجوه بلاغى ذكر شده است .

838ـ قرآن در ادب فارسى
عالم خواه, مجتبى. كارشناسى ارشد زبان و ادب فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبريز.
استاد راهنما: سليم, عبدالامير. 1372.
در پايان نامه ى حاضر تاءثيرات قرآن در دو اثر ادبى فارسى به نامهاى حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنأى و ديوان ناصر خسرو طى دو بخش بررسى و ارأه شده است. در هر بخش نخست زندگى نامه, آثار و افكار يكى از دو اديب نامبرده, سپس شيوه هاى اقتباس و استفاده ى او از آيات قرآن و در پايان نمونه هايى از تاءثيرات آيات قرآن در اثر وى بررسى شده است.

839ـ قرآن در شاهنامه (تاثيرپذيرى فردوسى از كلام الله مجيد)
جليلى, محمود. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى . دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: مقدم, محمد على.
در اين پايان نامه تاءثير پذيرى فردوسى از آيات قرآن پيرامون موضوعات زير بررسى شده است: خدا و اوصاف او, دنيا و مذمت آن, اعتقادات دينى مثل پيامبر و دين و روح, خانواده, پدر و مادر, همسر, مسأل اجتماعى مانند ستم ستيزى و تجهيز لشكر, داستانهاى قرآن چون اصحاب فيل و عيسى و قارون, صفات نكوهيده ى بشر اعم از بدگمانى, حرص, بخل و طمع.

840ـ قرآن در صحيفه  سجاديه
محمدى عراقى, مصطفى . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
اين پايان نامه داراى چهار فصل با مباحث ذيل است: فصل اول, فرازهايى ارزنده و والا از زندگى نامه و حيات حساس و پر مخاطره حضرت سجاد (ع) و بيانات آن حضرت پس از واقعه كربلا در كوفه و شام و افشاگريهاى آن حضرت در مدينه. فصل دوم, ارزش و اهميت دعا در اسلام, اعتبار كلام رسول الله (ص) و أمه اطهار (ع), آيات قرآن كريم در باب دعا, امر به دعا از وظايف پيغمبران است, دعا در كلام معصومين, امر به اكثار دعا, دعا دوستى داشتنى ترين اعمال نزد خداوند متعال و... فصل سوم, تحرير و تدوين صحيفه سجاديه, جايگاه صحيفه سجاديه از ديدگاههاى مختلف, صحيفه ى سجاديه و... فصل چهارم, آياتى كه حضرت سجاد (ع) در ضمن دعاها مستقيماً تلاوت فرمودند و آياتى كه از بيانات آن حضرت مستفاد مى شود.

841ـ قرآن در قرآن
احمدى, مهدى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1373.
در اين پايان نامه جنبه هاى مختلف قرآن از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات بحث شده است: ويژگيهاى قرآن, نامها و اوصاف قرآن, مفاهيم آيه و سوره, مصونيت قرآن از تحريف, كيفيت نزول قرآن و رازهاى نزول تدريجى آن, حقانيت قرآن و آورده شده آن به وسيله ى شخصى درس نخوانده, هماهنگى و عدم اختلاف در آن, هدف از نزول قرآن, معارضان قرآن و علل سركشى مخالفان, انواع مبارزه با قرآن و بهانه هاى مختلف.

842ـ قرآن كريم و هد فهاى تربيت
آموزگار, محمد حسن. كارشناسى ارشد فلسفه ى تعليم و تربيت. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
نويسنده در اين پايان نامه, نخست اهداف تربيت را از ديدگاه دانشمندان اسلامى چون ابن سينا, خواجه نصير, ابن خلدون, سهروردى و امام خمينى بررسى كرده, سپس با استفاده از مضامين قرآنى دو دسته از اهداف تربيتى را تحت عناوين هدفهاى تربيتى فردى و هدفهاى تربيتى اجتماعى را بررسى و معرفى كرده است .

843ـ قرآن و به گزينى فرهنگها
صادقى نيرى, رقيه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت
مدرس. استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1373.
براى اثبات اصالت يك فرهنگ و تمدن ضرورتى ندارد كه آن فرهنگ از فرهنگها و تمدنهاى ديگر بهره نگرفته باشد, زيرا چنين چيزى اصولاً ممكن نيست. هيچ فرهنگى در جهان وجود ندارد كه از فرهنگها و تمدنهاى ديگر بهره نگرفته باشد ولى سخن در كيفيت بهره گيرى و استفاده است. يك نوع بهره گيرى آن است كه فرهنگى, فرهنگ ديگر را بدون هيچ تصرفى در قلمرو خويش قرار دهد. البته چنين استفاده اى از فرهنگهاى ديگرى چيزى جز التقاط فرهنگى و وابستگى فرهنگى به بيگانه نيست. اما نوع ديگر اين است كه يك فرهنگ مانند يك موجود زنده عناصر فرهنگهاى ديگر را در خود جذب و هضم كند و ارزشهاى خود را بر آنها نيز حاكم سازد. در اين تحقيق اين نتيجه به دست آمد كه فرهنگ اسلامى رابطه اش با ديگر فرهنگها از نوع دوم است. ايبن نوع رابطه همان چيزى اس كه در آيات و روايات اسلامى بدان توصيه شده است. مضمون روايت اطلبو العلم ولو بالصين نفس ارتباط و استفاده از دستاوردهاى ديگران و مضمون آيه فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برقرار ارتباط با ديگران با گزينش قول احسن و مقايسه و داورى نمودن در انديشه هاى ديگران در حين اين ارتباط را توصيح مى كند.

844ـ قرآن و نظريه  نشانه شناسى
قيطورى, عامر, دكتراى زبانشناسى همگانى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: افخمى, على. 1377.
در اين رساله يكى از نظريه هاى عمده ى نشانه شناسى به نام نظريه ى نوشتار جهت تبيين جنبه ى نوشتارى قرآن مورد بررسى قرار گرفته و اهم مباحث آن عبارت است از: بيان ضرورت و اهميت مطالعات نشانه شناختى, مدلهاى ارتباطى, معرفى نظريه ى نوشتار, پرسشهايى كه اين نظريه فرا روى دين مى نهد, فرا عرفى بودن جنبه ى نوشتارى قرآن, رابطه ى پوياى قرآن با مخاطب, بيان پرسشهايى كه فلسفه ى توحيدى بايد به آنها پاسخ دهد.

845ـ قرا ئت قرآنى
سعدون, جواد. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: موسوى, سيد على.
در اين پايان نامه, كتاب القرأات القرآنية نوشته عبدالهادى فضلى ترجمه و بررسى شده و ضمن ترجمه, با استفاده از كتب علوم قرآن به تحقيق پيرامون محتواى آن پرداخته شده است. در اين پژوهش قبل از پرداختن به كتاب مورد تحقيق, بحثى درباره ى ديدگاههاى دانشمندان شيعه و سنى در زمينه ى تواتر قرآن و قرأات و ادله ى فريقين در خصوص آن آمده است .

846ـ قراء سبعه و گزارش و بررسى قرا ئت ايشان
لسانى فشاركى, محمد على. دكترى علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
اين پايان نامه كه پژوهشى در مورد مشهورترين شيوه هاى قرأت قرآن است حاوى مباحث ذيل است: بررسى تاريخچه ى قرأت و قراء از آغاز نزول قرآن كريم تا قرن چهارم هجرى, بازنگرى شخصيت و زندگينامه و كارنامه ى ابن مجاهد, تشريح اصول و فروع چهارده روايت مشهور قرأات, تعريف و تبيين شاخص هاى اختلاف قرأت قراء سبعه و روايان مشهور ايشان, كتابشناسى قرأات از آغاز تا پايان قرن چهاردهم.

847ـ قصه آدم (ع) در قرآن
ياقوتيان, مهدى. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1375.
در اين پايان نامه قصه ى حضرت آدم (ع) در قرآن مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات سخن رفته است: درباره ى حضرت آدم (ع), آياتى كه مربوط به داستان آدم (ع) و ابليس است, معنى لغوى واژه آدم, خلافت آدم (ع), سخن فرشتگان, آفرينش آدم از خاك و دميدن روح در او, تعليم اسماء, فرمان سجود, بهشت آدم, شجره منهيه, خلع لباس از آدم, مفاد عهد بنى آدم, نسيان و عصيان آدم و هبوط او.

848ـ قصه در قرآن
شمس بخش, ناصر. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس .
استاد راهنما: بهبودى, محمد باقر. 1371.
اين پايان نامه به بررسى موضوع ((قصه قرآن)) اختصاص دارد و به اين نتايج رسيده است: اعتبار, تثبيت قلب پيامبر (ص), تقويت روحى مسلمانان, انداز مشركين, وحدت دعوت انبياء اثبات وحى و رسالت, تفهيم اصول و بيان سنتهاى اجتماعى از اهداف قصص قرآنى است. برخى از خصوصيات قصه هاى قرآنى عبارتنداز: اتحاد سياق قصه با كل سوره, نپرداختن به جزئيات ايجاز, تبليغ غير مستقيم, تقاوت شروع قصص. قرآن در قصه ها, از شخصيتهاى مثبت و منفى استفاده مى كند. شخصيتهاى مثبت را به عنوان الگو براى انسانها, و اشخاص منفى را به خاطر عبرت گرفتن مطرح ساخته است. قرآن بعضى از حلقه هاى داستانها را در موارد متعدد تكرار كرده است. البته, اين تكرار به قدرى ماهرانه و استادانه است كه هيچ لطمه اى به بلاغت قرآن نمى زند, بلكه با نشان دادن يك صحنه از زواياى مختلف, آن را براى خواننده جذاب تر و شيرين تر مى كند.

849ـ قصه در قرآن, روشها و اهداف آن
هراتيان, مينا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران. استاد
راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
اهم مطالب اين پايان نامه به شرح ذيل است: تعريف قصه به لحاظ لغوى و كاربردى, شرح انواع قصص موجود ميان انسانها و تفاوتهاى ميان انواع مذكور با قصص قرآنى, طرح اشكالاتى كه بر قصص قرآن وارد شده و پاسخ به آنها, بررسى عصر جاهليت به عنوان محيط ظهور اسلام و ارأه كلام حق, بررسى موقعيت ادب و شعر و نثر بويژه قصه مقارن ظهور اسلام, اهداف قصص قرآنى, قصص قرآنى در مكاتب عقلى جديد, و اسرأيليات و قصص قرآنى.

850ـ قضا و قدر در قرآن و حكمت متعاليه
طالقانى زاده, عاليه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: ابراهيمى دينانى, غلامحسين. 1372.
در اين پايان نامه به بحث قضا و قدر در قرآن و حكمت متعاليه پراخته شده و از اين موضوعات بحث شده است: قضا و قدر در لغت, معانى اصطلاحى قضا و قدر, آيات قضا و قدر در قرآن, اختيار آدمى و عدم منافات آن با قضا و قدر, قضا و قدر در حكمت متعاليه, مراتب علم خداوند به اشياء, انواع قضا, انواع قدر, و تغيير و تبديل در قضا و قدر,

851ـ قلب در قرآن از ديدگاه اهم مفسران فريقين
پرتوى زاده, معصومه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
در اين تحقيق قلب از ديدگاه قرآن و مفسران فريقين بررسى شده است. قلب در انسان عضوى با ارزش بوده, ضامن حيات آدمى است. قلب در قرآن با توجه به آراء مفسرين فريقين لطيفه اى ربانى و روحانى است كه تعلق به قلب جهانى دارد و نزد طبقات مختلف به عقل, وجدان, نفس ناطقه, روح و جان تعبير مى شود, و امتياز انسان از موجودات ديگر بدان است و اين قلب محل توجه و نظر خداوند, محل ايمان, ادراك, عواطف, و تفكر و تعقل است .

852ـ قلب و احوال آن در قرآن و حديث
نيكو خصال, ابوالفضل. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: لسانى فشاركى, محمد على. 1376.
در اين پايان نامه آيات و رواياتى كه حاوى واژه ى ((قلب)) است, گردآورى و تحت عناوين بيماريهاى قلب, سلامت قلب و نشانه هاى آن بررسى شده اند.

853ـ قيامت در قرآن و سنت
پورحسرت, نبى الله . كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: فضايى, يوسف. 1377.
اين پايان نامه در چهار فصل نوشته است. فصل اول درباره ى مرگ و حاوى موضوعات ذيل است: معناى موت در قرآن, ماهيت مرگ, ياد مرگ و آثار آن, مرگ از ديدگاه أمه, مرگ صالحان و كافران. فصل دوم در خصوص برزخ و شامل مباحث زير است: معناى لغوى برزخ, موئمن و كافر پس از مرگ به ديدار اهل خود مىآيند, فلسفه برزخ و... فصل سوم تحت عنوان معاد مشتمل بر مباحث پيشينه اعتقاد به معاد در آيين زردشت و يونان باستان و هندوها, دلأل اثبات معاد و بررسى شبهات منكران معاد جسمانى و فصل چهارم با عنوان قيامت محتوى موضوعات زير است: تصوير قيامت در قرآن, علأم قيامت در روايات, نفخ صور, سنجش اعمال, تجسم اعمال و اوصاف بهشت و بهشتيان و سيماى دوزخ و دوزخيان و... .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :