امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
398
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ك)

854ـ كاربرد آيات و مفاهيم قرآنى در اشعار سيد حميرى
شيروى خوزانى, مصطفى. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: آذرشب, محمد على. 1375.
در اين پايان نامه با بررسى, اشعار سيد حميرى روشن شد كه او به موضوعى از موضوعات نپرداخته مگر آنكه از آيات قرآن در بيان آن استمداد طلبيده باشد, و به نحوى در بيان خويش از درياى بيكران وحى, الهام گرفته اس, چه در مدح, چه در رثاء وجه درهجاء در اين پژوهش ابتدا ويژگيهاى كلى ادب شيعه مانند گرايشهاى عقيدتى, سياسى, انقلابى و احساسات پاك و صادقانه اديبان شيعه در عصر سيد حميرى مورد بررسى قرار گرفته, سپس شرح حالى از سيد حميرى همراه با جايگاه و مقام ادبى و فرهنگ علمى مذهبى آن آورده شده است. در پايان, آيات به كار رفته در اشعار او استخراج و موضوع بندى گرديده است, كه شامل سه نوع اصلى و حدود چهل موضوعى فرعى است .

855ـ كاوشى پيرامون اهميت قرأت عاصم (دراسات فى اهمية قراءة عاصم)
زرنگار, احمد. كارشناسى ارشد .دانشگاه امام صادق (ع) .
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر . 1369.
اين پايان نامه ـ كه به زبان عربى تحرير يافته است ـ ابتدا به تعريف قراءات و چگونگى تكامل آنها, اختلاف قراءات و دلايل آن, اركان قرأت صحيح و ذكر نام قراء و ناقلين از آنه مى پردازد. سپس زندگانى عاصم و شيوخ او و كسانى را كه از او روايت كرده اند شرح مى دهد و آنگاه به بيان موارد اختلاف بين قرأت عاصم بر ساير قراءات از جهت قواعد زبان عربى و اسلوبهاى آن مى پردازد. موئلف در آخرين فصل پايان نامه موارد اختلاف بين حفص و شعبه (دو راوى از عاصم) را بيان مى كند.

856ـ كتب آسمانى در قرآن كريم با توجه به تفسير ((الميزان))
محمد عليان, سلمان. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1376.
در اين پايان نامه, كتاب نوح, زبور داود, تورات موسى و انجيل عيسى بررسى شده و بيشتر حجم آن به بررسى قرآن در آيات اختصاص يافته است. در خصوص قرآن موضوعات ذيل مطرح شده اند: تحدى قرآن و مباحثى در اين قرآن, ذكر, قول رسول كريم, نور, مهيمن, قول فصل, كتاب هدايت و رحمت, بدون كجى و غير مفترى, قول ثقيل, عزيز و كريم است .

857ـ كرامت نفس در قرآن و حديث
آزاد پور, سكينه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1377.
موضوعات اصلى پايان نامه ى حاضر به اين قرار است: مفهوم كرامت نفس از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه و عرفا, كرامت انسان نسبت به ساير موجودات مثل حيوان و جن و فرشتگان, علل كرامت انسان شامل عقلمندى و علم آموزى و كسب مكارم اخلاقى, موانع كرامت انسان از قبيل دنياطلبى و غفلت از ياد خدا و طغيان و غرور و ذلت نفس.

858ـ كشف الارتياب عن تحريف
جودوى, امير. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1370.
در اين پايان نامه كتاب كشف الارتياب عن تحريف كتاب ربّ الارباب با استفاده از نسخه خطى بجا مانده از آن كتاب مورد بررسى قرار گرفته و بخش اول آن ترجمه شده است. در ابتدا, مساءله تحريف و مفهوم آن و كوششهايى كه براى تحريف صورت گرفته, مطرح گرديده است و نظريات تعدادى از دانشمندان و صاحبنظران مبنى بر عدم تحريف قرآن آورده شده است .

859ـ كفر و ريشه هاى آن در قرآن و حديث
قاسمى, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: فأز, قاسم . 1377.
اين پايان نامه مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول كفر و مشتقات آن چون كفران, كفور, كفاره, تكفير, كوافر و كافور و در فصل دوم اقسام كفر, كفر از روى علم و عناد, كفر بدون علم, شرك, ارتداد و انكار ولايت  أمه (ع) بررسى شده است. فصل سوم به ريشه هاى و عوامل كفر مثل استكبار, تكبر, حرص, حسد, معصيت, ترك واجبات, جهل و... و فصل چهارم به سيماى كفر در اقوام يهود و نصارى نظير آميختن حق به باطل, پرستش گوساله, كشتن پيامبران, پيمان شكنى اختصاص دارد. در فص پنجم با عنوان سيماى كافران از طينت كافر, تشبيه كافران به افرادكر و گنگ و كور, تشبيه اعمال آنان به سراب, خاكستر و ظلمات درياى ژرف بحث شده است .

860ـ كلام الهى از ديد گاه ملاصدرا و علامه طباطبائى
نخوديان اصفهانى, ابوالقاسم . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1374.
اين پايان نامه به بحث پيرامون كلام الهى از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبأى مى پردازد و اين موضوعات را در بر دارد: گذرى بر زندگانى علامه طباطبأى و ملاصدرا, صفات الهى, تكلم الهى, حقيقت كلام الهى, اقسام كلام, تفاوت كلام و كتاب, رابطه ى بين كلام و كتاب الهى و برترى كلام, فايده ارسال نبى و انزال كتاب, و هدف انبياء.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :