امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
353
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(گ)

861ـ گامى به سوى شناخت سور مكى و مدنى
مشأى, ناهيد. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس .
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على . 1372.
در اين پژوهش نزول تدريجى, نزول دفعى قرآن و يا وجود دو نزول براى قرآن شريف مورد سوئال قرار گرفته و با استمداد از خود آيات قرآن پاسخ يافته است. نمى توان تصور گرد كه نزول آيات قرآن بدون هيچ ارتباط با وضعيت تو شرايط موجود در دو شهر مكه و مدينه صورت گرفته باشد. بهترين راه تشخيص و تمايز سوره هاى مكى از سوره هاى مدنى دانستن اسباب نزول و احاديث مرويه در اين باره است ; ولى اين راه به دليل كافى نبودن اخبار, و تناقض در احاديث مربوط تنها راه ممكن محسوب نشده, از استنباط كه مستند بر عقل و اجتهاد است كمك گرفته شده است. درباره ى تفكيك كلى و اساسى آيات و سور مكى و مدنى چهار ملاك پيشنهاد شده است: اشخاص و مخاطبين, مكان نزول, زمان نزول, موضوع سور و آيات. از اين ميان زمان نزول به عنوان بهترين شاخص در ميان متاءخران شناخته شده است و نيز عنصر موضوع در ميان معاصران جايگاه ويژه اى يافته است .

862ـ گردآورى معرا جنامه ى شعرا و بررسى وا ژه هاى, اصطلاحات, آيات و احاديث آن
عشقى, اقدس . كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: جاويدى, . 1367.
اين پايان نامه در خصوص نوعى از ديوانهاى شعر است كه در آنها موضوع معراج رسول خدا (ص) به نظم كشيده شده است. عناوين فصول آن عبارتنداز: گفتارى مختصر درباره ى احوال و زندگانى آثار شاعران معراجنامه, فرهنگ لغات و تركيبات معراجنامه, اصطلاحات عرفانى, فلسفى و منطقى, آيات و احاديث در معراجنامه ى شعراء.

863ـ گزيده اى از تاء ثير قرآن كريم بر ا شعار فارسى
امينى نجفيان, فاطمه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى.
استاد راهنما: حاكى, اسماعيل. 1374.
در اين پايان نامه تاءثير قرآن كريم بر اشعار فارسى بررسى شده و از اين موضوعات سخن رفته است: ديدگاههاى مختلف در قبال رسالت و تعهد شعر, ديدگاه قرآن و معصومين (ع) در قبال شعر و رسالت آن, تاءثير شعر متعهد بر جامعه و مردم, استفاده از شاعران از قرآن كريم, قرآن كريم منشور جاويد الهى, قرآن از ديدگاه قرآن, اهميت قرآن كريم در زندگى انسان, و آيات و مفاهيم قرآنى در اشعار پارسى.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :