امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
378
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ل)

864ـ لباس در قرآن و روايات و احكام آن
كاملى خلجى, ابراهيم. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: غفارى, على اكبر. 1377.
اين پايان نامه متشكل از پنج فصل و حاوى مباحث ذيل است: لباس نشانه ى فرهنگ و تمدن, انواع لباس در قرآن, فتنه هاى شيطانى, لباس در روايات, احكام پوشيدن لباس. اين پژوهش از جمله ى معدود پايان نامه هاى كاربردى است و با غرض اشباع خلأى فرهنگى تدوين شده است .

865ـ ليلة القدر از ديدگاه قرآن و روايات
هزاوه, اشرف. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: راغبى, محمد على . 1377.
مباحث اصلى پايان نامه ى حاضر در دو بخش تدوين شده است: در بخش اول با عنوان ارتباط شب قدر با نزول قرآن اين نظريات بررسى شده است: قرآن داراى دو نزول دفعى و تدريجى بوده است ; منظور از انزال قرآن آغاز نزول قرآن در ماه رمضان و شب قدر است ; هر سال در شب قدر قسمتى از قرآن نازل مى شده است; مراد آيه ى ((شهر رمضان الذى انزل فيه)) نزول قرآن در شاءن ماه رمضان است ; قسمت اعظم قرآن در ماههاى رمضان نازل شده است. بخش دوم درباره ى ويژگيهاى شب قدر است و اين موضوعات را دربر دارد: وجه تسميه ى شب قدر, عظمت شب قدر, چرا شب قدر نا معلوم است؟ وجود شب قدر در امتهاى پيشين, تكرار هر ساله ى شب قدر, شب قدر كدام شب است؟ نشانه هاى شب قدر و...

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :