امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
412
چكيده پايان نامه هاى علوم قرآنى (به ترتيب حروف الفبا)

ا  - ب  - پ  - ت  - ث  - ج  - چ  - ح  - خ  - س  - ش  - د  - ذ  -  ر – ز  - ط  - ظ  - ص  - ض  -  - ع  - غ  - ف  - ق  - ک  - گ  - م  - ل  - ن  - و  - ه  - ي
مقدمه
و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء
و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است , برتو فرود آورديم .سوره نحل  آيه 89
قرآن كريم موضوع مشترك بسيارى از رشته هاى دانشگاهى است و در آن نيز پايان نامه هايى دربارهء قرآن تدوين شده است , نظير زبان و ادبيات فارسى , زبان و ادبيات عرب , فقه و مبانى حقوق اسلامى , فلسفه و كلام اسلامى , اديان و عرفان , معارف اسلامى و تبليغ , تعليم و تربيت اسلامى علوم تربيتى , زبان شناسى همگانى ,پژوهش هنر و مديريت آموزشى ; و... به همين رو در اين اثر هر پايان نامه اى كه در هر رشتهء تحصيلى درخصوص قرآن تدوين شده , چكيده نويسى گرديده است .
اين پايان نامه ها مربوط به دانشگاهها و مراكز آموزش عالى ذيل است : دانشگاه تهران , دانشگاه تربيت مدرس , دانشگاه علامه طباطبايى , دانشگاه شهيد بهشتى , دانشگاه امام صادق , دانشگاه آزاد اسلامى واحدهاى تهران مركزى , تهران شمال , كرج , اراك , فسا, قم , نجف آبدا, تبريز, دزفول , دانشگاه قم , مركز تربيت مدرس دانشگاه قم , مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى , دانشكدهء اصول دين قم , دانشگاه فردوسى مشهد,دانشگاه اصفهان , دانشگاه يزد, دانشگاه شيراز, دانشگاه تربيت معلم تهران , مدرس عالى شهيد مطهرى و...
محدوده زمانى تدوين اين پايان نامه ها از آغاز ـ يعنى سال 1340ـ تا اول سال 1378است . ناگفته نماند كه بيشتر آنها از سال 1372به بعد به نگارش درآمده است .
تهيه چكيده اين پايان نامه ها به اهتمام مرحوم طاهر حديثى شروع شد و حاصل تلاش او جلد اول چكيده ءپايان نامه هاى علوم قرآنى بود كه به مناسبت پنجمين نمايشگاه قرآن در سال 1376انتشار يافت . اين جلد,چكيده 288پايان نامه را در برداشت .
اين تلاش مبارك در سال بعد با اهتمام آقاى برزين ضرغامى و توسط نگارنده دنبال شد و حاصل آن , جلددوم و سوم چكيدهء پايان نامه هاى قرآنى بود اين دو جلد در مجموع , چكيدهء 630پايان نامه را در برداشت كه به مناسبت ششمين نمايشگاه قرآن و در سال 1377به چاپ رسيد.
در اين مجموعه به جهت استفادهء هر چه بيشتر علاقمندان , مجموعه سه جلد كتاب در يك جلد گردآورى وبه چاپ رسيد. ضمن آنكه با افزودن پايان نامه هاى جديد, تعداد آنها به 1000رسيده است .
];ح ح روش تهيهء چكيده ها, مراجعه به دانشگاهها و مراكز آموزش عالى و اخذ اطلاعات لازم از روى جلد وفهرست مطالب و احياناً مقدمه يا چكيدهء پايان نامه ها بود.
در اين اثر هشت نمايه به شرح ذيل فراهم آمده است : موضوعى , نويسندگان , رشته ها, دانشگاهها و مراكزآموزش عالى , استادان راهنما, زمانى , عناوين به زبان عربى و عناوين به زبان انگليسى .
شيوهء تنظيم چكيده ها براساس عنوان پايان نامه ها و به ترتيب الفبايى است . ذيل هر عنوان علاوه بر چكيده ,مشخصات پايان نامهء مربوط ذكر شده است . اين مشخصات عبارتنداز: نام خانوادگى و نام نويسنده : مقطع تحصيلى , رشته تحصيلى , نام مؤسسه آموزشى , نام خانوادگى و نام استاد راهنما و سال دفاع از پايان نامه .
در پايان بر خود لازم مى دانم كه تمام كسانى كه در پديد آوردن اين اثر همت گماشته اند به ويژه جناب آقاى احمد مسجد جامعى بنيانگذار نمايشگاههاى قرآن كريم صميمانه سپاسگزارى نمايم .
همچنين از آقاى سيد جعفر صادقى فدكى و محمد رضا فخر روحانى كه در تهيه چكيده ها و ترجمه آنها مرايارى نمودند تشكر مى نمايم

جعفر نكو نام پاييز 1378
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :