امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
419
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(و)

975ـ واژه نامه تطبيقى قرآن براساس تفسيرهاى طبرى, كشف الاسرار و ابوالفتوح
حسنى زاده, محمد حسين. كارشناسى ارشد. دانشگاه تربيت معلم .
استاد راهنما: دبيران, حكيمه . 1373.
اين پايان نامه شامل پنج فصل با اين مطالب است: فصل اول, معرفى مختصرى هر يك از سه تفسير و شرح حال كوتاهى از نويسندگان آنها; فصل دوم, ذكر برخى از ويژگيهاى ادبى موجود در آنها; فصل سوم, ترجمه الفاظ قرآن در هر سه تفسير; فصل چهارم, فهرست مصدر افعال, براى دستيابى آسان خواننده به كلمات ; فصل پنجم, كلمات زيبايى كه در ترجمه بعضى از واژه هاى قرآن به كار رفته است .

976ـ واژه نامه تطبيقى قرآن در دو سوره مأده و انعام براساس تفسيرهاى طبرى, كشف الاسرار و ابوالفتوح
فتحى, فاروق. كارشناسى ارشد. دانشگاه تربيت معلم تهران.
استاد راهنما: دبيران, حكيمه. 1374.
اين تحقيق تطبيق واژه هاى دو سوره ى مأده و انعام در سه تفسير طبرى, كشف الاسرار و ابوالفتوح رازى است به گونه اى كه خواننده معانى كلمات عربى را در سه تفسير در كنار هم پيش رو دارد و با مقايسه و مطابقت آنها به عمق و غناى زبان و ادب فارسى بهتر پى مى برد. اين تحقيق در واقع كارى است در جهت نماياندن و نمايش قدرت و توانمندى و غناى زبان و ادب فارسى و نويسندگان آن در برابر زبان عربى كه در حقيقت تجديد حيات لغات ناب متروك زبان فارسى است. از همين كلمات سره در زبان فارسى مى توان استفاده كرد.

977ـ واژه نامه ترجمه ى تفسير طبرى
عربى, محمد على . كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: جاويد صباغيان, محمد. 1373.
در اين پايان نامه پس از معرفى طبرى و ترجمه ى تفسير منسوب به او واژگان غريبى كه در اين ترجمه آمده, گردآورى و شرح شده اند. شايان ذكر است اين كتاب نخستين ترجمه ى قرآن و متعلق به قرن چهارم هجرى قمرى است .

978ـ واژه ولايت در قرآن
موحدى, محمد على. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر.
در اين پايان نامه واژه ولايت در قرآن بررسى شده و از اين موضوعات سخن رفته است: معانى واژه اولى, تفاوت ولايت با ولايت, معانى ولى با توجه به حروف جز مختلف, بررسى مشتقات ولى در قرآن, تولى و مواردى كه با عن استعمال شده است, معانى تولى و توليه در پانزده مورد همراه با مفعول, تطبيق تولى با معانى باب تفعل, و فهرست آياتى كه در آن مشتقات ولى آمده است .

979ـ واژه ى كتاب, مشتقات و معادلهاى آن در قرآن كريم
على پور منزه, نيزاعظم. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: آيت الله زاده ى شيرازى, سيد مرتضى. 1376.
اين پايان نامه درباره ى وجوه معانى واژه ى كتاب و مشتقات و معادلهاى آن در آيات قرآن است و مطالب آن در سه بخش تدوين يافته است. بخش اول در خصوص معانى لغوى و اصطلاحى كتاب و بخش دوم پيرامون معانى واژه كتاب و مشتقات آن است. در اين بخش هفده معنا براى كتاب ياد شده است; نظير قرآن, كتاب آسمانى, لوح محفوظ, نامه ى اعمال و... بخش سوم به معادلهاى كتاب در قرآن كريم اختصاص دارد.

980ـ وجوه اختلاف در قرأت هفت قارى
بهداد, رمضان. دكترى دانشگاه آزاد اسلامى.
استاد راهنما: ديباجى, ابراهيم. 1371.
در پايان نامه حاضر وجوه اختلاف در قرأات هفتگانه بررسى شده و از اين موضوعات سخن رفته است: اختلاف قرأت در قرآن و انواع آن سابقه آن, اختلاف در قرأت قرآن از زمان حيات رسول الله (ص) تا خلافت عثمان و سپس از خلافت عثمان به بعد, جمع قرآن, قرأتها هفتگانه و دهگانه و چهاردهگانه و ارتباط ميان اصطلاح قرأت سبع و عشر و معلقات سبع و عشر. در پايان اختلاف قرأتها در آيات قرآن آورده شده است .

981ـ وجوه خطابات قرآن
كريمان, فاطمه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
اين پايان نامه مشتمل بر هشت فصل با مباحث ذيل است: واژه ى خطاب در لغت و اصطلاح و آيات قرآن عموميت خطابات قرآن, انواع خطابهاى قرآنى, اسلوب خطاب از نظر علم بلاغت, خطابات قرآنى مصدر به ياء نداء. خطابات تعجيزى قرآن نظير خطابات در آيات تحدى, خطابات تعجيزى قرآن نظير خطابات در آيات تحدى, خطابات عتابآميز به پيامبران در قرآن و خطابات خداوند به موجودات ديگر.

982ـ وحى از ديدگاه مثنوى معنوى
آيتى, مسلم. كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: شيخ الاسلامى, على. 1372.
در اين پايان نامه مساءله وحى در ابيات مثنوى مولانا جلال الدين رومى و نيز در آيات قرآن كريم بررسى شده است. مباحث اين پژوهش عبارتنداز: فلسفه ى وحى, فلسفه ى جهان, لزوم بعثت انبياء, انواع وحى.

983ـ وحى در پرتو قرآن و فلسفه اسلامى
نياز, صديقه. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران, مركزى.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1374.
اين پايان نامه به بررسى وحى از ديدگاه قرآن و فلسفه ى اسلامى اختصاص دارد و شامل اين موضوعات است: فلسفه وحى, پديده ى وحى, وحى در مورد انبياء, نزول تدريجى قرآن, خداوند سبحان با غير پيامبران (ع) سخن مى گويد, الهام و وحى, وحى مسيحى, وحى نفسى, وحى در فلسفه اسلامى, و وحى از ديدگاه فلاسفه اسلامى.

984ـ وحى و ارتباط الهى از ديدگاه قرآن و علم ارتباطات
چاوشيان, جلال. كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: مصطفوى, حسين. 1371.
پايان نامه حاضر در پنج بخش با اين موضوعات تنظيم شده است: بخش اول, معرفى اجمالى علم ارتباطات; بخش دوم, ارتباطات الهى و از جمله وحى; بخش سوم, انواع مختلف ارتباطات خدا و مخلوقات; بخش چهارم, عناصر نه گانه ارتباطى و وجود اختلاف و تمايز هر يك از آنها را با عناصر مورد بحث در ساير انواع ارتباطات و از جمله ارتباطات انسانى, بخش آخر, نظام كلى ارتباط الهى .

985ـ وحى و گونه هاى آن در قرآن و عهدين
سليمان, ميترا. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.
استاد راهنما: محمد بيگى, شاهرخ. 1375.
در اين پايان نامه وحى و انواع آن نظير وحى مستقيم الهى و وحى با واسطه ى حضرت جبرئيل (ع) در آيات قرآن, تورات و انجيل بررسى و محتواى آيات قرآن و عهدين با يكديگر مقايسه شده اند.

986ـ وسوسه و گريز از وسواس با امداد از آيات قرآن و روايات معصومين
صفأى, محبوبه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى اراك.
استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1377.
مباحث اصلى پايان نامه ى حاضر عبارتنداز: مفهوم وسوسه, انواع وسوسه شامل وسوسه هاى بى اساس, وسوسه در اعتقادات, وسوسه در عبادات و وسوسه در كارهاى غير عبادى ; وسوسه گرادن مانند شيطان, نفس و مردم; عوارض وسوسه اعم از جسمى, روانى, اجتماعى, خانوادگى, دينى و اقتصادى; شيوه هاى درمان وسوسه مثل قرأت قرآن, خواندن اذكار و حرزها, تقسيم كار و آگاهى از احكام و عمل به آنها.

987ـ وظايف متقابل زن و شوهر در قرآن و حديث
امامى, پروانه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: اهداف ازدواج در اسلام, وظايف و حقوق همسران, جايگاه زن در اسلام و مذاهب و ملل ديگر, تفاوت ارث زن و مرد, اختلاف ديه زن و مرد, تعدد زوجات, طلاق, وظأف متقابل زن و شوهر در امور زندگى, اطاعت از همسر, احترام متقابل, تاءمين احتياجات مادى زندگى همسر, نظافت و آراستگى, عفت و غيرت, تقسيم وظايف زندگى مشترك, رهبرى غريزه, تاءديب زن, تحصيلات عاليه ى بانوان, شاعل بودن همسر, مشورت با زنان, فعاليت اجتماعى و سياسى بانوان و...

988ـ ويژگيها و روش تفسير جوامع الجامع طبرسى
فرزانه, شكوفه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
جوامع الجامع نوعى تلخيص و تلفيق دو تفسير مجمع البيان و كشاف به شمار مى رود. در اين پايان نامه موضوعات ذيل بررسى شده اند: احوال و آثار طبرسى, اوضاع و احوال زمان وى, تفسير و تاءويل, چگونگى جوامع الجامع و امتيازات آن, روش تفسيرى طبرسى در جوامع الجامع, زندگى زمخشرى و روش تفسيرى او در كشاف و مقايسه ى تفسير چند سوره ى جوامع الجامع با چند تفسير ديگر.

989ـ ويژگيهاى بنى اسرأيل در قرآن و مقايسه آن با صهيونيستها
نصرتى, امير. كارشناسى ارشد. دانشگاه امام صادق (ع).
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
از آنجا كه شبه جزيره ى عرب و سينا و مصر و فلسطين در شكل گيرى و اداله ى حيات قوم بنى اسرأيل و يهوديان نقش مهمى داشته است فصل اول و دوم اين پايان نامه همراه با ذكر سرگذشت حضرت ابراهيم و حضرت يوسف و حضرت موسى (ع) به همين موضوع اختصاص يافته است. در فصل سوم, ويژگيهاى بنى اسرأيل از نظر قرآن مورد تحقيق قرار گرفته است. در فصل چهارم, ابتدا پيرامون پيدايش صهيونيسم سخن رفته است و سپس از ويژگيهاى صهيونيستها بحث شده و با ويژگيهاى بنى اسرأيل از نظر قرآن مقايسه شده است .

990ـ ويژگيهاى تربيتى در قرآن
وطنى, اسدالله. كارشناسى ارشد علوم تربيتى. دانشگاه علامه ى طباطبأى.
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1375.
در اين پژوهش سعى شده با استفاده از تفسير الميزان و تفسير نمونه و كتب تربيتى, محتواى قرآن كريم از ديدگاه برنامه ريزى درسى بررسى و ارأه شود. پژوهشگر قرآن را بعنوان كاملترين منبع كه حاوى تمام عناصر لازم براى يك برنامه ى تربيتى است معرفى كرده است.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :