امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
540
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ه)

991ـ هدايت از ديدگاه قرآن كريم
علامت ساز, بتول. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث, الهيات و معارف اسلامى. دانشگاه تربيت مدرس
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1371.
براى بررسى موضوع هدايت در قرآن, ابتداى تمامى آيات مربوط به هدايت كه لفظ هدى و مشتقاتش را داشت, استخراج شده و سپس تفاسير آن آيات از كتب تفسير و كتب روايى, جمعآورى جمع بندى گرديده و نتايج به دست آمده, در پنج فصل با اين عناوين آمده است: فصل اول, كليات, فصل دوم وسايل هدايت, فصل سوم, مهتدين چه كسانى هستند. فصل چهارم, نتايج هدايت در زندگى دنيا و آخرت, فصل پنجم هادى از نظر قرآن, و فصل ششم, ضلالت. هدايت انسان عبارت است از: جهت بخشيدن به حيات او. قرآن كريم, به آدمى هم مطالب حكيمانه مىآموزد و هم راه عملى به كار بستن آنها را فرا مى دهد. خداوند انسان را به پيمودن صراط مستقيم و انجام عمل صالح دعوت مى كند, و او را از افراط و تفريط برحذر ميدارد و از او مى خواهد از گناه بپرهيزد و توشه ى تقوا بياندوزد. خداوند هرگز كسى را كه پوينده ى طريق هدايت باشد. گمراهى نمى سازد. او, انسان را آزاد و مختار آفريده و با اعطاى رسول ظاهرى و باطنى, او را در ميان دو راه خير و شر, هدايت و ضلالت, مخير ساخته تا با انتخاب خويش, راهش را تعيين كند.

992ـ هدايت انسان در قرآن
اشراف امامى, على. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.
استاد راهنما: سجادى, ضياء الدين. 1370.
اين پايان نامه در شش فصل تنظيم شده است: در فصل اول, مفهوم هدايت و وجود هدايت در قرآن بررسى شده است. فصل دوم, به بحث از مشيت و هدايت اختصاص دارد. فصل سوم, بحث توحيد و هدايت كه پيرامون آيه ى مباركه ى نور است مطرح شده است. فصل چهارم, ناظر بر هدايت عامه است. در فصل پنجم, هدايت فطرى با توجه به آيه ى فطرت مورد بحث قرار گرفته است. فصل ششم, مراتب هدايت را برمى شمرد كه مرتبه ى اول آن اسلام, و مرتبه ى دوم ايمان مجدد و مرتبه سوم هدايت انبياء و امامان است .

993ـ هدايت در قرآن
شعبان نيا كاسه گرى, حسن. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى.
استاد راهنما: محقق, محمد باقر. 1373.
اين پايان نامه به بررسى هدايت در قرآن اختصاص دارد و شامل اين موضوعات است: واژه ى هدايت, مفهوم هدايت, اقسام هدايت, هدايت انبياء هدايت تشريعى, هدايت عامه, روشهاى قرآن در هدايت, هدايت انسان, عوامل و موجبات هدايت, و موانع هدايت .

994ـ هدايت در قرآن كريم
نيلى احمد آبادى, شكوه. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1376.
مباحث اين پايان نامه عبارتنداز: مفهوم هدايت در آيات, هدايت مخلوقات اعم از جمادات و نباتات, مراتب هدايت, اقسام هدايت, نقش فطرت در هدايت, رابطه ى توحيد با فطرت, نقش ولايت در هدايت, هدايت انسانها و دو نظريه ى جبر و تفويض, گمراهان, وسايل هدايت, صفات مهتدين و تاءثير هدايت در زندگى دنيوى و اخروى بشر.

995ـ هدايت و ضلالت از ديدگاه قرآن و روايات
رستميان, محمد على . كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه ى علميه قم.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1373.
در اين پايان نامه ابتدا مفهوم هدايت و ضلالت و وجود مختلف هدايت و ضلالت, انواع هدايت از جمله هدايت تكوينى و تشريعى و اقسام ضلالت بيان شده است و آنگاه مراتب هدايت و ضلالت, عوامل آن, زمينه هاى هدايت, و زمينه هاى ضلالت شامل دنيا پرستى و ترك زمينه هاى هدايت ذكر شده است. در پايان, عوامل اضلال معرفى گرديده است .

996ـ هدايت و مبانى آن از ديدگاه قرآن
خاكبان, سليمان. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى. مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم.
استاد راهنما: يثربى, يحيى. 1371.
در پايان نامه حاضر مبانى هدايت از ديدگاه قرآن كريم بررسى شده و از اين موضوعات سخن رفته است:
جنبه هاى هدايت و مفهوم آن, هدايت از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبأى, مهتدى اليه از ديدگاه قرآن, صراط مستقيم و تفسير آن از ديدگاه آيات, انواع هدايت شامل هدايت تكوينى و تشريعى و غريزى و فطرى, عوامل هدايت شامل فطرت, عقل, نبوت, و ولايت و تكوين. در انتها فهرست آيات هدايتى قرآن به ترتيب سوره ها آورده شده است .

997ـ هستى از نظر قرآن و مقايسه ى آن با مشربهاى فلسفى
شاهرخى, سيد ماشاءالله. كارشناسى ارشد فلسفه و حكمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد.
استاد راهنما: گلستانى, سيد هاشم. 1375.
اين پايان نامه در شش فصل نوشته شده است و مباحث آن عبارتنداز: واقعيت هستى, حق و جلوه هاى آن, وجود واحد است يا كثير؟ خداوند با جهان, مراتب وجود و عوالم هستى و سرانجام هستى از نظر قرآن.

998ـ هفت شهر عشق در آيات و روايات
چنگايى, زينب. دكترى زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.
استاد راهنما: حاكمى, اسماعيل . 1375.
در اين پايان نامه هفت شهر عشق عطار نيشابورى كه در كتاب منطق الطير به تصوير كشيده شده با توجه به آيات و روايات بررسى شده است. در ابتدا در هر وادى توضيح عرفانى آن وادى سپس آيات مربوط به آن وادى آمده است و بعد از آيات, روايات و احاديث معصومين (ع) در رابطه با هر وادى نقل شده است. در انتخاب احاديث از كتابهاى معتبر شيعه و اهل تسنن استفاده شده است .

999ـ همسران پيامبر اكرم (ص) و بررسى علل ازدواج با آنان
قاضى زاده هاشمى, زهرا سادات. كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث. دانشگاه آزاد اسلامى كرج.
استاد راهنما: نصيريان, يدالله. 1372.
اين پايان نامه مشتمل بر پنج بخش و يك ضميمه است. عناوين بخشها عبارتنداز: آداب و رسوم عربستان قبل از ظهور اسلام و بعثت رسول اكرم (ص), همسران رسمى پيامبر اكرم (ص), همسران غير رسمى پيامبر اكرم (ص), احكام مربوط به همسران آن حضرت, اسلام و تعدد زوجات, عنوان ضميمه, مقام زن از ديدگاه اسلام است .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :