امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
380
چكيده ى پايان نامه هاى قرآنى به ترتيب الفباء(ي)

ـ يهود در قرآن, بازشناسى انديشه و عمل بنى اسأيل در زمان موسى (ع)
جلالى كندرى, سهيلا. كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى, گرايش علوم قرآن و حديث. دانشگاه تربيت مدرس.
استاد راهنما: حجتى, سيد محمد باقر. 1372.
قوم بنى اسرأيل در برهه اى از زمان از ميان تمامى اقوام مشرك و كافر, به هدايت اهى اختصاص يافته و موسى (ع) از ميان آنها به پيامبرى مبعوث شد و آنان را از ظلم فرعون رهانيد و به سوى سرزمين فلسطين حركت داد. آنان به سبب انزال تورات و شريعت آسمانى بر ديگر اقوام برترى داده شدند. حفظ اين برترى تنها با اطاعت از خدا و رسول او و حق شناسى و سپاس از نعمتهاى الهى ممكن بود, اما اكثر آنان كفران نعمت و ناسپاسى كردند و از فرمانهاى الهى سرپيچى نمودند و به تحريف كتاب آسمانى پرداختند. به همين دليل خشم خدا را برافروختند و خداوند آنها را از رحمت خويش دور كرد و ابتدا به عقوبتهاى دنيايى دچار ساخت شايد كه متنبه گردند و به سوى او بازگردند, ولى پس از چندى باز هم راه كفران در پيش گرفتند و نسلهاى ديگر نيز يا به همان اعمال دست زدند و يا به اعمال گذشتگان خويش راضى بودند, گويى انجام منكرات و كفر و فسق و ناسپاسى و حيله گرى و دنياگرايى... جزء خلق و خوى آنان است و تنها اندكى از آنان از اين اعمال و رفتار دورى مى گزيدند. به همين دليل, به غضبى دوباره گرفتار شدند و آواه گى و سرگردانى و خوارى هميشگى بر آنها مقرر گشت. آنها در آخرت عذاب سخت ترى را خواهند چشيد و از عنايات خداوند نيز در آخرت بى بهره اند و شفاعت هيچكس درباره ى آنها پذيرفته نخواهد شد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :