امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
698
آيا در حالي كه در كشور ما افراد نيازمند زيادي وجود دارند، هزينه كردن بودجه كشور براي ساير ملت هاي مسلمان، مثل افغانستان و فلسطين جايگاه شرعي دارد؟

اين امر از جهات مختلف قابل تأمل و بررسي است. اولاً: مردم افغانستان و فلسطين انسانهاي فقير و مستضعف و جنگ زده ا يي هستند و كمك كردن به آنها وظيفه انساني ماست و ثانياً: به لحاظ ديني مسلمانند و كمك به آنها وظيفه ديني مي باشد، ثالثاً: اين كمك ها گاهي به لحاظ سياسي مورد توجه است و موجب حفظ منافع  وامنيت ملي مادر آن جا خواهد شد،به عنوان مثال،اگرگرفتاري ودرگيري رژيم صهيونيستی بامبارزان فلسطيني نبود،قطعا رژيم صهيونيستی براي امنيت وثبات کشورما،مشکلات فراواني ايجادمي کرد. رابعاً: اگر كمكهاي ما براي كنترل كشت خشخاش وامنيت مرزهاباافغانستان و يا مسائلي از اين قبيل باشد، فايده آن،مستقيم يا غيرمستقيم به خود ما مي‌رسد و ... .
بنابراين هر چند در كشور ما نيز فقرا و نيازمندان هستند و دولت موظف است براي رسيدگي به آنها چاره‌اي بينديشد، امّا اين امر نبايد مانع از آن باشد كه كشور ما به كمك ملت‌هاي ديگر كه به دلايلي، وضعيت ناهنجاري دارند بشتابد. وضعيت بسياري از مردم در كشورهايي مثل: افغانستان و فلسطين قابل مقايسه با مردم ما و امكانات كشور ما نيست، زيرا دولت طبق قانون اساسي هم بايد براي رفع مشكلات داخلي و هم مشكلات ملت‌هاي مسلمان و مظلوم جهان تلاش نمايد پيامبر اكرم(ص)دراين باره فرموده اند:
«من اصبح و لايهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم»؛[1] مطابق اين روايت اهميت دادن به امور مسلمانان از لوازم مسلماني است و بي تفاوتي به امور مسلمانان شايسته نام مسلمان نيست علاوه بر اينكه كمك به ساير انسانها وظيفه هر انساني است، چه اينكه به قول سعدي:
بـني آدم اعـضـاي يـكديـگرند
كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار
دگـر عـضـوها را نمانـد قـرار
ضمناً بايد دانست ميزان كمكي كه مردم ايران به ملت‌هاي مظلومي مثل فلسطين و يا ديگر كشورها مي‌كنند،عمدتا مردمي است و شايد حتي به حد كمك ديگر كشورها نباشد،امّا خوشبختانه چون اين كمك‌ها از خلوص و عمق وجود ملت بر مي‌خيزد، و صداقت همراه آن است جايگاه ملت ايران در دلهاي مستضعفان جهان جايگاهي بي‌نظير است.
علاوه بر اينكه ملت مظلوم و مسلمان فلسطين و افغانستان چشم اميد شان به جمهوري اسلامي است و حمايت مادي و معنوي از آنها، بارقه اميد را در ميان آنان ايجاد خواهد نمود.
البته توجه به مسلمانان ساير كشورها نبايد موجب غفلت مسئولان نظام از توجه به نيازمندان و مستمندان داخل كشور شود و دولت جمهوري اسلامي موظف است تلاش پيگير خود را براي رفع فقر و تبعيض در سطح جامعه بكار ببندد. بنابراين همانگونه كه ناديده انگاشتن ساير مسلمانان و عدم توجه به نيازهاي آنان صحيح نيست، بي توجهي به نيازمندان كشور به دليل كمك به ساير مسلمانان نيز بيراهه محسوب مي گردد بلكه دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در عين توجه به نيازهاي افراد نيازمند در داخل كشور، ساير مسلمانان را نيز ياري نمايد و اين وظيفه انساني و ديني، كشوراسلامي و تمامي مسلمانان است.

پي نوشت:
[1] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 307.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :