امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
645
استراتژي جمهوري اسلامي در برابر تهديدات آمريكا چگونه بايد باشد؟

آنچه مسلم است آن است که مي‎بايست با هوشياري كامل , با تهديدات آمريکا برخورد نمود. آنچه به جمهوري اسلامي مربوط مي‎شود شناخت دقيق و همه جانبه ابعاد اين رويكرد افراطي سياست خارجي دولت آمريكا در مواجهه با ايران و انقلاب اسلامي است. بررسي ابعاد و پيامدها اين تهديدات و همچنين بررسي راهكارهاي مقابله با سياستهاي خصمانه دولت امريكا نه تنها وظيفه سياست‎گذاران نظام و مسئولين دستگاه ديپلماسي كشور است كه درك صحيح و خردمندانه و لزوم هوشياري بيشتر را متوجه آحاد ملت ايران نيز مي‎سازد. اما در مجموع فرض اتخاذ نوع استراتژي جمهوري اسلامي ايران در برابر تهديدات آمريكا از دو حال خارج نيست:
1. استراتژي اول آن است كه ما خود را بطور كامل تسليم خواسته‎هاي آمريكا نموده و ماهيت نظام و اساس هويت انقلاب را كه بر مبناي اصل استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است تغيير دهيم. پيش بيني نتيجه اتخاذ چنين تصميمي چندان دور از ذهن نيست زيرا در اين صورت با زير پانهادن تمام تلاش‎ها و زحمات چندين و چند ساله، به قهقرا برگشته و تمام عظمت و بزرگي خود را كه بر مبناي ايستادگي و آزادي در برابر سلطه استكبار پايه‎ريزي گرديده نابود خواهيم ساخت و علاوه بر آن به نتيجه مطلوب خود كه همان برقراري امنيت داخلي است نيز نخواهيم رسيد زيرا با توجه به روحيات مذهبي و استكبار ستيزي مردم مسلمان ايران، باز به نقطه‎اي خواهيم رسيد كه براي هيچ كس قابل تحمل نخواهد بود و به ناچار در جائي مجبور خواهيم شد كه در برابر تجاوز طلبي‎هاي آمريكا بايستيم. بنابراين با اتخاذ اين نوع استراتژي خود را وارد سيكل دور گونه‎اي نموده‎ايم كه از يك سو با تسليم شدن در برابر خواسته‎هاي آمريكا هم عظمت و ابهت خود را خدشه‎دار نموده‎ايم و هم از سوي ديگر نخواهيم توانست امنيت داخلي را حفظ نمائيم.
2. استراتژي دوم كه به نظر عقلاني‎تر و منطقي‎تر مي‎رسد، استراتژي ايستادگي و مقاومت در برابر آمريكاست. در اين راه كار بهترين شيوه مقابله با تهديدات آمريكا و تأمين امنيت داخلي، آن است كه ضمن حفظ اصول و ارزشهاي اصيل انقلاب از اصل بازدارندگي نيز غافل نمانيم. ما بايد در عين حفظ هوشياري و آمادگي لازم به گونه‎اي عمل كنيم كه هزينه جنگ عليه ايران را براي دشمنان اين نظام بسيار افزايش داده و نتيجه آن را بي‎ثمر نشان دهيم و تنها در اين صورت است كه دشمن از فكر حمله به جمهوري اسلامي ايران منصرف خواهد گرديد. بي‎ترديد هر چه ما بتوانيم قدرت ملي خود را بيشتر افزايش دهيم، دشمن را مأيوس‎تر نموده و از وسوسه حمله به نظام جمهوري اسلامي بازخواهيم داشت در حاليكه ضعف قدرت ملي بهترين مشوق براي وسوسه شدن دشمن براي حمله به ايران مي‎باشد. نبايد فراموش كنيم كه اساس قدرت جمهوري اسلامي ايران به مردمي بودن آن است و نه صرف توان تسليحاتي و نظامي. و وجود اين قدرت نيز تنها در سايه وحدت،وفاق و يكپارچگي و تعامل دوستانه حكومت و مردم امكان‎‎پذير خواهد بود. نقش قدرت و توان نظامي در جاي خود بسيار حائز اهميت است. لكن تنها متغير تعيين كنند نيست. آمريكا تنها هنگامي به ايران حمله خواهد كرد كه تصور كند مردمي بودن نظام كه اقتدار حكومت به آن وابسته است دچار خدشه و تزلزل گرديده است و او خواهد توانست به نتايج مطلوبي دست يابد و الا بطور قطع از اين كار منصرف خواهد شد. زيرا قصد دولتمردان امريكا از حمله به جمهوري اسلامي همان گونه كه بارها و در طول اين سالها پس از انقلاب به آن تأكيد داشته‎اند تغيير نظام جمهوري اسلامي و برقراري حكومتي مطابق با ميل و منافع آنها مي‎باشد، در حاليكه اگر مردم و مسئولين با هم متحد باشند به خوبي خواهند توانست دشمن را مأيوس سازند. پس بجاست همه گروههاي داخلي نظام ضمن جدي قلمداد كردن تهديدات موجود، به اين باور برسند كه اين تهديدي است كه منافع تمام گروهها و جريانات سياسي درون حاكميت را مورد هدف قرار داده و سرنوشت همه ما به آن گره خورده است. تنها راه عقلاني در آن است كه با اتحاد و يكپارچگي، قدرت خود را در برابر آمريكا افزايش داده و با كنار نهادن اختلافات و پرهيز از تنشها محوريت رهبري انقلاب را در عمل بپذيريم، و الا قطعاً گرفتار مشكلاتي خواهيم شد كه نتايج آن دامنگير همگان گرديده و جبران آن به سادگي ميسور نخواهد بود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فصلنامه حضور، سياستهاي جديد آمريكا و ديدگاههاي امام خميني، شماره 39، خرداد 81، صص 60 ـ 10.
2. ايران و امريكا، سيد علي نبي لوحي، موسسه فرهنگي دانش، 1378.
3. روابط ايران و امريكا، يوسف ترابي، نشر عروج، 1379.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :