امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1097
اينكه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در مورد دنيا گفته است كه گرد من نگرد من تو را سه طلاقه کرده ام و رجوعي در كار نيست اگر از نظر شيعه سه طلاقه مردود است اين كلام حضرت چه توضيحي دارد؟

قبل از بيان معناي طلاق در کلام حضرت لازم است توضيحي در مورد مفهوم طلاق در اصطلاح فقهي ارائه نمايم.
طلاق، در احكام فقهي رهايي زن از علقه زوجيّت مرد است. سه طلاقه، از نظر شيعه و فقه آن مردود نمي باشد. و هيچ فقيهي حكم به مردودي آن نداده است. سه طلاقه در احكام فقهي شيعه، به اين معني است كه اگر زن را در سه مرحله طلاق بدهد، يعني تا يكبار طلاق داد و رجوع كرد، بار دوم، طلاق داد و رجوع نمود، بار سوم، اگر طلاق بدهد، ديگر حق رجوع به آن ندارد. مگر اين كه، مراحل قانوني و شرعي خاص خود را به نام محلل طي كند. سه طلاقه، به اين كيفيت از نظر فقه شيعه مردود نمي باشد.
سه طلاقه اي كه از نظر شيعه مردود مي باشد، سه طلاقي است كه در يك مجلس تحقق يابد. يعني سه بار به زن بگويد كه شما را طلاق دادم. اين نوع طلاق، حكم طلاق در سه مرحله را ندارد اما اهل سنّت، آن را مشروع مي دانند.
بر اساس توضيحاتي ياد شده شايد منظور امام علي ـ عليه السّلام ـ اين باشد كه هم چنانكه اگر مردي همسرش را سه بار طلاق داد ديگر ميان آنها هيچ رابطه اي وجود نخواهد داشت و آنها با يكديگر نامحرم و بيگانه مي شوند. من نيز رابطه ام با دنيا شبيه رابطه مردي است كه همسرش را سه طلاقه كرده بنابراين من نيز تمام روابط، علايق و احساسات خود را از دنيا بريدم و بر آن هيچ نوع احساس تعلق خاطري ندارم. با اين توضيح معلوم  مي شود که مراد از طلاق در کلام حضرت طلاق فقهي نيست بلکه حضرت صرفا از باب تشبيه کلمه طلاق را بکار برده است. روشن است كه اين كلام تشبيه است والا طلاق واقعي نسبت به دنيا مفهوم ندارد.
 

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :