امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
682
آيا اگر كسي ولايت امام علي ـ عليه السلام ـ را نپذيرد مرتد محسوب مي شود يا خير؟

بر اساس روايات عدم پذيرش ولايت امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ اگر از روي خصومت و دشمني باشد، مستلزم نفي ولايت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و کفر است در اين زمينه روايات بسياري وجود دارد كه هم از طريق اهل سنت نقل گرديده و هم از طريق شيعه ما در اينجا براي اطلاع و آگاهي تعدادي از آنها را نقل مي نمائيم:
1ـ ابن حجر عصقلاني در كتاب «صواعق المحرقه» از رسول اكرم نقل كرده كه آن حضرت فرموده: من سَبَّ علياً فقد سبّني و من سبّني فقد سب الله[1].
«هر كس به علي دشنام دهد، مرا دشنام داده و كسي كه مرا دشنام دهد، خدا را دشنام داده است».
2ـ ملا سليمان حنفي قندوزي در كتاب «ينابيع المودة» مي نويسد: من اذي علياً فقد اذاني و من اذاني فعليه لعنة الله[2].
«كسي كه علي ـ عليه السلام ـ را اذيت كند، مرا آزار داده است و كسي كه مرا آزار دهد لعنت خدا بر او باد».
3ـ همچنين ابن حجر از پيامبر نقل نموده كه فرمود: من سب اهل بيتي فإنما يرتد علي الله و الاسلام و من آذاني في عترتي فعليه لعنة الله[3].
«كسي كه اهل بيت مرا دشنام دهد، از خدا و اسلام بر گشته (مرتد است) و كسي كه مرا بيازارد نسبت به عترتم پس لعنت خدا بر او باد».
4ـ امام احمد حنبل در كتاب «مُسند» به طرق متعددي از پيامبر نقل كرده كه فرمود: من آذي علياً بعث يوم القيامة يهودياً او نصرانياً[4].
«كسي كه علي را بيازارد، خداوند آن شخص را در روز قيامت به صورت نصراني و يا يهودي (غير مسلمان) مبعوث خواهد كرد».
5ـ در منابع مختلف روائي اهل سنت از قول رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل گرديده كه پيامبر فرموده: لا يُحب علياً الا مؤمن و لا يبغضه الا كافر[5] «دوست نمي دارد علي را مگر مؤمن و دشمن نمي دارد او را مگر كافر».
بنابراين به حكم روايات رسيده از رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و همچنين به حكم آيات شريفه قرآن از جمله:
1ـ و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا[6].
«هر آنچه را كه پيامبر به شما عطا كرد و به شما داد (فرمود) آن را به گيريد (و بدان عمل نمائيد) و از آن چه شما را نهي نمود، از آن پرهيز نمائيد».
2ـ اطيعوالله و اطيعوا الرسول و او لوالامر منكم[7].
به حكم اين آيات و آياتي از اين قبيل، كساني كه آگاهانه ولايت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ را نپذيراند، به سخن رسول خدا و سفارش او عمل نكرده اند و چون از او اطاعت نكرده اند در حقيقت از خدا و رسول اطاعت ننموده اند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ رهبري امام علي(ع) در قرآن و سنت، مرحوم شرف الدين، ص 376.
2ـ شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازي، ص 319.
 
پي نوشت ها:
[1]- الصواعق المحرقه، فصل اول از باب يازدهم؛ محمد بن يوسف گنجي شافعي، كفاية الطالب، باب دهم؛ مستدرك حاكم، ج 3، ص، 121.
[2]- ينابيع المودة، ص 48.
[3]- الصواعق المحرفه، فصل اول، از باب يازدهم.
[4]- مسند احمد جنبيل، ج 3، ص 123 و كنزالعمال ج 6، ص 400.
[5]- ينابيع الموده، ص 47.
[6]- حشر/7.
[7]- نساء/59.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :