امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
697
اشعاري در مورد درددل با امام زمان بنويسيد؟

در مورد امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه ـ كتابهاي شعر و سرودهاي بسياري به رشته تحرير درآمده كه بعضي از اينها زمزمه هاي علماء و بزرگان دين است و بعضي هم تراوش عشق و شوق شاعران ديگر مي باشد كه مادر اين مجال لحظاتي را با آن عزيز انس گرفته و از درياي مناجات و زمزمه هاي عاشقانه آميخته با سوز و اشك مشتاقانش قطره اي مي چشيم.
ز آن گوشة چشمت نظري گاه به ماكن                      اين درد فراقت به نگاهي تو دوا كن
رويت ز صفا آئينة خلق جهان است                      ما را به غلامي تو از اين خلق جدا كن
هجر تو مرا كشت نديدم رخ ماهت                         از بهر ظهور و فرج خويش دعا كن[1]
..............................
در عشق تو از عشق گرفتار ترم من                            وز نرگس بيمار تو بيمار ترم من
در هجر تو اي لاله گم گشتة زهرا                              از ابر گهر بار گهر بار ترم من
جان قابل آن نيست كه سازم به فدايت                          از جان و سر خويش بدهكار ترم من
يك بار به من كن نظري اي گل زهرا                          هر چند كه از خار رهت خارترم من[2]
..............................
به كجا مي كشي اي يوسف زهرا دل ما                         زده آتش غم هجران تو بر حاصل ما
شبي از راه كرم جلوه كن اي مظهر حسن                      كه نور چهره تو چشمة نور دل ما
..............................
سحر از شوق رخت راهي ميخانه شدم                         طالب ديدن آن چهره مستانه شدم
شود آيا ز رخت پرده گشايي ز كرم                         كه من از پرده نشيني تو ديوانه شدم
ز فراق رخت اي پادشه كشور عشق                       جان به لب آمد و مشتاق تو جانانه شدم
...............................
شادم از آنكه تويي مونس و غمخوار مرا                        نبود غير تو با هيچكسي كار مرا
من بي مايه كجا قابل ديدار توام                        تو مگر لطف كني رخصت ديدار مرا
روزو شب حسرت ديدار تو در دل دارم                         ترسم آخر بكشد حسرت بسيار مرا
..........................
نمي دونم غم دل با كه گويم                         سراغ كويت اي گل از كه جويم
شود آيا كه روزي مقدمت را                      گهي بوسه زنم گاهي ببويم
دلم وصف جمالت را شنيده                    ز هجرت جان من بر لب رسيده
ندارد مروه بي رويت صفايي                        صفاي كعبه آقا كي مي آيي.
...........................
دلبري دارم كه از صاحب دلان دل مي برد                غمزه اي مشكل گشا دارد كه مشكل مي برد
گر به درياي غمش دلدادگان از جان زنند               دست آنان گيرد و يكسر به ساحل مي برد
گر نقاب از چهره گيرد آن نگار نازنين                   پرتو رخساره اش دل هاي مايل مي برد
آنچنان ديوانه سازد عاشقان را جلوه اش               كز جهان و عمرشان يكباره حاصل مي برد
هر كه شد دل بسته بر آن مظهر لطف و جلال                   بار توفيق و شرف را تا به منزل مي برد
در پايان متذكر مي شويم درست است كه شعر كلامي موزون است و در جان تاثير بسزايي دارد و براي راز و نياز و توجه به حضرت ولي عصر (عج) مناسب است ولي در كتب ادعيه دعاهايي راجع به امام عصر(عج) آمده است مانند دعاي ندبه، زيات آل يس و از آنجا كه اين ادعيه از ناحيه معصومين(ع) صادر شده اند. مي توانند عامل بسيار مهمي در ارتباط قلبي انسان با آن حضرت باشند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شوق مهدي، تاليف علّامة عارف فيض كاشاني، كه شامل اشعار عاشقانه در سوز فراق و شوق ديدار حضرت وليّ عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ مي باشد.
2. ناله هاي فراق، نوشته سيد حسين هاشمي نژاد، كه مجموعه اشعار در مورد امام زمان است.
3. داغ شقايق، نوشته علي مهدوي، كه اشعاري از بزرگان در اين مجموعه جمع كرده است.
4. نواي فراق، سروده علي اصغر يونسيان.
5. اشك فراق، به كوشش محسن حافظي.
6. آهي سوزان براي منتظران، اثر آيت الله محمد جواد خراساني.

پي نوشت ها:
[1] . مهدوي، علي، داغ شقايق، انتشارات جمكران، ص143.
[2] . رسول زاده، جعفر، جمع سبز، انتشارات طيار، ص155.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :