امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
516
آيا هنگام ظهور امام زمان(عج) پيامبران ديگر و امامان هم به دنيا بازگشته‌ و زندگي‌ مي‌كنند نيكوكاران چطور؟

قبل از پرداختن به پاسخ، تذكر چند مطلب اساسي لازم است:
1. بايد توجه داشت كه موضوع رجعت و بازگشت به دنيا، يك امر تعبدي است كه دلائل نقلي از آيات و روايات بر اثبات آن اقامه گرديده است.
2. آنچه براساس دلائل قرآني و روائي، قطعي و مسلم است، اصل مسأله رجعت في الجمله است كه جز مسلمات اعتقادات مذهب شيعه به شمار مي‌رود اما جزئيات و خصوصيات دقيق مسأله، به طور كامل، روشن نگرديده است.
3. در مورد اينكه چه كساني رجعت مي‌كنند؟ در روايات يك قاعده كلي بيان شده است و آن اينكه امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: بازگشت به دنيا براي همه نيست بلكه اختصاص به عده‌ خاصي دارد كساني مجدداً به دنيا برمي‌گردند كه يا از نظر ايمان به درجة خلوص رسيده باشند. و يا به حد شرك خالص رسيده‌ باشند.»[1] و نيز مي‌فرمايد: «بازگشت به دنيا مخصوص به مؤمنين خالص و كفار محض مي‌باشد غير از اين  دو گروه، ديگران به دنيا برنمي‌گردند تا روز قيامت.»[2]
بنابراين چون موضوع بازگشت مجدد به دنيا يك خبر غيبي است، ما در شناخت جزئيات قضيه و تطبيق آن قاعده بر مصاديق خاص، هيچ راهي نداريم جز تمسك به دلائل نقلي تعبدي و گفتار ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ كه خداوند آنان را به علوم غيبي و اسرار آفرينش آگاه نموده‌اند كه ذيلاً به كساني كه در روايات رجعت شان بيان گرديده مي‌پردازيم.
الف- پيامبران ( عليهم السّلام) :
روايات مربوط به بازگشت انبياء و پيامبران ـ عليهم السّلام ـ چند دسته مي باشند:
1. رواياتي كه به ظهور عام، موضوع بازگشت انبياء ـ عليهم السّلام ـ را مطرح نموده‌‌ اند به عنوان نمونه:
امام صادق ـ عليه السلام ـ  در ذيل آيه 81 آل عمران «و اذ اخذ الله ميثاق النبيين...لتؤمنن به و لتنصرنه»
مي‌فرمايد: «ما بعث  الله نبيا من لدن آدم وهلم جراً الا و يرجع الي الدنيا فينصررسول الله (صلي الله عليه واله) و اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  و هو قوله تعالي «لتؤمنن به»يعنی رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ  «و لتنصرنه اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  »[3]خداوند از زمان پيدايش آدم تا كنون پيامبري نفرستاده است مگر اينكه آنان را به دنيا بازگرداند تا در ركاب اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  شمشير زنند و او را ياري نمايند و مراد از آيه مباركه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و علي ـ عليه السلام ـ  است.
امام صادق ـ عليه السلام ـ  در تفسير آيه 51 سوره غافر «انا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياه الدنيا» مي‌فرمايد: «به خدا سوگند اين آيه در زمان رجعت عملي خواهد شد آيا نمي‌دانيد كه پيامبران در دنيا ياري نشدند و كشته شدند و نيز ائمه ـ عليهم السّلام ـ كشته شدند و نصرت نشدند. اين ياري و پيروي در رجعت تحقق خواهد يافت.»[4]
2. رواياتي كه با ذكر عدد خاص رجعت انبيا را يادآور شده است :
 امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: هنگامي كه امام حسين همراه ياران شهيدش رجعت مي‌كنند تعداد هفتاد پيامبر نيز با او رجعت مي‌نمايند همچنانكه با موسي بن عمران هفتاد پيامبر همراه بودند.»[5]
3. رواياتي كه از بعضي پيامبران به طور خاص نام برده است نظير:
 دانيال پيامبر و يونس پيامبر، الياس پيامبر[6] كه در بعضي از روايات از آنان نام برده شده است امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي فرمايد: همانا دانيال و يونس[7] هر دو در زمان رجعت اميرالمؤمنين به دنيا باز مي‌گردند و اقرار به رسالت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ مي‌نمايند و 70 نفر همراه آنان برانگيخته مي‌شوند.»[8]
ب- ائمه ( عليهم السّلام ) : رواياتي كه رجعت ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ را بيان نموده اند نيز دو دسته مي‌باشند:
دسته اول، رواياتي كه بطور عام، رجعت را براي همه ائمه ـ عليهم السّلام ـ ثابت مي‌كند:
امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: ليس منا لم من يؤمن بكرتنا ...»[9] از ما نيست كسي كه اعتقادي به بازگشت و رجعت ما نداشته باشد.
و مي فرمايد: «هيچ امامي نيست مگر اينكه در زمان خاص خودش رجعت مي‌نمايد و با او نيكوكاران و بدكاران زمانش نيز رجعت مي‌كنند تا افراد مؤمن از كافر مشخص و جدا شوند.»[10]
ج- امام زين العابدين ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «يرجع اليكم نبيكم و اميرالمؤمنين و الائمه»[11] پيامبر شما و اميرالمؤمنين و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به سوي شما مجدداً باز مي‌گردند. و در زيارات جامعه كبيره، وارث، ، و... رجعت بطور عام و براي همه ائمه(ع) بيان گرديده است.
دسته دوم: رواياتي كه در آن بعضي از معصومين ـ عليهم السّلام ـ نام برده شده‌اند:
امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: «ان رسول الله و علياً سيرجعان»[12] همانا پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ  رجعت مي‌نمايند. امام زين العابدين ـ عليه السلام ـ  نيز مي‌فرمايد: «يرجع اليكم نبيكم و اميرالمؤمنين»[13]
امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: «اول من يرجع الي الدنيا الحسين بن علي»[14] اولين كسي كه به دنيا بازمي‌گردد حسين بن علي است و نيز مي‌فرمايد: «اول من تنشق الارض عنه و يرجع الي الدنيا الحسين بن علي ـ عليهما السّلام ـ»[15]
ج- دشمنان اهل بيت و كفار براي انتقام:
1 . امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: «هنگام ظهور حضرت مهدي خداوند همه كساني كه به آزار و اذيت مؤمنين مي‌پرداختند را به همان صورت اصلي آنان باز مي‌گرداند تا از آنها بوسيله مؤمنين انتقام گرفته شود.»[16]
2 . امام صادق ـ عليه السلام ـ  مي‌فرمايد: دشمنان را در زمان رجعت باز مي‌گردانند تا آنها را بقتل برسانند و به اين وسيله دل هاي مومنين ستمديده تشفي پيدا كند.»[17]
د- ياران حضرت مهدي(عج) : در برخي روايات از افراد و گروه‌هاي خاصي كه از دنيا رفته اند به عنوان ياران حضرت مهدي(عج) نام برده شده‌ است مثل: سلمان، مقداد، مالك اشتر، ابودجانه انصاري و اصحاب كهف[18]، شعيب بن صالح،[19] مفضل بن عمر،[20] عبدالله بن شريك[21] اسماعيل فرزند امام صادق،[22] مؤمن آل فرعون[23] عمران بن اعين و ميسر بن عبدالعزير[24] و حارث و عقيل و جبير و[25]....

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 .چشم اندازي به حكومت مهدي، نجم الدين طبسي، چاپ اول، 1380، بوستان كتاب،قم.
2 . داستانهايي از بازگشت ائمه به دنيا، سيد عبدالحسين،‌چاپ اول، 1379، انتشارات مهدي يار، قم.

پي نوشت ها:
[1]  . بحارالانوار، تهران، مطبعة الاسلاميه، 1388ه‍ . ق، ج53، ص39، حديث1.
[2] . كوراني، علي، معجم احاديث الامام المهدي، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1411 هـ، ج4، ص83، ح1153.
[3] . طبسي، محمدرضا، الشيعة و الرجعة، نجف اشرف، ‌مطبعة الحيدرية ، چاپ دوم، 1395ه‍ . ق، ج2، ص92.
[4] . معجم احاديث الامام المهدي، ج 5، ص 384.
[5]  . مجمع احاديث الامام المهدي،‌ج 3، ص 89 ح ،‌شماره 1158.
[6]  . بامداد بشريت، ص 123.
[7] . در نقل بحار به نقل از خرايج و الجرايح بجاي يونس، يوشع ذكر شده است، ر.ك: بحار، ج 53، ص 62.
[8]  . راوندي، قطب الدين، الخرائج و الجرايح، بيروت، مؤسسه النور للمطبوعات، چاپ دوم، 1411ه‍ ، 1991م.
[9] . مجمع احاديث الامام المهدي، ج 4، ص 84،ح شماره 1154، و بحار، ج 53، ص 92، حديث 101.
[10]  . حرعاملي، الايقاظ من الهجمه بالبرهان علي الرجعه، قم، نشر دليل ما، چاپ اول،  ‌1422 ق، 1380 ش، ص332، حديث 112.
[11]  . معجم احاديث الامام المهدي، ج 5، ص 327، ح شماره 1763.
[12] . بحار، ج 53، ص 39.
[13] . معجم احاديث الامام المهدي، ج 5، ص 327، ح1763.
[14]  . همان، ج 5، ص 328، ح1766.
[15]  . محمدي ري‌شهري، محمد، ميزان الحكمه، چاپ مكتبه الاعلام الاسلامي،1362 ش، ج4، ص 58، ح6932.
[16] . معجم احاديث الامام المهدي، ج 4، ص 95، ح1162.
[17]  . همان، ج 5، ص 214، ح1638.
[18]  . بحار، ج 5، ص 90، ح95.
[19] . الشيعة و الرجعه، ج 1، ص211.
[20] . معجم احاديث الامام المهدي، ج 4، ص 98، ح1165.
[21] . حر عاملي، اثبات الهداة، بي نا، ‌ ، ج3، ص561.
[22] . چشم اندازي به حكومت مهدي. ص 95.
[23] . دلائل الامامه، ص 247.
[24]  . ميزان الحكمه، ج 4، ص 58، ح6934.
[25]  . بحار، ج 41، ص 296، الشيعة و الرجعه، ج1، ص158.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :