امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
595
چرا خداوند متعال بهشت را 8 طبقه و جهنم را 7 طبقه قرار داده است؟

بايد گفت كه علت خيلي از احكام و افعال خدا بر ما پوشيده است و عقل در مي‎يابد كه نمي‎تواند به آن‎ها دست يابد و نيازمند به راهنما دارد. عقل ما تنها كليات را مي‎فهمد، مثلاً مي‎فهمد كه خدايي هست و شكر او واجب است و لازم است كه او حكيم باشد و همين كه عقل پي مي‎برد كه خداوند حكيم است مي‎فهمد كه تمام سخنان و افعال او از روي حكمت و دليل هستند و كار بيهوده انجام نمي‎دهد، فلذا عقل در مقابل افعال الهي سر تعظيم فرود مي‎آورد. عقل انسان خود مي فهمد که در جزئيات دين مثل اين كه چرا نماز صبح دو ركعت است و... درکي ندارد و نمي تواند مستقلا و بدون وحي به اين گونه امور پي ببرد «چنان كه خواجه نصير طوسي و ديگران تصريح كرده‎اند كه درجزئيات نمي‎توان برهان عقلي اقامه كرد».[1] نكته قابل ذكر اين است كه گاهي وحي همان مسائل جزئي را براي ما تشريح و توضيح مي‎دهد و گاهي به جزئي از علت حكم نيز اشاره كرده است مثلاً در قرآن آمده است كه: «خوردن شراب باعث دشمني مي‎شود»[2] در اين جا به يكي از علل حرمت شراب و خواص آن اشاره شده است.
حال در مورد سؤال فوق بايد عرض كنيم كه با عقل نمي‎توان فهميد كه چرا جهنم هفت در و بهشت هشت در دارد چون از جزئيات دين است و عقل نيز اين را درك نمي‎كند. در احاديث و بعضي از آيات قرآن توضيحي دربارة اين سؤال داده شده است، مثلاً درقرآن آمده است: «براي جهنم هفت در وجود دارد»[3] از امير المؤمنين روايت شده كه «جهنم هفت در يعني هفت طبقه دارد كه روي يكديگر قرار دارند».[4] «باز در كتاب در المنثور از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ روايت شده كه فرمودند: براي بهشت هشت در و براي جهنم هفت در است».[5] «در آية 44 از سورة حجر آمده كه جهنم هفت در دارد و اين تعدد درها مانند درهاي بهشت اشاره به عوامل گوناگوني است كه انسان را به جهنم مي‎كشاند. هر نوع از گناهان دري محسوب مي‎شود. قابل توجه اين كه در حديث امام باقر ـ عليه السّلام ـ مي‎خوانيم: «بهشت هشت در دارد»[6] در حاليكه آيه فوق مي‎گويد: «جهنم هفت در دارد، اين تفاوت اشاره به اين است كه هر چند درهاي ورود به بدبختي وعذاب فراوان باشد، ولي با اين حال درهاي وصول به سعادت و خوشبختي از آن افزون‎تر است».[7] «و رحمت خدا بر غضب او پيشي مي‎گيرد؛ يا من سبقَتْ رحمته غضبه (جوشن كبير)[8] علامه طباطبايي مي‎فرمايد: در اين كه جهنم هفت باب دارد به خاطر اين است كه عذاب جهنم هفت نوع است و هر نوعي هم متناسب با اشخاص مربوط به آن است. لازمه اين مطلب اين است كه گناهاني كه باعث ورود به جهنم مي‎شوند هفت نوع هستند.[9]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. معاد در قرآن، حسين مظاهري، ص 209، چ هفتم، ناشر انتشارات شفق.
2. فروغ تجلي (حديث معراج)، ص 109، ترجمه: سيد امير معصومي، چ اوّل، 76، انتشارات حديث.
3. در ديگر تفاسير ذيل آية 44 سوره حجر و 23 از سورة رعد (تفسير نمونه، كشاف، جامع الجوامع و...).
4. هشتاد درس از بحث معاد، علي عراقچي همداني، چ اوّل، ناشر: انتشارات اوج.
 
پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، دين شناسي، نشر اسراء، چاپ اول، 1381، ص 172.
[2] . مائده/ 91.
[3] . حجر/ 44.
[4] . طباطبايي‌، سيد محمد حسين، ترجمه الميزان، نشر بنياد علمي و فكري علامه، ج 13، ص 191.
[5] . همان، ج 12، ص 259.
[6] . خصال صدوق، ابواب ثمانيه، به نقل از تفسير نمونه، ج 11، ص 77.
[7] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، چاپ نهم، نشر دار الكتب الاسلاميه، ج 11، ص 77 ـ 78.
[8] . همان، ج 10، ص 19.
[9] . طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، بيروت، ناشر مؤسسه الاعلمي، چاپ دوّم، ج 12، ص 170.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :