امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
1989
مفهوم و شأن نزول آيه اول سورة مؤمنون چيست؟

خداوند متعال در آيه نخستين سوره مؤمنون مي فرمايد: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ؛ مؤمنان رستگار شدند.»
افلح از مادة فلح و فلاح در اصل به معناي شكافتن است، سپس به هر نوع پيروزي و رسيدن به مقصد و خوشبختي اطلاق شده است.
در حقيقت افراد پيروزمند و رستگار موانع را از سر راه خويش بر مي دارند و راه خود را به سوي مقصد مي شكافند و پيش مي روند. البته فلاح و رستگاري معناي وسيعي دارد و شامل پيروزي هاي مادي و معنوي هر دو مي شود.[1]
شأن نزول خاصي دربارة آيه ياد شده يافت نشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 14،ذيل سوره مومنون.
2. طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، ج15،ذيل سوره مومنون.
3. قمي مشهدي، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق و بحرالغرائب، ج9،ذيل سوره مومنون.
4. قرشي، سيد علي اکبر، تفسير احسن الحديث، ج7،ذيل سوره مومنون.

پي نوشت ها:
[1] . راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارالكتب العربي، بي تا، ص 399.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :