امروز:
چهار شنبه 4 اسفند 1395
بازدید :
402
چيزهائي که روزه را باطل مي کنند کدامند؟
نه چيز روزه را باطل مي کند: 1. خوردن و آشاميدن؛ 2. جماع؛ 3. استمناء؛ 4. دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ ؛ 5. رساندن غبار غليظ به حلق؛ 6. فرو بدن تمام سر در آب؛ 7. باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح؛ 8. اماله کردن با چيزهاي روان؛ 9. قي کردن. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 925, م 1572)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :