امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
530
آيا کسي که عمدا روزه را بشکند چه حکمي دارد؟
حرام است و کفاره هم دارد و کفارة آن 60 روز روزه و يا 60 فقير را اطعام کردن يا يک بنده آزاد کردن است. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 959, و ص 964, م 1653 و 1660)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :