امروز:
دوشنبه 9 اسفند 1395
بازدید :
355
در هنگام روزه اگر خلطي از سر و سينه وارد حلق شود چه بايد کرد؟
اگر خلط سينه به فضاي دهن نرسد فرو بردن آن مبطل روزه نيست و اگر به فضاي دهان برسد بنابر احتياط واجب نبايد آن را فرو برد. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 928, م 1580)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :