امروز:
جمعه 27 مرداد 1396
بازدید :
491
اگر کسي از عادت پاک شده باشد نيت روزه کند و روزه بگيرد و بعد از اذان ظهر غسل کند آيا روزه او قبول است؟
کسي که از عادت ماهانه قبل از طلوع فجر پاک شده است واجب است غسل عادت ماهانه خود را قبل از اذان صبح انجام دهد و اگر وقت براي غسل ندارد تيمم بدل از غسل نمايد و چنانچه عمدا و بدون غسل و تيمم وارد صبح شود روزه اش باطل است. (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 952, م 1637)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :