امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
577
جواني هستم که در اوائل بلوغ در ماه رمضان قبل از ظهر استمناء کرده و سپس غسل مي نمودم و يقين داشتم که اگر قبل از ظهر غسل کنم، روزه ام صحيح است و چون احتمال اشتباه هم نمي دادم، مسأله را از کسي سؤال نکردم، اکنون وظيفة من از نظر قضا و کفاره آن روزه ها چيست؟
اگر جاهل به حکم بوده ايد به حدّي که احتمال باطل شدن روزه را هم نمي داديد به نظر برخي از مراجع کفاره ندارد (ولي قضا دارد). (ر.ک: توضيح المسائل 12 مرجع, ج 1, ص 1013, س792)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :