امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1065
شامل دعاي حضرت حجت شد
علي بن بابويه عريضه‌ئي به حضور حضرت صاحب الامر امام دوازدهم ـ عليه السّلام ـ نوشت و به وسيله حسين بن روح كه نائب خاص حضرت بود تقديم كرد. در آن نامه نوشته بود حضرت دعا كنند كه خداوند فرزند به او عطا كند.
پس امام در جواب نامه نوشتند، ما دعا كرديم از براي تو خداوند به اين زودي دو نفر فرزند نيكوكار به تو عنايت خواهد كرد، يكي را محمد نام گذار و ديگري را حسين.
و از حسين نسل بسيار از محدثين به هم رسيد. و محمد فخر مي‌كرد كه به دعاي حضرت صاحب الامر به دنيا آمد و استادان او را تحسين مي‌كردند و مي‌گفتند، سزاوار است كسي كه به دعاي حضرت حجت به هم رسيده چنين باشد.
نگاهي كن شيداي تو گردم خرابم كن كه مأواي تو كردم
سراپا در سراپاي تو محوم به قربان سراپاي تو گردم
حديثي زان لب شيرين بفرما كه شورستان سوداي تو گردم
بيفكن سايه خود بر سر فيض اسير قد رعناي تو گردم
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :