امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1119
دو ساعت بود كه غرق شده بود
حاج شيخ حسين ارغدي ساعت ساز مي‌گفت:
برادري داشتم مصروع «مرض صرع داشت» كه در اثر حمله صرع در جوي آب افتاده و مرده بود. آب جنازه او را برده بود و جسد در زير پلي مانده بود، چون جسد مانع جريان آب مي‌شد، آبياران به جستجوي علت بند آمدن آب پرداختند و جنازه را پس از يكي دو ساعت از زير پل بيرون كشيدند، خلاصه جنازه را روي زمين خوابانيديم و با پارچه‌اي آن را پوشانيديم. در آن هنگام حاج شيخ حسنعلي اصفهاني در ده ما كه «حصار» نام داشت ساكن بود و به رياضتي مشغول بودند، من گريه‌كنان به خدمت حاج شيخ رفتم و ماجرا را براي ايشان تعريف كردم، آن مرد بزرگ بالا سر جسد برادرم حضور يافتند. و با انگشت خود، بر پيشاني او اشاراتي كردند و دعائي خواندند، ‌ناگاه برادرم كه قريب دو ساعت، زير پل در آب مغروق مانده بود و غرق شده بود عطسه‌اي كرد و برخواست.
همه از كار كرد الله است نيك بخت آن كسي كه آگاه است
هر چه هست اي عزيز هست از اوي بود تو چون بهانه ياوه مگوي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :