امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1449
با دعا كردن صاحب اولاد شد
آقاي ظفر السلطان كه از محترمين نهاوند بود نقل كرد:
خدمت حضرت حاج شيخ حسن علي اصفهاني مشرف شدم، عرض كردم عروسم اولاد ندارد و چون كه تخمدان او را برداشته‌اند، دكترها مي‌گويند حامله نمي‌شود. ايشان فرمودند تو براي پسرت اولاد مي‌خواهي چكار داري عروست تخمدان دارد يا ندارد و بعد دعائي دادند و چند دانه خرما و خداوند به آنها چندين اولاد عنايت فرمود.
در آب ديدة خود غرقه‌ام چه چاره كنم كه در محيط نه هر كس شناوري داند
غلام همت آن رند عافيت سوزم كه در گدا صفتي كيميا گري داند
تو بندگي چو گدايان بشرط مزد مكن كه دوست، خود روش بنده پروري داند
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :