امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
1073
خدايا پسرم را به من برگردان

در اجابت دعا نبايد استعجال كرد و نگوييم چرا طول كشيد، بلكه با كمال صبر و قرار دست از دعا برنداريم.
گفت: پيغمبر كه گر كوبي دري عاقبت زان در برون آيد سري
متوجه باشيم كه مي‌خواهيم با خداي عالم صحبت كنيم عجله نداشته باشيم.
يكي ديگر از آداب دعا تصريح كردن حاجت است، يعني: حاجتي را كه مي‌خواهد بايد نام ببرد. مثلاً اگر قرض دار است با زبان بگويد و اگر عربي مي‌داند به عربي بگويد و اگر نمي‌داند به فارسي بگويد فرق نمي‌كند، به هر زباني مي‌خواهد باشد خلاصه خداوند دوست مي‌دارد كه حاجت را به زبان جاري نمايد، گر چه خدا داناي آشكار و نهان است.
ديگر از آداب دعا اعتماد به قدرت خداي تعالي است، يعني وقتي حاجتي مي‌طلبي متوجه باش كه اين حاجت براي خدا انجامش آسان است آيا حاجت تو از مرده زنده كردن بالاتر است؟ به قدرت خدا در همان حين اعتماد كن و دعا نما و به يقين بدان اگر صلاح باشد انجام خواهد گرفت.
داستان‌هايي‌ است كه افرادي در قبر پس از سكته به هوش آمدند و خداوند آنها را به وسائلي نجات بخشيد.
در نجف اشرف شخصي بنام شيخ محمد حسن قمشه‌اي مقلب به «از گور گريخته» داستانش چنين بوده كه در جواني مي‌ميرد، مادرش كه همين يك پسر را داشته پشت بام منزل رفته و دعا مي‌كند كه اي خدا من همين يك پسر را دارم او را به من بازگردان، آنقدر التجا و الحاج نمود كه در همان حال فرزندش زنده شد، انجام چنين حاجات براي خدا دشوار نيست.
خدايا با دلي بشكسته رو سوي تو كردم رو كجا آرم، اگر از درگهت، گوئي جوابم
بي كسم در سايه مهر تو مي‌جويم پناهي از كجا يابم راهي، گر بكويت، ره نيابم
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :