امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1154
بهترين دعا براي حجاج

حجاج بن يوسف استاندار خونخوار عبدالملك «پنجمين خليفه اموي» در عراق از جنايت كاران بزرگ تاريخ مانند چنگيز و هيتلر و صدام بود.
او شنيد كه در بغداد، درويشي زندگي مي‌كند كه «مستجاب الدعوة» است، يعني دعايش به استجابت مي‌رسد.
او را به حضور طلبيد و گفت: «براي من دعاي خير كن.»
درويش چنين دعا كرد: «خدايا جان حجاج را بگير».
حجاج با ناراحتي گفت: «اين چه دعاي خير است؟!»
درويش گفت: «اين دعا، هم براي تو و هم براي همه مسلمين، خير است.»
اي زبردستِ زير دست آزار گرم تا كي بماند اين بازار
به چه كار آيدت جهان داري؟ مردنت به، كه مردم آزاري
«گلستان سعدي»
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :