امروز:
پنج شنبه 7 ارديبهشت 1396
بازدید :
1217
نمازهاي واجب
نمازهاي واجب شش است : اول نماز يوميه ، دوم نماز آيات ، سوم نماز ميت ، چهارم نماز طواف واجب خانه كعبه ، پنجم نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است ، ششم نمازي كه بواسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب ميشود . نمازهاي واجب يوميه نمازهاي واجب يوميه
پنج است : ظهر و عصر ، هر كدام چهار ركعت ، مغرب سه ركعت ، عشا چهار ركعت ، صبح دو ركعت .
مسأله 728
در سفر بايد نمازهاي چهار ركعتي را با شرايطي كه گفته ميشود دو ركعت خواند.
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :