امروز:
جمعه 6 اسفند 1395
بازدید :
933
واجبات نماز
سؤال 63: واجبات نماز چند تا هستند و ركن و غيرركن چه تفاوتي با هم دارند؟
جواب: واجبات نماز 11 چيز است: 1. نيت 2. قيام 3. تكبيرة الاحرام 4. ركوع 5. سجود 6. قرائت 7. ذكر 8. تشهد 9. سلام 10. ترتيب 11. موالات (يعني پي در پي بودن اجزاي نماز) و فرق ركن و غير ركن در آن است كه در ركن اگر انسان آن را عمداً يا سهواً به جا نياورد نماز باطل مي‌شود ولي غير ركن اگر عمداً به جا نياورد باطل است و اگرسهواً به جا نياورد نماز او صحيح است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م 942)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :