امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1184
ستايش صبحگاه
نكو ملكي است ملك صبحگاهي
در آن كشور بيابي هر چه خواهي
كسي كو بر حصار گنج ره يافت
گشايش بر كليد صبحگه يافت
غرض‌ها را حصار آنجا گشايند
كليد آنجاست كار آنجا گشايند
در آن ساعت كه باشد نشو جان ها
گل تسبيح رويد بر زبان ها
زبان هر كه او باشد برومند
شود گويا به تسبيح خداوند
اگر مرغ زبان تسبيح خوان است
چه تسبيح آرد آنكو بي‌زبان است
در آن حضرت كه آن تسبيح خوانند
زبان بي‌زبانان نيز دانند
نظامي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :