امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
1310
مناجات سحر

صلا زدند كه برگ صبوح ساز كنيد
به ساز مرغ سحر ترك خواب ناز كنيد
مي‌خمار شكن مي‌دهند كز سرها
خمار چون شكن زلف يار باز كنيد
سرود بدرقه‌ي كاروان شب خوانيد
در اي قافله‌ي صبح پيشواز كنيد
به ساز زهره، سماوات مي‌دهد پيغام
كه گوش دل به مناجات اهل راز كنيد
وضو به چشمه‌ي صهباي صبحدم سازيد
به سوي قبله‌ي ميخوارگان نماز كنيد
چو بلبلان بهاري به اهتزاز نسيم
هواي شور و نوايي به سوز و ساز كنيد
يگانه راز و نياز قبول اهل دل است
دو گانه‌اي كه به درگاه بي‌نياز كنيد
سر نياز فرود آوريد و نذر قبول
به زير قبه‌ي اين بارگاه ناز كنيد
نگين خاتم جم در نماز مي‌بخشند
نظر به حلقه‌ي رندان پاكباز كنيد
يگانه راز عروج مقام قرب اينست
كه از گروه عزازيل احتزاز كنيد
به زلف يار اگر دست يافت آه سحر
بسا كه پرچم عزت به اهتزاز كنيد
يكي است نغمه اگر زخمه‌ها به زير و بم است
به پرده‌هاي حقيقت رهِ مجاز كنيد
اگر به ساز دل شهريار گوش دهيد
جهان پر از طرب و شور و شاهناز كنيد
سيد محمد حسين شهريار
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :