امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1204
درختان
وقتي كه هستم در تماشاي درختان
دانم كه من هرگز نخواهم ديد شعري
دلكش تر از اين شعر زيباي درختان
بينم درختان را كه فرزندان خاك اند
بر سينه‌ي مادر دهان‌هاشان فشرده
آنها همه پرورده‌ي پستان خاك‌اند
بينم درختان را كه سبز و سر فرازند
چشمانشان بالا، به درگاه خدا باز،
با دست‌هاي سبز در حال نمازند
بينم درختان را كه مرغان خوش آواز
سازند روي شاخه‌هاشان آشيانه،
شوري برانگيزند با آواز و پرواز
بينم درختان را كه گاهي زير باران
لخت اند و خوشحالند و گاه از برف دارند
يك چادر توري به روي شاخساران
شعر آفريدن كار پوچ بندگان است
اما درختان را چنين خوش آفريدن
كار چه كس، غير از خداوند جهان است


شعر از: «جويس كيلمر شاعر سياه پوست آمريكايي»
ترجمه: «محمود كيانوش»
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :