امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1343
برخيز
برخيز كه روز نو رسيده
رنگ شب از آسمان پريده
برخيز و ببين كه قدرت حق
گل‌هاي قشنگ آفريده
از بوسه باد صبحگاهي
پيراهن غنچه‌ها دريده
بر مخمل سبزه شبنم نور
از ديده‌ي آسمان چكيده
برخيز و ببين چگونه بلبل
از لانه خويش پر كشيده
از شوق، خروس پر حنايي
سر كرده سرود نا شنيده
ديگر نبود زمان خفتن
برخيز ز خواب نور ديده
برخيز و بخوان نماز واجب
تا دل شودت چنان سپيده
احد ده بزرگي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :